torsdag 24 januari 2019

Är Svenska kyrkan en frikyrka?

Det verkar som att det finns ett missförstånd när det gäller vad begreppet frikyrka står för. Det händer till exempel ganska ofta att jag hör påståendet att Svenska kyrkan numera är en frikyrka. Senast förra veckan läste jag detta i en artikel i tidningen Världen idag. Det man hänvisar till är att Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 och inte längre är en statskyrka, men det är faktiskt ett missförstånd att detta skulle göra Svenska kyrkan till en frikyrka. Svenska kyrkan kallar inte heller sig själv för en frikyrka, så det borde inte någon annan göra heller.

Vad är då en frikyrka? Historiskt sett har frikyrkorna definierats utifrån två grundprinciper, två friheter. Den första är att medlemskapet är frivilligt och grundat på personlig tro och bekännelse. Den andra är att kyrkan är fri från staten. Motsatsen till frikyrka är folkkyrka utifrån den första principen och statskyrka utifrån den andra. Svenska kyrkan är inte längre en statskyrka, men den är fortfarande en folkkyrka och därför inte en frikyrka.Låt mig repetera:

  • Frikyrka: frivilligt medlemskap. som är grundat på personlig tro och bekännelse. Medlemskap är alltså endast för dem som är troende. På engelska kallas frikyrkotraditionen ofta för the believers' church tradition.
  • Folkkyrka: omfattar ett helt folk, eller större delen av ett folk och medlemskapet är öppet för alla, oavsett om man har en personlig tro eller inte. Idag är medlemskapet i Svenska kyrkan frivilligt, men så har det inte alltid varit. Svenska kyrkan kallar sig för en öppen folkkyrka och omfattar än så länge majoriteten av det svenska folket. I en folkkyrka blir det stora flertalet medlemmar genom barndopet och de förblir medlemmar även om de inte har en personlig tro i vuxen ålder. 
Skillnaden mellan frikyrka och folkkyrka illustreras också av hur kyrkorna är indelade i Sveriges kristna råd (SKR). I SKR finns fyra kyrkofamiljer representerade, den katolska, den ortodoxa/österländska, den lutherska och den frikyrkliga. Inga samfund i Sverige är numera statskyrkor, men det är bara nio av medlemskyrkorna i SKR som räknas som frikyrkor och det är utifrån ovan nämnda kriterier. 

När det gäller Svenska kyrkan kan man alltså säga att den numera en fri kyrka, men inte en frikyrka. Jag hoppas att du förstår skillnaden. 

Om du vill läsa mer om detta kan jag tipsa om artikeln frikyrka i Svenskt frikyrkolexikon från 2014.  Göran Janzon förklarar i artikeln begreppet frikyrka och beskriver kortfattat frikyrkans huvudgrenar. Han gör också en mycket intressant kommentar och noterar att förändringar inom både Svenska kyrkan och frikyrkorna gör att "gränslinjen mellan folkkyrka och frikyrka blir mindre skarp och ger bränsle till en fortsatt debatt om begreppet. En rörelse som EFS finns för övrigt sedan länge nära den här gränslinjen."

Det kan jag hålla med om. Även om det inte är korrekt att kalla Svenska kyrkan för en frikyrka kan jag konstatera att skillnaden har blivit mindre sen kyrkan skildes från staten och att gränslinjen inte är lika skarp som tidigare. Det blir spännande att se hur det utvecklas framöver. 

Kolla gärna in Wikipedias artikel om frikyrka, som också tar upp den här frågan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar