torsdag 22 september 2011

Gemenskap med Jesus Kristus


Vad är det att vara kristen? Det är inte i första hand att tro på Gud och Jesus. Inte heller är det att följa vissa bud och regler och inte heller att gå regelbundet i kyrkan och delta i kristen verksamhet. Vad är det då? Vad är det kristna livets innersta kärna?

Mitt svar är enkelt. Det är att ha gemenskap med Jesus Kristus; en personlig relation med Gud, genom Jesus. Den gemenskapen visar sig i att man tror vissa saker om Gud och Jesus, att man följer de bud som Jesus har gett oss och att man deltar i kristen gemenskap och tjänst. Men det är gemenskapen med Jesus som är kärnan.

Jesus själv säger: "Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus" (Joh 17:3).

Paulus skriver: "Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår herre" (1 Kor 1:9).

Johannes är inne på samma spår i sitt första brev: "Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus" (1 Joh 1:3) och han fortsätter: "Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen... Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Den som säger: 'Jag känner honom' men inte håller hans bud är en lögnare..." (1 Joh 1:6, 2:3-4).

Jag tycker att det är väldigt tydligt. Det kristna livets kärna är att lära känna Gud genom Jesus och få en personlig relation till honom. Det handlar om att vandra med Gud, som det så vackert heter redan om Henok i 1 Mos 5:21-24.

När jag blev en personligt kristen för 37 år sedan var det just det som var den stora skillnaden. Tidigare hade jag faktiskt trott på Gud och gick i kyrkan någon gång ibland. Men den dagen lärde jag känna Jesus. Han kom in i mitt liv och det förändrade allt. Sen den dagen har jag vandrat med honom. Vi har gemenskap varje dag och han är min bästa vän.

För mig är det kärnan i vad det är att vara kristen: Att ha gemenskap med Jesus Kristus och att följa i hans fotspår. Eller som anabaptisten Hans Denck uttryckte det en gång för 500 år sedan: "Ingen kan känna Kristus om han inte följer efter honom i livet." Det är så jag vill leva.

Läs också berättelsen om en somalisk muslimsk man som lärde känna Jesus.

1 kommentar: