fredag 25 oktober 2019

Bokpresentation: Drömmen om en Jesusrörelse

Idag vill jag presentera en ny bok om mission i Sverige. Den är skriven av Richard Hultmar, som är pastor i Korskyrkan i Stockholm och den har titeln Drömmen om en Jesusrörelse.

Utifrån sina egna erfarenheter från pionjärmission i Ryssland och församlingsplantering i Sverige beskriver Richard Hultmar drömmen om hur en Jesusrörelse i Sverige skulle kunna se ut i vår tid. Han hämtar också inspiration från en snabbväxande församlingsrörelse i Indien och författaren och missionsstrategen Steve Addison. Först och främst bygger han dock på Nya testamentets vittnesbörd om Jesus och den tidiga församlingsrörelsen.

I åtta välskrivna och utmanande kapitel går Hultmar igenom de tre centrala delarna i missionsuppdraget, nämligen att dela evangeliet, träna lärjungar och plantera församlingar. Varje kapitel handlar om ett steg i processen. Kapitelrubrikerna avslöjar vad det handlar om:

  1. Hör kallelsen
  2. Se behoven
  3. Kontakt med skörden
  4. Dela evangeliet
  5. Träna lärjungar
  6. Samlas i en församling
  7. Multiplicera ledare
  8. Tillämpning
Bokens styrka är att den är väldigt praktisk och innehåller många tips på enkla verktyg som är lätta att sprida vidare. I det avslutande kapitlet berättar författaren om Korskyrkans väg till att bli en mer missionell och sändande gemenskap och hur man tillämpar bokens principer i församlingens liv. Det är mycket intressant läsning. 

Hultmar har tagit fram en bra illustration som beskriver den Jesusrörelse, som han drömmer om. Den ser ut så här och som ni förstår utgör den bokens grundstruktur. 


Jag är verkligen glad för att det har kommit en ny bok om mission och församlingsplantering på svenska. Att den dessutom är skriven av en svensk, som förstår den svenska kontexten gör saken ännu bättre. Vi behöver många sådana böcker. Eftersom detta är en bok som vi inom Vidare vill rekommendera har vi satt vår logga på den. Håll utkik efter den loggan i framtiden! På baksidan finns även en rekommendation av Cahtrine Nygren, som är Vidares nationella samordnare. 

Om du inte vet vad Vidare är för något, kan du läsa om det på vår hemsida: vidare.nu 


Det här är en bok som jag rekommenderar till alla pastorer och ledare, som drömmer om en Jesusrörelse i Sverige. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar