onsdag 12 september 2018

Ett gemensamt nationellt mål för mission och församlingsplantering

Under lång tid har antalet frikyrkoförsamlingar i Sverige minskat. Så här har utvecklingen sett ut på 2000-talet (källa: Frikyrkokartan ritas om).
Många människor har inte en kristen gemenskap i sin geografiska eller sociala närhet. Frikyrkosamfunden vill tillsammans med EFS och OM Sverige ändra på detta. Vi vill att evangeliet ska nå nya människor, att många ska bli lärjungar till Jesus och att nya församlingar och gemenskaper ska växa fram. Därför har vi nu antagit ett gemensamt mål för mission och församlingsplantering i Sverige. Målet lyder så här:

Vi vill hjälpa varandra så att våra församlingar senast 2025 planterar fler församlingar än vad som läggs ner.


I fredags presenterades det här målet vid en pressträff i Citykyrkan i Stockholm. Jag var en av de ansvariga för presentationen och jag lyfte fram några saker som är viktiga att notera.

  • Målet handlar om mission i Sverige. Det viktigaste skälet att plantera nya församlingar är att nå nya människor. 
  • Det handlar om att Guds rike ska växa i Sverige, inte bara det egna samfundet. Vi står tillsammans och gläds åt all framgång för evangeliet och Guds rike. 
  • Antalet församlingar är inte det enda som är intressant, men det har betydelse och är en indikation på om vårt arbete bär frukt eller inte. Om antalet församlingar börjar växa igen är det en tecken på att det sker djupare förändringar i kristenheten. 
  • Målet handlar både om församlingsplantering och församlingsutveckling. Vi vill hjälpa befintliga församlingar att växa och reproducera sig. Vi vill hjälpa minskande församlingar att vända trenden, så att de inte behöver läggas ner. 
  • Det är församlingar som planterar församlingar. Drivkraften måste finnas i de lokala församlingarna. det är där som visioner kan födas och arbetare tränas och sändas ut. 
  • En församling är en gemenskap av lärjungar till Jesus och den kan se ut på många olika sätt. Det kan vara stora kyrkor eller små husförsamlingar. Det kan vara frikyrkoförsamlingar, EFS-föreningar eller kårer i Frälsningsarmén. Det kan också vara helt nya sätt att vara kyrka, som vi inte har sett tidigare. Vi tror på en mångfald av uttryck och uttryckssätt i församlingarna som ska planteras. 

Målet är för närvarande antaget av Svenska Alliansmissionen, EFS, Equmeniakyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Pingströrelsen,  Adventistsamfundet och OM Sverige. Vi hoppas att fler ska haka på. Nästa vecka träffas nationella ledningsteam från alla dessa organisationer på Liljeholmens folkhögskola för att dela erfarenheter och lägga upp strategin för framtiden. Nu går vi vidare och vänder trenden! Några av de samfundsledare som står bakom det nationella målet: Lasse Svensson (Equmeniakyrkan), Clive Adams (Frälsningsarmén), Daniel Alm (Pingströrelsen), Kjell Larsson (Svenska Alliansmissionen), Linalie Newman (Evangeliska Frikyrkan), Bobby Sjölander (Adventistsamfundet). Foto: Pelle Lindvall


Kristen media skriver också om det gemensamma nationella målet: 
Dagen: De vill plantera fler än vad som läggs ner
Världen idag: Kyrkor sjösatte strategi för församlingsplantering
Hemmets Vän: De vill plantera fler nya församlingar
SAM: Gemensamt mål för församlingsplantering
EFK: Satsningen Vidare: Gud sänder oss att grunda nya församlingar
OM: De vill plantera nya församlingar i Sverige

Den kristna TV-kanalen TBN Nordic var på plats vid pressträffen i Citykyrkan och har gjort ett reprtage, som kan ses här: Presskonferens "Vidare"

Uppdatering: Nu har projektet fått en egen hemsida, som du finner här: Vidare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar