fredag 4 januari 2019

Bokpresentation: Church Planting in Europe

Ett nytt år har precis börjat. Det är med stor förväntan jag går in i det nya året, då jag bland annat kommer att fylla 60 år. Det är svårt att ta in att jag har blivit så gammal. Jag hoppas att jag har en del kvar att ge i alla fall.

En av de saker jag kommer att jobba med under 2019 är naturligtvis mission och församlingsplantering i Sverige. Det är ju det som är min huvudsakliga uppgift just nu. Jag har precis läst en bok om församlingsplantering i Europa och den vill jag presentera idag. (Jag har förresten alltid precist läst en bok.)

I juli 2014 hölls ett symposium i Leuven, Belgien. Temat var mission i Europa och den här boken innehåller arton föreläsningar som presenterades vid konferensen. Boken heter Church Planting in Europe - Connecting to Society, Learning from Experience. Efter ett introduktionskapitel är de arton följande kapitlen indelade i fyra olika avdelningar.

Så här ser innehållet ut:

Introduction

1. Introduction: The Ongoing Challenge of Church Planting in Europe,  - Evert Van de Poll, Frankrike

Part 1: Biblical Reflections

2. The Essential Foundation: The Bible and Church Planting, - Chris Wigram, England

3. Prayer in the Ministy and Life of a Church Planter, - Boris Paschke, Belgien

4. How to Create a Jesus Movement of Multiplying Churches, -Dietrich Schindler, Tyskland

Part 2: Church in Europe

5. Cultural Relevance, - Johannes Reimer, Tyskland

6. Church Planting Connected to Society, - Johannes Reimer, Tyskland

7. Understanding Europe Today, and Signs of Hope, - Jeff Fountain, Nederländerna

8. Cross over Europe, - Evert Van de Poll, Frankrike

9. Typical Barriers and Bridges for the Gospel in Europe, - Evert Van de Poll, Frankrike

10. What kind of Church for Postmodern Europeans? - David Brown, Frankrike

11. The Church in a Multicultural Society, - Andrew Pownall, Frankrike

12. Muslims in Europe and the Need for Church Planting, - Ishak Ghatas, Belgien

Part 3: Church Planters

13. Missional Spirituality and Taking New Initiatives in Church Development,
- Joanne Appleton, England

14. How Can We Measure the Effectiveness of Church Planting? - Jim Memory, Spanien

15. Creative Church Planting Involving Lay People, - Ron Anderson, Spanien

16. Workable Ways to Start Healthy, Reproducing Churches, - Johan Lukasse, Belgien

Part 4: Case Studies

17. Experimental Church Planting in Belgium, - Joanne Appleton with Eric Zander, Belgien

18. Collaborative Church Planting in Cordoba, Spain, - Jim Memory, Spanien

19. The Balkan Project, Joanne Appleton with Stephen Bell, Kroatien

Som ni kan se är det många olika författare och många länder representerade, även om det är en slagsida åt södra och västra Europa. Det mesta i boken är dock relevant även för nordiska förhållanden. Som alla antologier är den lite ojämn, men överlag håller texterna hög kvalitet och några kapitel är riktigt bra. Jag vill särskilt nämna Evert Van de Polls kapitel om barriärer och broar för evangeliet och David Browns om en församling för postmoderna européer. Även Joanne Appletons kapitel om missionell spiritualitet är riktigt bra. Det är faktiskt en av de bättre översikterna, som jag har läst om vad det innebär att vara missionell församling.

Det här är en bok som ger mig mycket att fundera på och jag tar med mig den in i det nya året. Jag kommer att komma tillbaka till den. För den som jobbar med mission och församlingsplantering i Europa kommer den att vara mycket användbar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar