torsdag 5 april 2018

Goda råd om församlingsplantering

Under veckan har tidningen Dagen publicerat en intressant artikelserie om församlingsplantering. Det gläder mig att Dagen uppmärksammar detta viktiga ämne.

Det började i tisdags med en artikel om att Skövde Pingst är på gång att plantera två nya församlingar, den ena i grannstaden Lidköping, där pingstpastorn i en annan artikel berättar att han välkomnar den nya församlingen.

Artikelserien har rubriken Kyrkor som sprider sig och på onsdagen publicerade Dagen en karta där tidningen listar ett 50-tal av de församlingsplanteringar som är på gång i Sverige just nu (det finns många fler än de som är på listan). Kartan (som inte syns så bra på nätet) och listan markerar även vilka församlingar som är moderförsamlingar till planteringarna och en artikel beskriver den nya trenden att gamla församlingar startar nya kyrkor. Det är verkligen glädjande att alltfler församlingar nu tar ansvar för att plantera nya. "Det måste vara församlingar som startar församlingar", säger Lasse Svensson, kyrkoledare i Equmeniakyrkan, och det ligger mycket i det, även om jag tror att församlingar även kan planteras på andra sätt.

I februari skrev jag om behovet av en gemensam nationell vision för församlingsplantering. Sen dess har frikyrkorna i Sverige tagit några steg på vägen mot ett gemensamt mål och Dagen berättar även om detta i nämnda artikel. Ett förslag till målformulering är nu ute på remiss hos de olika samfunden och nästa vecka ska svaren komma in i min brevlåda. Det gläder mig att Alliansmissionens styrelse redan har beslutat sig för att vara med. Dagen berättar förresten också att samfundsbasen Lasse Svensson själv är ett gott föredöme och engagerad i en församlingsplantering i Lerkil i Kungsbacka.

Artikelserien avslutas idag med ett helt uppslag om M4, som är ett träningsprogram för församlingsplanterande team. Dagen var med på M4-träffen på Liljeholmens folkhögskola i mars i år där åtta team från EFK, EFS och Equmeniakyrkan var samlade. Jag brukar vara med på M4-träffarna, men var inte med den här gången, eftersom det tyvärr inte var med något team från SAM.

Cahtrine Nygren från EFK är en av ledarna för M4-kursen och hon ger nio goda råd till den som vill plantera en församling. De är så bra att jag publicerar dem i sin helhet.


1. Se till att ha samma vision. Prata igenom visionen ordentligt. Om inte det är gjort kan det visa sig efter ett tag att ni drar år olika håll. Låt eventuell oenighet komma fram, och bearbeta den.

2. Ha stöd från en moderförsamling. Det behövs människor och mentorer som står bakom, och som tror att ni kan lyckas.

3. Hur ska vi vinna nya människor? Detta är en nyckelfråga. Om ni inte lyckas nå nya människor blir arbetet snart introvert. Misslyckande här är en av de vanligaste orsakerna till att arbetet faller ihop.

4. Börja inte för tidigt med gudstjänster. Om ni vill bygga församlingen på relationer är risken att så mycket tid och ork går åt till gudstjänsten att just relationerna i vardagslivet blir lidande. Att vara för få i lokalen kan också kännas konstigt för besökaren.

5. Överväg tidsåtgången. Fundera över vad du är beredd att offra. Hur frigör du utrymme i ditt liv? Kan du gå ner i arbetstid? Beräkna kostnaden. Det gör sig inte av sig själv.

6. Var medveten om den andliga kampen. Ignorera inte den här dimensionen. Se till att du har ordentligt bönestöd.

7. Klona inte andras arbete. Viktigt att lyssna in platsen och lära känna människorna där ni är. Vilka behov finns just här och hur kan ni möta dem? Gör inte bara som andra har gjort tidigare i andra församlingar.

8. Fundera över den personliga motivationen. Varför gör jag det här? Den positiva motivationen är en nöd för de förlorade och en längtan att utbreda Guds rike. Men det kan också finnas en negativ motivation: du är inte överens med andra kristna, vill göra din egen grej, ha kontroll. Fundera över motivationen och samtala med ledare.

9. Odla relationer med andra kristna. Att ni bildar en ny församling kan väcka känslor hos redan etablerade församlingar på orten. Är vi inte tillräckligt bra? Skepsisen har dock minskat över tid.

Så långt Cahtrine Nygren. Jag instämmer i alla hennes råd och brukar ta upp mycket av detta själv, när jag undervisar om församlingsplantering.

Jag vill avsluta den här texten med att konstatera att fler och fler inser att Sverige är ett missionsfält och att vi behöver missionera offensivt också i vårt eget land. Missionsuppdraget handlar om att predika evangeliet, göra lärjungar och plantera församlingar. Alla tre aspekterna är absolut nödvändiga. Därför har nu våra frikyrkosamfund och EFS gjort församlingsplantering till en hög prioritet. Vi förstår att det behövs nya församlingar, som når nya människor med evangeliet och därför jobbar vi tillsammans mot det målet. Enligt undersökningen Frikyrkokartan ritas om lades det ner 336 församlingar i Sverige under perioden 2011 till 2015, samtidigt som det planterades 179 nya församlingar. Låt oss vända på det så att vi i framtiden planterar fler församlingar än vad vi lägger ner.

Vill du vara med?

Sök till Paulusprogrammet - en ettårig distanskurs i församlingsplantering

1 kommentar: