fredag 14 september 2012

Möt Stuart Murray i november

Jag har tidigare berättat om att Stuart Murray kommer till Sverige i november. Han ska medverka i några arrangemang i Örebro och Linköping. Engelsmannen Stuart Murray är en av mina favoritförfattare och en intressant talare. Hans böcker om församlingsplantering, lärjungaskap, mission, kyrkan efter kristendomstiden och anabaptismen är riktiga guldklimpar. En presentation av Stuart och hans böcker finns här. Han är en av grundarna för The Anabaptist Network i Storbritannien och Irland och ledare för missionsorganisationen Urban Expression. Missa inte detta tillfälle att lyssna till honom! Här är vad som erbjuds.

Föreläsningar i Örebro
Torsdagen den 22/11 kommer han att föreläsa för studenter på Örebro Teologiska Högskola.

Temadag om församlingsplantering
Fredagen den 23/11 kl 10-17 blir det en temadag om församlingsplantering i Ryttargårdskyrkan i Linköping. Stuart är med i ledningen för den brittiska missionsorganisationen Urban Expression som planterar församlingar i utsatta storstadsområden. Den nybildade svenska grenen av Urban Expression arrangerar denna temadag för bibelskolor och andra intresserade. Temat för dagen är Kreativ församlingsplantering i samhällets marginaler. Mer information finns här.

Konferens om radikalt lärjungaskap
På kvällen samma dag (23/11) blir det en samling i Johanneskyrkan för Nätverket Anabaptist och andra intresserade. Jag och Stuart Murray leder ett samtal om lärjungaskap och församlingsplantering med inspiration från anabaptismen.

Anmälan till fredagskvällen görs via mail till kontakt@anabaptist.nu senast den 16/11.

Under lördagen och söndagen (24-25/11) fortsätter vi konferensen i Ryttargårdskyrkan. Där blir det ett späckat program på temat Radikalt lärjungaskap i ett efterkristet samhälle och Stuart kommer att ta upp olika teman från sin bok Radikalt lärjungaskap.

Anmälan till lördagen sker på Ryttargårdskyrkans hemsida här. Kostnaden för dagen inklusive lunch och fika är 150:- om man anmäler sig före den 9/11. Därefter kostar det 200:- .

På söndagen avslutas programmet med gudstjänst i Ryttargårdskyrkan och ledarlunch i Baptistkyrkan. Mer information, program och tider finns här.

Jag hoppas vi ses.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar