lördag 26 maj 2012

Det är pingst - Låt oss uppfyllas av Anden


Imorgon firar vi pingstdagen till minne av att den helige Ande blev utgjuten över alla de troende den första pingstdagen i Jerusalem. Samma erfarenhet är tillgänglig för oss idag. 

I vår tid finns det ett sökande efter andlig verklighet. Man vill ha något som fungerar i vardagen, något som släcker den inre törsten. Man vill ha något som ger kraft och gudsnärvaro i livet. Den kristna tron handlar om andlig verklighet. Den handlar inte bara om att tro på en Gud som har skapat allting. Den handlar inte bara om att tro på Jesus Kristus som levde här på jorden för två tusen år sedan, dog på ett kors och uppstod på tredje dagen. Kristendom handlar inte bara om att gå till kyrkan eller följa vissa levnadsregler. Levande kristendom är mycket mer: det är andlig verklighet som fungerar i vardagen, det är kraft och gudsnärvaro, det är levande vatten som släcker den inre törsten. Det är den helige Ande som gör den kristna tron till en personlig erfarenhet. Det är den helige Andes närvaro som ger andlig verklighet. 

Om pingstdagen står det att "Alla fylldes av helig Ande och började tala andra tungomål (språk), med de ord som Anden ingav dem" (Apg 2:4).

Vad var det egentligen som hände på pingstdagen och vad har det för betydelse för oss? Varje bibelläsare vet att den helige Ande var verksam även i Gamla testamentet och under Jesus liv, så vad är egentligen det nya? 

Jag tror att det är så här: Före pingstdagen var Anden utgjuten över ett fåtal utvalda personer. Efter pingstdagen är Anden utgjuten över allt Guds folk. Varje kristen kan idag uppleva övernaturlig kraft och profetisk uppenbarelse. Pingsterfarenheten öppnar dörren in i den profetiska dimensionen. I 4 Mos 11:29 önskar Mose att allt Guds folk ska profetera:  "Om ändå hela Herrens folk vore profeter! Om Herren ändå ville låta sin ande komma över dem alla!" Moses önskan går i uppfyllelse på pingstdagen. Man brukar säga att alla troende är präster –  man kan även säga att alla troende är profeter. 


Apostlagärningarna betonar att Anden ger kraft och profetiska gåvor. Om man läser hela NT ser man att Anden gör betydligt mer än så. Andens verk kan sammanfattas i tre punkter.
  1. Först och främst ger Anden liv. Man blir född av Anden (Joh 3:3-8). Anden blir en inre källa som ger evigt liv (Joh 4:14, 7:37-39), man blir Guds barn och lär känna Gud genom Anden (Rom 5:5, 8:14-16). Detta betonas särskilt i Johannesevangeliet, men finns även i Paulus brev.

  2. För det andra ger Anden frukt (Gal 5:22-23), karaktär, helgelse och mognad. Anden gör oss heliga i vår livsstil och gör oss mer lika Jesus. Detta betonas särskilt i Paulus brev.

  3. För det tredje ger Anden kraft och profetisk utrustning (Apg 2:17-18). Anden för oss in i den karismatiska dimensionen och ger oss av sina gåvor (1 Kor 12:7-11). Detta betonas särskilt av Lukas i hans evangelium och Apostlagärningarna, men finns även hos Paulus.
Paulus är den som har med alla tre aspekterna i sina brev. Olika kristna traditioner har betonat olika sidor. Jag tror att det är viktigt att vi ser helheten och har med alla tre aspekterna av Andens verk i vår undervisning och vår teologi. Hur vi än tänker om Andens verk i det kristna livet tror jag att det är två saker som är viktiga att förstå.
  1. Varje kristen har den helige Ande boende i sitt inre (Rom 8:9). När man blir född på nytt får man andligt liv genom Anden, en inre källa med levande vatten, Guds närvaro. Den kristnes kropp blir den helige Andes tempel (1 Kor 6:19-20). 

  2. Varje kristen behöver bli mer fylld av Anden. Det räcker inte med att ha fått Anden en gång, eller att ha blivit fylld eller döpt med Anden en gång. Erfarenheten av Anden behöver förnyas (se tex. Apg 2:4, 4:8, 31) Det stämmer också med vad Paulus skriver i Ef 5:18: "...utan låt er uppfyllas av Anden". Vi behöver alla leva i pingstens verklighet som en kontinuerlig erfarenhet.
Det viktiga är inte vad vi kallar det eller hur vi förklarar det, utan att vi erfar Andens kraft och fullhet i våra liv. Du och jag behöver fyllas av Anden idag?

Vad längtar du efter idag? Är det strömmar av levande vatten som ger liv och glädje i ditt inre? Är det frukt; kärlek, glädje, ödmjukhet, tålamod? Är det kraft för tjänst och en djupare erfarenhet av den karismatiska dimensionen med tungotal och profetia. 

Du kan få uppleva pingstens verklighet i ditt liv!

1 kommentar: