fredag 25 maj 2012

Gudsbilden i Gamla testamentet

För två år sedan skrev jag ett inlägg om Krigen i Gamla testamentet i samband med att jag förberedde undervisning i ämnet. För en kristen som tror att Bibeln är Guds ord är det en viktig fråga, eftersom Gamla testamentets Gud ofta anklagas för att vara ett moraliskt monster av den kristna trons kritiker. Jag har sammanställt undervisning om detta och lett seminarier i ämnet vid ett par tillfällen, men det har inte blivit något blogginlägg ännu, eftersom jag känner att ämnet är lite för stort och komplicerat för att rymmas i en bloggtext. Vi får väl se om jag lyckas med att sammanfatta mina tankar så småningom. I väntan på det vill jag tipsa om tre böcker som tar upp frågan om gudsbilden i Gamla testamentet på ett mycket bra sätt.

I den mycket intressanta och välskrivna antologin Gud och hans kritiker - en antologi om nyateismen, med Mats Selander som redaktör har Stefan Gustavsson ett mycket bra kapitel med rubriken "Är Gud ett ondskefullt monster?" Texten är på 27 sidor och riktar in sig på nyateismens kritik av GT. Gustavsson menar att det finns fem grundläggande problem med nyateismens kritik: Den bortser från Bibelns "storyline", den bortser från gudsbegreppet, den bortser från Guds plan att arbeta inifrån historien, den misstolkar Mose lag och den missförstår den kristna synen på Mose lag. Det är en mycket bra genomgång och bearbetning av dessa svåra frågor. Den rekommenderas varmt. För den som vill läsa ännu mer rekommenderar jag dessutom två andra böcker, som även Stefan Gustavsson kallar för "obligatorisk läsning för var och en som vill förstå eller diskutera Gamla testamentet".I boken The God I Don't Understand - Reflections on Tough Questions of Faith av Christhopher Wright, behandlas fyra olika svåra frågor i den kristna tron. En av dem är gudsbilden och krigen i Gamla testamentet, som bearbetas i två kapitel på tillsammans 35 sidor. Christopher Wright är expert på GT och jobbar även med teologiska frågor inom Lausannerörelsen. De andra svåra frågorna som tas upp i boken är ondskans problem, korsets innebörd och historiens avslutning och nyskapelse (eskatologin). "It is because Dr. Wright confronts biblical problems with a combination of honesty and humility that I warmly commend this book", skriver John Stott på omslaget. Det är bara att hålla med.

Till sist vill jag också rekommendera en bok på 250 sidor som helt ägnas åt frågan om Gamla testamentets Gud. Det är Is God a Moral Monster - Making Sense of The Old Testament God av Paul Copan. Om denna bok skriver Christopher Wright följande: "This is the book I wish I had written myself. It is simply the best book I have read that tackles the many difficulties that the Old testament presents to thinking and sensitive Christians." Den här boken tar upp många fler frågor än krigen och är verkligen till mycket stor hjälp för alla som vill förstå Gamla testamentet som Guds ord och helig skrift.

Vi får inte glömma att Jesus gav sitt fulla erkännande till GT som Guds ord. Därför kan vi inte ignorera eller avfärda de svåra frågor som GT ställer oss inför. Här har du nu fått tre fina tips som kan hjälpa dig i dina funderingar och studier. Lycka till!


17 kommentarer:

 1. Man undrar ju onekligen hur sådana saker som :

  Homosexuella ska dödas
  En trollkvinna ska du inte låta leva
  Den som arbetar på sabbaten ska dödas

  etc kan misstolkas? Jag har en känsla av att det som är obehagligt ska "tolkas" till något mer acceptabelt samtidigt som man menar att det som står i bibeln är sant i bokstavlig mening...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fundamentalismens dilemma. Antingen köper man varje bokstav och lever efter dem fullt ut. Eller så är man lite mer hermenevtisk och tolkar alla berättelser utifrån sin kontext och är öppen för alternativa tolkningar.

   I praktiken är alla fundamentlaister tämligen inkonsekventa. Vilket dock gör dem rätt roliga att både debattera med och sätta på pottkanten, lättskjutna fåglar liksom.

   Radera
  2. Hej Kowalski! Välkommen hit. Jag vet inte riktigt vad du menar med fundamentalister. Själv kallar jag mig inte fundamentalist utan evangelikal (det gäller även Gustavsson, Wright och Copan). För oss evangelikala teologer är det en självklarhet att allt i Bibeln ska förstås utifrån sitt historiska, kulturella och litterära sammanhang. Vad som helst kan missbrukas eller misstolkas om man rycker det ur sitt sammanhang. Det är just det som dessa tre böcker visar och förklarar.
   Det skulle vara intressant att höra på vilket sett du anser att Gustavsson, Wright eller Copan (eller undertecknad) är inkonsekvent i sin bibeltolkning. Du får gärna komma med något konkret exempel. Jag tar gärna en debatt.

   Radera
  3. Jonas! Min avsikt var inte att avfärda ovanstående böcker som jag inte har någon uppfattning om eftersom jag inte har läst dem. De kan dock säkert vara intressanta. Min kommentar var en reflektion över Anonyms kommentar vilken rätt tydligt pekar på dilemmat med att tolka Bibeln bokstavligt. Oavsett om man kallar sig fundamentalist, liberal, evangelikal, karismatiker, queerteolog eller något annat så har man en Bibeltolkning.

   Fundamentalisterna är på ett vis (i teorin) de mest konsekventa eftersom de väljer att tolka alla bibelord som oavvisliga sanningar vilket man även låter meddela till sin omgivning. Samtidigt är det oerhört svårt, faktiskt helt omöjligt, att tolka varje ord bokstavligt. Inte minst Anonyms noteringar är svåra att i praktiken efterleva även för den mest förhärdade fundamentalist. Således kommer fundamentalisten att välja bort dessa "omöjliga" bibelord och koncentrera sig på de mer "möjliga". Och har därmed gjort en egen tolkning kring hur man skall förstå Bibeln. Och efterlever därmed inte Bibelns bokstav som den absoluta sanningen. På precis samma sätt som alla andra som ägnar sig åt bibeltolkning.

   Min poäng är att eftersom fundamentalismen i praktiken är omöjlig kommer allt att handla om hermenevtik, att hitta argument som stödjer sin egen tolkning. Men en tolkning är och förblir en tolkning och måste lämna öppet för andra synsätt. Att slå bibelcitat i huvudet på folk "eftersom det står så" måste per naturlighet innebära att man även måste ta sitt ansvar att slå ihjäl ett antal människor "eftersom det står så". Bättre då att släppa bokstavstron och acceptera att allt handlar om mer eller mindre begåvade tolkningar.

   Radera
 2. Jo, Kowalski ett helt logiskt resonemang. Frågan är då fortfarande hur ex.
  Homosexuella ska dödas
  En trollkvinna ska du inte låta leva
  Den som arbetar på sabbaten ska dödas
  över huvudtaget kan tolkas på olika sätt?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, är man bokstavtroende på riktigt så måste man ju naturligtvis följa ovanstående ord. Men eftersom inte så många fundamentalister gör det tycker jag de egentligen är inkonsekventa hycklare. Sannolikt gör de en form av historisk/kontextuell tolkning av orden varför de inte ska mörda just i dessa fall. På samma sätt som alla andra bibeltolkare gör sina tolkningar på alla andra ställen i Bibeln. frågan är väl varför "fundamentalisterna" sätter sådan vikt vid att just enstaka bibelord skall tolkas bokstavligt och inte andra?

   Personligen bryr jag mig inte så mycket, bibeltolkningar lämnar jag till de kristna att roa sig med men jag är gärna lite salt i deras gröt!

   Radera
  2. Nu tycker jag att ni snurrar till det ordentligt. Det är så det blir om man inte tar hänsyn till Bibelns storyline och rycker enskilda verser ur sitt sammanhang. Om man är "bokstavstroende på riktigt" måste man naturligtvis läsa texten i sitt sammanhang och ta hänsyn till vem den ursprungligen var skriven till.

   Mose lag (ur vilken anonym hämtar ovanstående bud) är förvissa svår att förstå ibland, men man måste ju ta hänsyn till varför den gavs, vilka den gällde, hur länge den skulle gälla. Då blir den mer begriplig. "Hela Bibeln är Guds ord, men allt i Bibeln är inte Guds bud till oss", som teologen Gordon Fee har sagt. Stefan Gustavsson förklarar detta mycket bra i boken Gud och hans kritiker.

   Om man läser Bibeln i sitt sammanhang är det faktiskt inte så svårt att förstå vad som är bokstavligt och vad som är bildligt eller poetiskt och vad som inte gäller längre. Alla som läser Bibeln tolkar den, medvetet eller omedvetet. Jag försöker göra det medvetet, genomtänkt och konsekvent.

   Radera
  3. Fast jag tror inte att vi har så oerhört olika ståndpunkter i detta förutom relevansen i det hela.

   Om man är bokstavstroende eller fundamentalist eller möjligen bibeltrogen (inte lika tydligt definierat) så innebär detta per se att blotta förekomsten av bildliga eller poetiska tolkningar är omöjliga. Det som står gäller liksom. Och det är samtidigt i praktiken omöjligt att efterleva. Du säger själv att alla som läser Bibeln tolkar den medvetet eller omedvetet. En bild, ett utdrag, en känsla eller vilken metafor som känns rätt är det som styr min trosuppfattning. Vilken inte behöver vara fel men lika lite rätt.

   Var jag eventuellt kan misstänka att vi skiljer oss lite är att du, om du följer mainstreamkarismatikernas vanliga ryggmärgsreaktion, uppfattar din tolkning om vilka bibelställen som skall förstås bokstavligt och vilka som inte ska göra det som det absoluta och det rätta. Vilket jag tycker är att förhäva sig en smula eftersom den tolkningen inte behöver vara den rätta. Men, det är bara en förutfattad mening baserad på att du tycker att vi, jag och anonym eller i alla fall jag, rör till det.

   Jag kan inte tala för Anonym men jag uppfattar hen som behagligt ifrågasättande mot fundamentalistisk tolkning. Det är jag med. I praktiken struntar jag i vilken tolkning enskilda kristna har så länge de är konsekventa. Det är när de tummar på sin konsekvens som jag tycker det börjar bli roligt att trycka till dem. Som de som tycker att homosexuella skall ge upp sina drifter men som inte vill mörda de som jobbar på söndagar. Eller de som tror att jorden är sextusen år gammal men samtidigt tror att den är rund (Bibeln säger ju att den (med ett fundamentalistiskt synsätt) är platt). För flertalet av dessa åsiktsuthävare har aldrig funderat längre än näsan når. De har bara köpt sin pastors tolkning rakt av. Och den är sällan helt balanserad. (Och därmed har jag avslöjat mina fördomar mot svenska pingstpastorer - ja, jag erkänner att det är den enskilda yrkesgrupp av alla tillgängliga jag har absolut svårast för. Tillräckligt många har kläckt ur sig så många vansinnigheter för att det bara ska vara undantag, det finns ett underliggande systemfel)

   Radera
  4. ... och varför är det konsekvent att mörda alla som jobbar på söndagar om man samtidigt menar att homosexuella ska ge upp sina drifter?

   Radera
  5. Kowalski, det är lite svårt att förstå hur du menar. Det står överhuvudtaget inget om att arbeta på söndagar i Bibeln, än mindre finns det någon uppmaning att mörda någon (mord är tvärtom förbjudet både i Gamla och Nya testamentet). Mose lag förbjuder arbete på sabbaten (lördagen), men det gäller bara i det gamla förbundet och är inte relevant för oss som följer Jesus.
   Mose lag föreskriver dödsstraff för flera olika brott. Det är svårt att förstå och det kan verka stötande från vårt perspektiv (även för mig). Det är därför det är viktigt att läsa Mose lag i sitt sammanhang och förstå varför den gavs, för vilka den gällde och hur länge den skulle gälla. Men du bör i alla fall förstå att det är en civillag med straff som utdöms av domare och inte uppmaningar till att mörda dem som bryter mot lagarna.
   Sen vill jag också påpeka att Bibeln inte säger något bestämt om jordens ålder (även om en del tror att den är 6000 år gammal, det gör dock inte jag) och inte heller säger Bibeln att jorden är platt (inte ens om man läser med "fundamentalistiskt synsätt", som du kallar det).
   Jag vet inte riktigt vad du har för inställning till Bibeln och kristen tro, men jag diskuterar gärna bibeltolkning med dig, men då vill jag att du tar bibeltexten på allvar och försöker läsa den i sitt sammanhang. Annars blir ju diskussionen meningslös.

   Radera
  6. Jo, Anonym 5 juni 2012 15:39, det konsekventa ligger i att om bägge aktiviteterna är beskrivna i Bibeln måste den som verkligen tror på dess ord och inte lägger in egna tolkningar efterleva dem. Konsekvens, kort sagt.

   Och Jonas, nej det kanske inte står något explicit om just söndagar annat än att helga vilodagen. Jag erkänner gärna att min teologiska utbildning tog slut när jag inte längre kunde tro på det som var beskrivet i Bibeln eftersom allt per naturlighet måste tolkas och då blir min egen privata tolkning så god som någon annans. Det blir bara en fråga om vem som har de bästa argumenten. Att jag använde söndagen och mord som exempel var enbart att jag hängde på Anonymous ovan. Jag vet inte exakt vad som står och orkar inte leta fram det men om vi tar exemplet jorden 6000 år gammal så går det onekligen att räkna fram just detta. Fundamentalism eller bokstavstroende handlar om att ens tolkningar har just en sådan grund. Eller så väljer jag att se skapelseberättelsen och alla släkttavlor därefter som mer kontextuella och får ihop det med en mer naturvetenskaplig historieskrivning.

   Allt hänger alltså på en tolkning och min tes är alltså att en strikt och konsekvent bokstavstro är omöjlig. Det handlar om tolkningar där jag förvisso kan förlita mig på mer eller mindre drivna teologer genom historien. Men även dessa teologer är oense vilket gör den verkliga meningen och innebörden än mer svår att begripa.

   Ytterligare ett exempel. I NT berättas om hur Jesus blir irriterad på en buske som inte bär frukt och heller inte borde göra det pga att det inte var rätt säsong. Han förbannar busken och när han passerar den ett par dar senare är den död. I ett bokstavligt perspektiv kan jag här tolka Jesus som en lättretlig figur med kort stubin och aggresiva tendenser. Eller så försöker jag mig på en tolkning och en som jag en gång hört är att busken symboliserar Israel men hur det går ihop men själva storyn är egentligen helt obegripligt. Vill jag att Jesus skall vara en snäll och godmodig figur letar jag efter en tolkning av denna berättelse som makes sense men denna tolkning kommer att ha rätt lite med vad som egentligen står i texten.

   Alltså, det är ur mitt perspektiv svårt om inte helt omöjligt att tolka Bibeln och dessutom göra det rätt. Därför kan jag finna det roande att ifrågasätta såväl de som säger sig tro på Bibelns bokstav men inte efterlever den konsekvent, som de som lägger egna tolkningar på berättelserna och gärna marknadsför dessa tolkningar som de enda rätta och riktiga.

   Jag kan förvisso hantera Bibeltexter rätt slarvigt och är genom ohejdad vana rätt less på att läsa dem. Lika lite som jag ideligen läser manualerna till alla elektroniska mojänger som omger min vardag. Men vad jag tror är att Bibeln är en samling uppbyggliga texter som under olika epoker kan ha något väsentligt att säga. Problemet blir när jag tror att den insikt just jag får av ett bibelställe äger relevans för alla andra just nu. Om Bibeln ger mig stöd eller motsäger den eventuella existensen av Gud är lika individuell som min tolkning av texterna. Även om jag fått hjälp med tolkningen av välmenande teologer och lekmannapastorer.

   Tycker du det är en meningslös diskussion?

   Radera
  7. Kowalski. Tack för det utförliga svaret. Nu förstår jag bättre hur du tänker. Och den här diskussionen tycker jag inte alls är meningslös. Jag håller med dig om att detta med att det finns olika bibeltolkningar och många olika uppfattningar gör det hela komplicerat och att det kan verka helt godtyckligt och subjektivt hur man tolkar Bibeln.

   Men i verkligheten tror jag inte att det är så godtyckligt. Det finns objektiva ramar och goda riktlinjer för hur man ska läsa och förstå Bibeln. De flesta som tror att hela Bibeln är Guds ord är överens om huvudpunkterna och huvudbudskapet, även om man kan vara oense i detaljer. De som inte tror på hela Bibeln kan naturligtvis komma fram till precis vad som helst eftersom de väljer och vrakar i texten. Jag tror inte att jag alltid har den rätta tolkningen, men jag tror att hela Bibeln är Guds ord och därför läser jag den, försöker förstå den så bra som möjligt och leva efter den, så konsekvent jag kan. Det är ju dessutom mitt jobb att undervisa andra om Bibeln och bibeltolkning, så jag gör mitt bästa för att alla ska förstå Bibelns budskap så klart som möjligt. Jag hoppas att du fortsätter att läsa och fundera. Lycka till!

   Radera
 3. Ska man bortförklara den enkla meningen
  Homsosexuella ska dödas.
  Ja, då får man snurra ett tag....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din kommentar. Jag vill bara påpeka att "den enkla meningen" överhuvudtaget inte finns i Bibeln. Jag antar att du syftar på 3 Mos 20:13, som är det enda som är i närheten.
   Mose lag föreskriver dödsstraff för flera olika brott. Det är svårt att förstå och det kan verka stötande från vårt perspektiv (även för mig). Det är därför det är viktigt att läsa Mose lag i sitt sammanhang och förstå varför den gavs, för vilka den gällde och hur länge den skulle gälla. Om du är intresserad av att få en sammanhängande och logisk förklaring föreslår jag att du läser Stefan Gustavssons kapitel i boken Gud och hans kritiker.

   Radera
  2. Ja, men det var ju guds vilja som uttrycktes i Moseböckerna!? Ska vi ignorera att detta var regler som gavs av gud?
   Om inte det här gäller så gäller inte budorden heller då?
   Blir gud snällare för att detta skulle gälla en begränsad tid? Vad baserar man åsikten om begränsasd tid på?

   "9 Var och en som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden, för han har förbannat sitt eget kött och blod.

   10 Om en man är otrogen med sin grannes eller någon annans hustru, ska både mannen och kvinnan straffas med döden.

   11 Om en man ligger med sin fars hustru, har han orenat det som tillhör hans far. Både mannen och kvinnan måste dö, och det är deras eget fel.

   12 Om en man ligger med sin svärdotter ska båda straffas med döden. De har själva dragit detta över sig genom att orena varandra.

   13 Straffet för homosexuella handlingar är döden för båda parter. De har själva dragit det över sig.

   14 Om en man tar till hustru modern till den han redan är gift med är det en fruktansvärd synd. De ska alla tre brännas levande, för att ondskan bland er ska utplånas."

   eller i en annan version:

   TREDJE MOSEBOKEN, KAPITEL 20, VERS 13:
   "Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen"

   Radera
  3. Bra frågor. Jag ska försöka ge ett kortfattat svar. Ja, Mose lag är ett uttryck för Guds vilja och vi ska inte ignorera att den är en del av Guds ord. Men vi måste förstå varför den gavs och hur länge den skulle gälla. Mose lag innehåller fyra olika typer av lagar. Jesus och Nya testamentet ger oss nyckeln till den rätta tolkningen av dem.

   1. Lagarna om offer uppfylls genom Jesus död på korset och behövs därför inte längre.

   2. Renhetslagarna (ren och oren mat, olika dagar och högtider m.m.) pekade mot Kristus och uppfylldes genom att han visade att det avgörande är hjärtats renhet och inte det yttre och därför behövs inte renhetslagarna längre(se t.ex: Mark 7:14-23, Gal 3:19-4:10, Kol 2:16-17, Hebr 9:6-12).

   3. Civillagar om brott och straff (tex dödsstraff) som endast gällde Israel som nation och inte gäller församlingen i det nya förbundet, eftersom den inte är en stat.

   4. För det fjärde finns de moraliska buden (tex de tio budorden, men även många andra) som fortfarande gäller och som upprepas och förklaras av Jesus och apostlarna i Nya testamentet.

   Jag hoppas att detta förklarar hur jag tänker.

   Jag skulle inte säga att Gud är "snällare" i Nya testamentet. Paulus skriver att Gud är både god och sträng och det är han i hela Bibeln, även om Guds kärlek blir ännu tydligare genom Jesus och NT. Men även Jesus påpekar att vi alla ska dömas till slut. "Vi ska alla göra räkenskap inför honom".

   Radera
 4. Hur man överhuvudtaget kan lägga sitt liv i händerna på någonting som överhuvudtaget inte existerar (Gud,hmm) är en gåta för mig.
  Att religiösa har kidnappat nära döden upplevelser och tolkar det som religiöst är också en odygd, finns det ett liv efter detta så har det garanterat ingenting med religion att göra.

  En annat ofattbart samhällsproblem är att religiösa är med och bestämmer i riksdag, kommuner, skolor mm. Detta måste få ett slut, religiösa värderingar är rent nonsens och samhällsfarligt dessutom, eller ska vi acceptera talibanfasoner i Sverige också?

  Nä, ut och bränn en häxa medans ni har något att säga till om.

  SvaraRadera