lördag 2 juni 2012

Vad är anabaptismen?

Anabaptismen är en kristen rörelse med rötterna i 1500-talets reformation. Den kallas även för den tredje reformationen eller den radikala reformationen, eftersom den ville gå längre och var mer radikal än t.ex Martin Luther och Ulrich Zwingli som representerar reformationens två andra grenar. 

Namnet anabaptist betyder omdöpare och kommer av att deras fiender kallade dem så, eftersom anabaptisterna förkastade barndopet och endast döpte dem som kommit till tro på Kristus och överlåtit sig till att följa honom. Själva ansåg de inte att det var ett omdop de praktiserade utan ett första bibliskt dop. 

Startpunkten för rörelsen anses vara den 21 januari 1525 då det första troendedopet ägde rum i Zürich och den första församlingen bildades (det kan du läsa om här). Anabaptismen spred sig som en underjordisk husförsamlingsrörelse och fick många anhängare, trots att den mötte svåra förföljelser.


Anabaptismen var på 1500-talet en mångfacetterad väckelserörelse med flera olika grenar och betoningar. Det som kännetecknade huvudfåran var en betoning på att följa Jesus och att det kristna livet måste visa sig i ett radikalt lärjungaskap. En annan betoning var att församlingen är en gemenskap av troende, som är överlåtna till varandra och tar ansvar för varandra både andligt och praktiskt och sprider budskapet vidare. Anabaptismen var en missionsrörelse i Europa. Den tidiga anabaptismen kännetecknades även av en betoning på kärlek och ickevåld i alla relationer. De menade att kyrkan ska vara skild från staten och de var de bland de första i Europa som argumenterade för religionsfrihet.

Den anabaptistiska rörelsen på 1500-talet har en rad kända profiler. Bland de viktigaste är Conrad Grebel, Felix Mantz, Michael Sattler, Balthasar Hubmaier, Jakob Hutter, Pilgram Marpeck och Menno Simons. De flesta av de tidiga ledarna avrättades och blev martyrer.

Många frikyrkorörelser har sina andliga rötter i anabaptismen. Den största gruppen som har sitt direkt historiska ursprung i anabaptismen är mennoniterna, som finns organiserade i några olika kyrkofamiljer. Bland de största är Mennonite Church USA. Du kan läsa mer om anabaptismens historia i många texter jag skrivit. Du finner dem här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar