tisdag 5 augusti 2008

Michael Sattler, del 1

Den anabaptistiska rörelsen var en mångfacetterad och spretig rörelse. Det fanns inte en stark ledare som formade läran, utan en mängd inflytelserika personer, och flera olika betoningar och riktningar. Dessutom avrättades många av ledarna efter bara ett par års tjänst, så det var svårt att få stabilitet i rörelsen eftersom trycket var så hårt. Michael Sattler döptes och förenade sig med anabaptisterna någon gång mellan november 1525 och juni 1526. Redan i maj 1527 brändes han på bål efter en summarisk rättegång och grym tortyr från de katolska myndigheterna. Under ett års aktiv tjänst gjorde han en enastående insats för att ena och samla den anabaptistiska rörelsen. Därför är han en av de stora hjältarna.


Michael Sattler föddes utanför Freiburg i södra Tyskland omkring 1490. Han blev munk i Benediktinerklostret S:t Peters, som låg i stadens närhet och han blev med tiden den näst högste ledaren för klostret. I klostret studerade han Bibeln, och även Luthers skrifter och kom fram till en evangelisk tro. Han lämnade klostret på våren 1525 och fick kontakt med anabaptister vid samma tid. Han blev snart en av deras ledare, verksam först i Strasbourg och sedan i de sydtyska städerna Horb och Rottenburg och ner mot den Schweiziska gränsen.
Ett av de dokument som knyts till Sattlers ledarskap är en enkel ordning för församlingens liv. Genom den får vi en fascinerande bild av hur de förföljda församlingarna kunde fungera vid denna tid. Här följer en något förkortad översättning. Bibelhänvisningarna inom parentes är tillagda av mig till hjälp för läsaren.

Församlingsordning från 1527

Den allsmäktige, evige och barmhärtige Guden har låtit sitt underbara ljus bryta fram i denna värld och i denna ytterst farliga tid. Därför erkänner vi den gudomliga viljans mysterium, att Ordet har blivit predikat för oss enligt Herrens ordning och att vi genom det har blivit kallade till gemenskap med honom. Enligt Herrens befallning och hans apostlars undervisning ska vi i god kristen ordning hålla det nya budet (Joh 13:34) i kärlek till varandra, så att kärlek och enhet kan upprätthållas. Alla bröderna och systrarna i hela församlingen bör hålla fast vid följande punkter:
  1. Bröderna och systrarna bör mötas minst tre eller fyra gånger i veckan för att ägna sig åt Kristi och hans apostlars undervisning och hjärtligt förmana varandra att förbli trofasta mot Herren så som de har förbundit sig.

  2. När bröderna och systrarna är tillsammans ska de läsa något tillsammans. Den som Gud har gett den bästa förståelsen ska förklara det och de andra bör lyssna, så att man inte stör varandra med småprat. Psaltaren ska läsas dagligen i hemmen.

  3. Låt inte någon vara lättsinnig i Guds församling, varken i ord eller handlingar. De ska uppföra sig värdigt också inför hedningarna.

  4. När en broder ser sin broder fela ska han varna honom i enlighet med Kristi befallning (Matt 18:15-18). Han ska tillrättavisa honom på ett kristet och broderligt sätt, såsom vi alla är skyldiga att göra av kärlek till varandra.

  5. Av alla bröderna och systrarna i denna församling ska ingen ha något för sig själv, utan som de kristna på apostlarnas tid ska de ha allting gemensamt. De ska organisera en gemensam fond från vilken man kan ge hjälp åt de fattiga enligt vars och ens behov. Så att man liksom på apostlarnas tid inte tillåter att en broder är i nöd.

  6. Allt frosseri ska undvikas när bröderna samlas i församlingen. Servera en enkel måltid, ty Guds rike består inte i att äta och dricka.

  7. Herrens måltid ska firas så ofta som bröderna är tillsammans. På det sättet proklamerar man Herrens död och påminner varandra om hur Kristus gav sitt liv för oss, och utgjöt sitt blod för oss, så att vi också kan bli villiga att ge vår kropp och vårt liv för Kristi skull, vilket betyder för alla brödernas skull (1 Joh 3:16).
Jag har hämtat texten i boken The Legacy of Michael Sattler.
Berättelsen om Sattlers liv finns i flera olika böcker, bl.a. i Anabaptist Portraits av John Allen Moore. Det finns en historisk roman om Sattlers liv. Den heter Pilgrim Aflame och är skriven av Myron Augsburger. Det finns också en långfilm om Michael Sattler och den tidiga anabaptismen. Filmen heter The Radicals och är både sevärd och informativ, men ingen actionrulle. Artiklar om Sattler på nätet finns bl.a. hos Anabaptists, Reformationhappens, Anabaptist network och GAMEO.

Michael Sattler, del 2: Schleitheimbekännelsen
Michael Sattler, del 3: Rättegång och avrättning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar