onsdag 13 februari 2013

En enda kyrka

De senaste dagarna har det varit mycket rapporterande om att påven har meddelat att han ska lämna sitt ämbete den 28 februari. Dagen har rapporterat och kommenterat här (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). För ett par veckor sedan kunde vi också läsa om pingstpastorn som blivit katolik. Det är förresten uppseendeväckande att påven så tydligt ber till Maria i sitt avskedstal.

Den katolska kyrkan fascinerar, attraherar och provocerar. Många med en frikyrklig bakgrund störs av den stora uppdelningen inom den protestantiska och frikyrkliga kyrkofamiljen och attraheras av den katolska kyrkans organisatoriska enhet under påvens ledarskap. Detta är något som Martin Ekenvärn framhåller när han förklarar varför han lämnat pingströrelsen och blivit katolik. Därför vill jag passa på och ge en baptistisk och frikyrklig syn på kyrkans enhet och jag tar min utgångspunkt i den nicenska trosbekännelsen formulering.

Den nicenska trosbekännelsen fick sin slutliga form i Konstantinopel 381 e.Kr och omfattas i princip av alla kristna kyrkor. Den säger att vi tror på: "en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka". Vad menas med det? Det här är mitt svar på den frågan.

En enda
Det finns bara en enda kyrka i världen, och det är Kristi kyrka. Alla sanna kristna är medlemmar i den kyrkan. Om man har en levande tro på Jesus Kristus och är född på nytt, så har man fått den helige Ande i sitt hjärta och då tillhör man Kristus och hans kyrka (Rom 8:9). Det finns bara en kyrka. Denna enda kyrka består också av miljontals av lokala gemenskaper och varje sann kristen bör också tillhöra en sådan. Vi kristna är redan ett. Vi har samme fader, samme Herre och frälsare och samma Ande. Paulus uttrycker denna enhet i Efesierbrevets fjärde kapitel: "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda Ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader..." (Ef 4:3-6a).

Helig
Att kyrkan är helig betyder att den tillhör Gud och är avskild från synden och världen för tjäna honom. Kyrkan är helig genom sin gemenskap med Kristus, men den är också kallad att vara helig i sitt sätt att leva. Så här skriver Petrus: "Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig" (1 Petr 1:15-17) och Paulus instämmer när han hälsar till församlingen i Korinth och skriver: "till Guds församling i Korinth, till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår herre Jesu Kristi namn, deras och vår herre" (1 Kor 1:2). Det är denna helighet Jesus syftar på när han säger till lärjungarna att de är världens ljus och jordens salt (vad det betyder har jag skrivit om här).

Allmännelig
Allmännelig kan också översättas universell eller katolsk. Det handlar om att kyrkan är till för alla och omfattar alla troende från hela världen och från alla folk. Som frikyrkoteolog talar jag om både den universella församlingen och den lokala församlingen. Den universella församlingen består av alla sanna kristna i hela världen och är en enda. Den lokala församlingen är en gemenskap av lärjungar som samlas, missionerar och delar livet med varandra på en specifik plats. Det är viktigt att vara med i en lokal gemenskap av lärjungar och det är viktigt att den lokala församlingen står i gemenskap med andra församlingar i ett ömsesidigt ansvar. I de två texter där Jesus nämner kyrkan/församlingen ser vi dessa två aspekter. I Matt 16:18 handlar det i första hand om den universella församlingen och i Matt 18:15-20 handlar det om en lokal gemenskap.

Apostolisk
Till sist är kyrkan också apostolisk. Det betyder att den är grundad på apostlarnas undervisning och vittnesbörd. Om den första församlingen i Jerusalem skriver Lukas att den "deltog troget i apostlarnas undervisning" (Apg 2:42). Vi har apostlarnas undervisning i Nya testamentets böcker. Om kyrkan ska kunna kallas apostolisk måste den hålla fast vid Nya testamentets lära och liv. Som baptistisk teolog tror jag inte att det apostoliska består i ett biskopsämbete eller påveämbete som går tillbaka genom historien i någon form av apostolisk succession, utan jag menar att det apostoliska ligger i att församlingen och dess ledarskap ställer sig under apostlarnas (Nya testamentets) undervisning och deltar i det missionsuppdrag som Jesus gav apostlarna, när han sa till dem "Som Fadern har sänt mig sänder jag er (Joh 20:21).

Som jag ser det är kyrkan redan ett. Det är inte ens önskvärt att samla hela kyrkan i en organisation under en ledare. Vi är redan samlade i en och samma tro under Kristus, som är huvudet för kroppen. Naturligtvis är det beklagligt och tragiskt med splittringar och onödig organisatorisk uppdelning. Men det är egentligen inget stort problem att den universella kyrkan består av många olika rörelser och organisationer, så länge vi samarbetar under Kristi herravälde och på Nya testamentets grund. Både lokalt, nationellt och internationellt bör den kristna enheten demonstreras genom gemenskap, mission och ömsesidig respekt. Men kyrkans enhet är i första hand andlig och organisk under Kristus, och inte institutionell och organisatorisk.

Låt oss följa Paulus uppmaning till sin andlige son Timotheos: "Sök istället rättfärdighet, tro, kärlek och frid/fred tillsammans med dem som åkallar Herren med ett rent hjärta" (2 Tim 2:22). Det är den sanna grunden för kristen enhet.

Detta tror jag är en baptistisk och frikyrklig syn på kyrkans enhet. Vad tror du?

10 kommentarer:

 1. Förstår inte varför du menar att det är så uppsendeväckande att påven ber till Maria. Är det inte det han har gjort hela tiden? Eller handlar det om att det blev tydligare nu på nåt sätt?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man brukar ju hävda att man inte ber till Maria utan bara ber henne om förbön. Påvens formulering är mer som en bön till Maria att hon ska hjälpa kardinalerna att välja en ny påve och det tycker jag är uppseendeväckande. Men det är kanske inte så oväntat egentligen.

   Radera
 2. Jag har ofta frapperats över vilken skillnad det är på katoliker i Sverige och när man kommer ut på kontinenten. Här är det precis som du skriver att är man katolik och svensk, då ber man minsann inte till Maria, utan då handlar det om nåt helt annat. Men ställer man samma fråga till ex, spanjor, italienare, etc, då får man helt plötsligt ett helt annat svar av dom. Så antingen är inte den katolska läran gällande oavsett var man bor nånstans i världen, eller så är det svenska katoliker som antingen så ljuger dom, eller så har dom inte fattat vad det handlar om att vara rätttrogen katolik.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sanningen är nog att den katolska kyrkan innehåller en oerhört stor variation av tro och praktik. Det varierar mycket från land till land och mellan olika riktningar och rörelser. Många katoliker i Sverige är säkert mer påverkade av evangelisk tro. Det finns förvisso både mer evangeliska och mer karismatiska grupper inom den katolska kyrkan. Vem som är en rättrogen katolik råder det kanske delade meningar om, men jag antar att påvens ord väger tungt där.

   Radera
 3. Ja, men katolska kyrkans doktriner måste ju ändå följas oavsett nationbeteckning?
  Kanske ringer dig nån dag. Det här med pionjärmission i Sverige har jag alltid tyckt vara och är mycket intressant.
  När det gäller exempelvis Angered, där jag själv har bott i många år (Ulf också) finns det mig veterligen inte nån fungerande eller växande frikyrkoförsamling där än idag. Men det finns fler platser i Sverige där det är rena rama ökenlandskapet andligt sett. Så visst finns det att göra, om man bara vill. Vet du förresten om Curt Levin fortfarande driver Skåne pionjärmission?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du är välkommen att höra av dig. Curt Levin jobbar fortfarande med pionjärmissionen, http://www.pionjarmissionen.org/
   Jag känner till en församlingsplantering i Angered. Den jobbar inom EFK och kallas H2O, http://h2o-gbg.se/wordpress/

   Radera
 4. Du skriver (som vanligt) så klokt så jag blir alldeles andfådd... Ett försök till tanke från mitt håll: håller med om att det egentligen inte är något problem med flera olika organisationer, men ibland kanske det är lite för enkelt att hoppa av och starta eget, hellre än att försöka samsas med olika åsikter inom samma organisation. Osämja är ju rent principiellt ett dåligt skäl att starta en ny församling/kristen organisation, men är det vanligaste (gissar jag som inte är doktorand i religionshistoria).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Mats. Tack för din uppmuntrande kommentar. Jag håller med dig om att osämja är ett dåligt skäl att starta en ny församling eller kristen organisation. Det är mission som bör vara vårt motiv. I historien har det varit alltför vanligt med splittring, men det finns många församlingar och samfund/rörelser i Sverige som har startat på grund av mission och inte på grund av splittring.

   Radera
 5. Kommer andra religioner som blockar in vissa delar av evangeliet men inte tar avstånd från grundarna i sin egna läror, också få vara med i den ekumenik som nu växer fram? Jag tänker på katolska kyrkan som fortfarande håller fast vid obibliska och falska läror men ändå kallas för en del av Kristi Kropp, dom får ju vara med.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej William. Välkommen till Barnabasbloggen. Jag förstår inte riktigt varför du ställer den frågan till mig. Min text om en enda kyrkan handlar ju inte om ekumenik. Som jag ser det är det endast Gud som vet vilka som är med i den universella kyrkan. Det handlar inte om kyrkoorganisationer, utan om individer och deras personliga tro på och efterföljelse av Jesus Kristus.

   Radera