lördag 26 januari 2013

Är du en pionjär?

Sedan i somras jobbar jag som pionjärkonsulent i Svenska Alliansmissionen (SAM). I veckan besökte jag våra pionjärer i Stockholmsregionen. Det var inspirerande. Arbetet går framåt. Samtidigt blev jag omskakad  av de stora andliga behoven i Stockholm. Det finns många bostadsområden och förorter som saknar kristna församlingar. Skörden är stor, men arbetarna få. Vi behöver många nya pionjärer i Stockholm och på andra platser. Kanske är du en av dem. Så här presenterar vi vårt pionjärarbete på hemsidan:

Sverige är ett missionsfält. Många människor i vårt land har ingen kunskap om kristen tro och ingen kristen gemenskap i sin närhet. En av Svenska Alliansmissionens huvuduppgifter är att plantera kristna gemenskaper på platser där det finns få kristna. Vi har under de senaste åren satsat mycket på att starta nya församlingar. Detta kallas för pionjärarbete.
 
Arbetet bedrivs långsiktigt med mål att en kristen församling ska startas, byggas upp och bli självständig. För att detta ska bli möjligt tar SAM hjälp av sina församlingar och ger stöd till sådant pionjärarbete som stämmer överens med SAM:s tro och inriktning. För närvarande stöder vi pionjärarbete i Sickla och Kärrtorp i Stockholm, i Hjällbo i Göteborg, i Båstad samt i Södertälje. Vi vill också gå vidare till nya platser.
 
Du behövs!I pionjärarbetet behövs många arbetare av olika slag. ”Skörden är stor, men arbetarna få”, sa Jesus, det gäller fortfarande. SAM söker män och kvinnor, unga och gamla som vill engagera sig för att bygga upp nya församlingar på nya platser. Kanske är detta en uppgift för dig?

Nya församlingar planteras i regel av team där de flesta försörjer sig själva, även om teamledaren ofta är en pionjär som är anställd på deltid av den som sänt ut dem. Vi söker både pastorer som vill jobba med pionjärarbete och andra kristna som vill satsa av sin tid i missionsarbetet. Vi söker dem som Herren kallar till nya platser, liksom dem som vill flytta till de pionjärplatser där vi redan finns.
Du kanske redan bor på en plats där det behövs en ny församling, eller är beredd att flytta till en sådan plats. Det kan handla om förorter och bostadsområden i våra storstäder eller mellanstora städer. Det kan handla om mindre städer eller orter där det kristna vittnesbördet är svagt. Det kan handla om subkulturer eller folkgrupper som ännu inte nåtts av evangeliet. Kort sagt: Sverige är ett missionsfält. Utmaningarna är enorma. Det behövs många nya församlingar om vi ska lyckas med missionsuppdraget. Därför satsar SAM på pionjärarbete i Sverige. Du kan också vara med!

Kontakta mig om du är intresserad av att vara med i Alliansmissionens pionjärarbete. Mina kontaktuppgifter finns här.

Här kan du se en kort powerpointpresentation av Alliansmissionens arbete i Sverige och världen.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar