tisdag 14 augusti 2012

Fruktar inte heller du Gud?

De senaste dagarna har jag tänkt mycket på detta med att frukta Gud. "Fruktar inte heller du Gud?", sa den ene rövaren till den andre när de hängde på korsen på var sin sida om Jesus (Luk 23:40). "Fruktar inte heller du Gud?" är den fråga jag hoppas att jag inte behöver ställa till mig själv eller till andra idag. 

Att frukta Gud är viktigt. Det kanske låter negativt, men det är något mycket positivt. Ändå är det en bristvara i vår tid. Det är inte många som fruktar Gud. Därför kan det finnas skäl att ställa frågan: "Fruktar inte heller du Gud?"

Det var min läsning av Psaltaren som fick mig att börja fundera på detta. 

"Han befriade sitt folk, 
slöt för evigt sitt förbund. 
Heligt är hans namn och värt att frukta. 
Att frukta Herren är vishetens begynnelse, 
insikt vinner de som gör hans vilja. 
För alltid ljuder hans lov." 
(Ps 111:9-10)

"Lycklig den som fruktar Herren 
och finner glädje i hans bud." 
(Ps 112:1)

"Han välsignar dem som fruktar honom, 
både mäktiga och ringa." 
(Ps 115:13)Även Nya testamentets författare uppmanar oss att frukta Gud. Petrus skriver: 
"Hedra alla, älska era trosbröder, frukta Gud och ära kejsaren" (1 Pet 2:17). 

I Hebreerbrevet står det: "Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill, med vördnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld" (Hebr 12:28-29). 

Paulus beskriver sin egen erfarenhet av detta: "Ty alla skall vi stå inför Kristi domstol, sådana vi är, och där skall var och en få igen vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont. Jag vet alltså vad fruktan för Herren är och försöker därför vinna människor" (2 Kor 5:10-11).

Att frukta Gud handlar om att ha en sund respekt för honom och inte ta lätt på det han har sagt. Det handlar om att vara medveten om att jag en gång ska göra räkenskap inför Gud för mitt liv. Den som fruktar Gud håller hans bud och finner glädje i att göra det. Det är inte rädsla som är det djupaste motivet för att lyda Gud, utan kärleken. "Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud", säger Jesus i Joh 14:15 och "Ty detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud", skriver Johannes (1 Joh 5:3). Att älska Gud och att ha respekt för honom hänger alltså ihop. Kärleken är viktigast, men även fruktan är viktig. 

I vår tid finns det alltså en sorglig brist på gudsfruktan, även bland dem som bekänner sig som kristna. Det märks inte minst på det sexuella området, där många har väldigt svårt att hålla sig till vad Gud har sagt, nämligen att den sexuella gemenskapen hör hemma inom äktenskapet. Jag kan ha en viss förståelse för att det är så. Dels på grund av att synen på sex är en helt annan i vårt samhälle och det påverkar oss, och dels därför att kyrkan i gångna tider ofta varit väldigt hård i sitt fördömande av sexuella synder, medan den sett mellan fingrarna när det gäller andra. 

Men detta betyder inte att man kan strunta i Guds bud. Här tror jag faktiskt att en rejäl dos av gudsfruktan skulle hjälpa oss att hålla fast vid att leva i renhet och trohet och inte falla för frestelserna när vi drabbas av dem (Och det händer ju de flesta av oss med viss regelbundenhet, eller hur?). När man blir frestad att inleda en sexuell relation med någon man inte är gift med kan det vara bra att påminna sig om orden i Heb 13:4; "Äktenskapet skall alltid hållas i ära och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma" och fly därifrån illa kvickt. När Jesus talade om detta i bergspredikan sa han ju: "Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig... Om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig..." (se Matt 5:27-30). Jesus menade att vi ska vidta drastiska åtgärder för att inte hamna i situationer där vi utsetts för sexuella frestelser. Håll avståndet, skulle man kunna säga för att anspela på en trafikregel. Det är ett mycket gott råd. Det tycker i alla fall jag. 

Så jag hoppas att du är en av dem som fruktar Gud, och att du inte ska behöva få den tråkiga och uppgivna frågan: "Fruktar inte heller du Gud?"

Om du vill veta mer om vad Bibeln säger om sex finns det flera länkar till bra artiklar här: En kristen syn på sex. Den som verkligen fruktar Gud strävar förstås efter att hålla alla de bud Jesus har gett oss, inte bara dem som handlar om sex. Mer om Guds bud finns här och här. Och glöm inte bort att Gud är kärleksfull, barmhärtig och nådig. Det finns förlåtelse!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar