fredag 17 maj 2013

SAM - en rörelse av missionella församlingar, del 1

Jag ledde två seminarier vid SAM:s årskonferens på Gullbranna gården. Det första handlade om konflikthantering och det har jag skrivit om här. Det andra hade rubriken SAM - en rörelse av missionella församlingar och det tänker jag skriva om idag.

Svenska Alliansmissionen är som namnet antyder en missionsrörelse. Vi har våra rötter i den småländska väckelsen i mitten av 1830 och i Jönköpings Traktatsällskap, som bildades 1853 och ombildades till Jönköpings Missionsförening 1860. Redan från början handlade det om mission både i Sverige och i andra länder. Sverige var ett missionsfält med stora andliga och sociala behov redan på 1800-talet och SAM:s historia är en del av den väckelserörelse som bröt fram. Idag säger vi att "mission är våra rötter, vår identitet och vår framtid" (från avsiktsförklaringen 2013).

Sverige är ett missionsfält även idag. Vi behöver en ny rörelse av missionella församlingar i ett nytt Sverige. Jag är övertygad om att SAM kan vara en del av den väckelserörelse som vi hoppas ska bryta fram i vår tid, men om det ska bli så behöver vi skärpa vårt fokus. I det här seminariet lyfte jag fram fyra områden där jag tror vi behöver ett skarpare fokus om vi ska bli en rörelse av missionella församlingar.

Fokus på Jesus
Först och främst måste vi ha fokus på Jesus. SAM är känt för att vara en rörelse med Jesus i centrum och årskonferensens tema var kort och gott Jesus - möte med mästaren. Men Jesus måste också vara modellen för hur vi ser på församlingen och missionsuppdraget. Detta betonade jag starkt i seminariet och det jag sa finns skrivet i mitt tidigare inlägg Jesus och kyrkan.

Fokus på missionsuppdraget
Vi är sända till världen. Vi deltar i Guds mission. Det handlar om att nå ut till nya människor med Guds kärlek och Guds ord. Från början var SAM snarare en missionsrörelse än en församlingsrörelse. Fokus låg på missionsuppdraget. Det tror jag är ett bra fokus. Den engelske biskopen Graham Cray har sagt: "Om vi fokuserar på församlingen kommer vi att tappa bort missionsuppdraet, men om vi fokuserar på missionsuppdraget kommer vi att hitta församlingen." ("Focus on the church and you will lose the mission. Focus on the mission and you will find the church.") Det ligger en djup sanning i det. det är lätt att bli helt fokuserad på interna församlingsfrågor och tappa bort varför vi egentligen är här. Församlingar som fokuserar på missionsuppdraget blir missionella. Vi är inte till för oss själva utan för människorna som finns runtomkring oss. Vi är kallade att vara jordens salt, världens ljus och en stad på berget (Matt 5:13-16). Jag har tidigare skrivit om begreppet missionell här.

Fokus på församlingen
Vi behöver också ställa frågor om församlingen. Den lokala församlingen är Guds verktyg på jorden och det är viktigt att bygga den på rätt sätt. SAM blev med tiden en församlingsrörelse och idag består SAM av knappt 170 församlingar. Församlingarna är nyckeln till rörelsen. Den lokala församlingen måste vara en missionell gemenskap. Sverige har förändrats under de senaste hundra åren och därför måste också församlingen förändras så att den är relevant i vår tid och vår kultur.
Vi ska både vara trogna mot Bibeln och relevanta i kulturen. Församlingens DNA är oföränderligt; Det handlar om att älska Gud, varandra och alla andra (dynamisk gudsrelation, nära gemenskap, apostoliskt uppdrag) men former och strukturer kan förändras (Jag har skrivit om församlingens DNA här). Det behövs stora förändringar i våra församlingar om vi ska bli en växande rörelse. Jag är övertygad om att levande, Jesuscentrerade församlingar med fokus på missionsuppdraget kommer att skapa en rörelse, en rörelse som förvandlar individer och samhällen. Dagen skrev om mitt seminarium och uppmärksammade just den här punkten. det kan du läsa om här.
Fokus på rörelsen
Min sista punkt i seminariet handlade om vad som karaktäriserar en rörelse. När det blir en rörelse sprids den av en egen inneboende och smittande kraft. En rörelse är större än en organisation. Väckelserörelsen i Sverige på 1800-talet var en sådan röresls som hittade organisationsformer i missionsföreningar, missionssällskap, församlingar och samfund. Min vision är att SAM återigen ska vara en missionsrörelse av församlingar som grundar församlingar. I den här delen lyfte jag fram fem kännetecken på rörelser från Steve Addisons bok Movements that change the world och hittade exempel ur SAM:s historia för att illustrera och lära. De fem punkterna är passionerad tro, överlåtelse till uppdraget, smittande relationer, snabb mobilisering och anpassningsbara metoder. Dem tänker jag presentera närmare i ett senare inlägg (Det finns nu här).

Jag tror att om SAM ska bli en rörelse av missionella församlingar behöver vi först och främst ha fokus på Jesus och missionsuppdraget, men vi behöver också ha fokus på församlingen och rörelsen. Då kommer vi att lyckas. Eller vad tror du?

1 kommentar:

  1. Kloka ord, men jag undrar om det är sunt att polarisera som citatet av Gray gör.

    Det handlar inte om välja huruvida man skall föra medlemmar eller icke-medlemmar närmre Jesus. Ibland ställer vi tex evangelisation mot själavård eller bön. Det är en onödig konflikt - allt behövs. Det tycker jag också du uttrycker i ditt sista stycke.

    SvaraRadera