onsdag 8 maj 2013

Årskonferens och konflikthantering

Det är med stor förväntan som jag åker på min första årskonferens på Gullbrannagården i Kristi nimmelsfärdshelgen. Det är Svenska Alliansmissionen (SAM) och Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU) som har gemensam årskonferens och temat är Jesus - möte med mästaren.

Förutom sedvanliga ombudsförhandlingar som är koncentrerade till de första dagarna, blir det gudstjänster, bibelstudier, seminarier och konsert. Det är ett späckat och intressant program. Hela programmet finns här.

Jag och Kerstin ska vara med på hela konferensen från torsdag till söndag. Vi är förstås ombud för vår församling, men jag är framför allt där i min tjänst som pionjärkonsulent inom SAM. Så för mig blir det mycket arbete. Förutom att mingla, knyta kontakter och samtala med dem som är intresserade av pionjärarbete ska jag leda två seminarier. Det ena handlar om konflikthantering (fredag kl 15) och det andra om SAM som en rörelse av missionella församlingar (lördag kl 14).

Saliga de som håller fred - stilar och verktyg för konflikthantering

På senare år har jag flera gånger lett kurser och seminarier i konflikthantering. Det har varit allt från tvådagarskurser på Mariannelunds folkhögskola till 80-minuters seminarier på konferenser. Den här gången har jag bara 50 minuter till mitt förfogande, så det blir den kortaste versionen hittills. Men det ska säkert bli bra den här gången också och jag hoppas att deltagarna får med sig något som de kan ha nytta av  i livet. Här följer en kort presentation av innehållet.

Jag tar min utgångspunkt i Matt 5:9: "Saliga de som håller fred" (bättre översatt på engelska: "Blessed are the peacemakers"), och introduktionen handlar om vikten av att inte sopa konflikter under mattan utan att hantera dem öppet och konstruktivt. Man kan se konflikter som en möjlighet för både individer och organisation att växa och utvecklas. Både lärjungaskapet och församlingslivet står och faller med hur vi hanterar konflikter. Sen har seminariet tre huvuddelar.

Den första avdelningen handlar om den bibliska grunden för konflikthantering. Här finns oerhört mycket att hämta från hela Bibeln (En stor del av Nya testamentet är skrivet för att förebygga och hantera konflikter), men den här gången är tiden kort och jag koncentrerar mig på ett avsnitt där Jesus ger den viktigaste undervisningen om relationer och konflikter.

Den andra avdelningen av seminariet handlar om att vi alla har olika stilar när vi hamnar i en konfliktsituation. Jag använder en modell som är skapad av Ron Kraybill och som beskriver fem olika stilar för konflikthantering. Målet är att man ska förstå sig själv bättre och bli mer flexibel så att man i varje situation kan använda den stil som är mest lämplig. Det handlar om att få fler verktyg i verktygslådan helt enkelt. Den här modellen ger också god hjälp för hur man kan arbeta tillsammans med andra stilar på bästa sätt. Om du är nyfiken på vad det handlar om kan du se en engelsk presentation av modellen här. Jag har översatt det till svenska och anpassat till svenska förhållanden.

Den tredje avdelningen handlar om hur man kan göra när man måste ta det svåra samtalet, prata ut om konflikten och göra en konfrontation med den andre. Vad ska man tänka på och hur ska man göra för att det ska bli så konstruktivt som möjligt? Här använder jag en modell som kallas giraffspråket, som jag själv har haft mycket nytta av i egna konfliktsituationer som jag hamnat i på senare år. Här kan du se ett roligt filmklipp som presenterar giraffspråket på två och en halv minut.Det här är alltså huvudpunkterna i mitt seminarium i konflikthantering. På SAM-konferensen blir det en kortversion men jag åker gärna ut och gör det i en längre version i församlingar och konferenser.

På söndag avslutas årskonferensen med en högtidsgudstjänst. Då kommer jag att bli ordinerad till pastor i Svenska Alliansmissionen. Vad det innebär berättar jag mer om efter konferensen (här).

Dagen skriver om SAM:s årskonferens här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar