fredag 30 augusti 2019

Se på himlens fåglar, del 2

I min förra text berättade jag om mitt nya intresse för fågelskådning. Här kommer nu de tre sista punkterna i min predikan om vad Bibeln säger att vi kan lär oss av fåglarna. 


3. Bekymra er inte
Det är lätt att bekymra sig för framtiden, för mat, kläder och pengar. Detta talar Jesus om i Lukasevangeliet tolfte kapitel.  "Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med", säger han (Luk 12:22) och fortsätter sedan. ”Se på korparna. De varken sår eller skördar, de har varken förråd eller lada, ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna” (Luk 12:24). Gud försörjer korparna och ser till att de får vad de behöver. De arbetar inte, sår inte och skördar inte. På samma sätt ska Gud ta hand om oss, så vi behöver inte bekymra oss för morgondagen. Vi är mer värda än fåglarna.     
           
Detta betyder inte att vi inte ska arbeta för att försörja oss, planera för framtiden, så och skörda. Korparna gör det Gud har skapat dem för och han tar hand om dem. Om vi gör det han har skapat oss till kommer han att ta hand om oss. Vi ska arbeta för att försörja oss (se t.ex. Ef 4:28, 1 Thess 4:11-12, 2 Thess 3:10), men vi ska inte bekymra oss för mat och kläder. Det är det som är poängen.

I vers 31 säger Jesus att det är om vi söker Guds rike, som han också ska ge oss allt vi behöver. Det finns ett villkor för löftet. Han säger inte att Gud ska ta hand om oss vad vi än gör, utan att han ska ta hand om oss ifall vi söker Guds rike och gör hans vilja. Här är det också viktigt att betona att detta är ett löfte till gemenskapen. Det gäller oss tillsammans, inte bara individuellt. Gud tar hand om oss som gemenskap och vi ska ta hand om varandra. Det är inte bara jag och Jesus. Att leva i en gemenskap ger trygghet inför framtiden. Vi vet att vi har en Gud som tar hand om oss och en familj som ställer upp. Därför behöver vi inte bekymra oss. Gud tar hand om gråsparvarna, foto: pixabay


4. Var inte rädda
Lite tidigare i samma kapitel har Jesus om förföljelser. Hans lärjungar ska räkna med motstånd, men han säger till dem att inte vara rädda. 

"Jag säger till er som är mina vänner: låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen, men sen inte kan göra mer. Jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er: honom ska ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar? Men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar" (Luk 12:4-7). 

Här talar Jesus om sparvar och om vad de kostar att köpa. De är inte särskilt dyra. Ändå bryr sig Gud om dem. Inte en enda sparv är glömd av Gud. Jag brukar tänka på det när jag ser en liten fågel. Gud har inte glömt den. Gud har omsorg om den. Hur mycket mer ska han då inte ha omsorg om oss. Vi är mer värda än aldrig så många sparvar, säger Jesus. Människan är skapad till Guds avbild och har ett unikt värde och en speciell ställning i Guds skapelse. Gud ska beskydda sina barn. Till och med våra hårstrån är räknade. Hur funkar det? Det måste väl vara en bild för att Gud har fullständig kontroll och därför behöver vi inte vara rädda för människor, myndigheter eller arbetskamrater som hotar oss eller vill oss illa. Var inte rädd för förföljelser. Ni är värdefulla för Gud. Det är många kristna som förföljs i världen och det kan hända även oss i Sverige. Men vi ska inte vara rädda. Tänk på det när du ser en liten fågel.

5. Ni ska få ny kraft
Nu går vi vidare till den femte och sista lärdomen och läser Jes 40:28-31. 

"Har du inte förstått, inte hört? Herren är en evig Gud, han har skapat hela jorden. Han blir inte trött, han mattas inte. Ingen pejlar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas, ynglingar snava och falla, men de som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas."

Gud blir inte trött, men vi kan bli trötta och utmattade. Och många är det i vår tid. Även de som är unga (både män och kvinnor) kan bli trötta. Men Gud kan ge ny kraft till den som litar på honom. Ibland kan det ta lång tid, men till slut får vi vingar som örnar, (lyfter med vingar som örnar, SFB 15). Örnar flyger utan ansträngning. De vilar med sina vingar på vinden. De flyger inte på egen kraft utan på vindens kraft. Vinden är en bild för Anden. Vi ska inte slita i egen kraft, utan vi ska flyga som örnen och vila på vindens kraft, Andens kraft. Om du känner dig trött och sliten idag, så kan du lita på att Gud vill ge dig vingar som en örn. Det kanske tar tid. Även en örn måste ibland vänta på nya vingfjädrar, men till slut kan du flyga igen. Den som litar på Herren får ny kraft.


Havsörnen flyger på vindens kraft. foto: pixabay

Det finns mycket vi kan lära oss av fåglarna. Jag har skrivit om fem saker: att förstå den rätta tiden, att hitta ett hem hos Gud, att inte bekymra sig för morgondagen, att inte vara rädd för förföljelser, att få ny kraft.

Det finns också en annan aspekt av detta. När jag har varit ute i naturen i sommar har jag fått en ny medvetenhet över hur allt hänger samman. Jag förundras över den mångfald som Gud har skapat. Gud älskar sin skapelse och han vill att den ska bevaras. Vi har fått uppdraget att ta hand om den. När jag börjar bry mig om fåglarna märker jag att de är beroende av insekterna. Då börjar jag bry mig om insekterna och märker att de är beroende av växterna. Då bryr jag mig om växterna. Allt hänger ihop. Gud tar hand om oss och han har gett oss uppgiften att ta hand om varandra och om skapelsen.

Den första delen i denna serie finner du här: Se på himlens fåglar, del 1
Om du vill lyssna på min predikan om fåglarna så finns den här: Se på himlens fåglar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar