torsdag 30 maj 2013

Intervjuad om församlingsplantering

Med anledning av att jag börjat jobba som pionjärkonsulent i Svenska Alliansmissionen har nu tidningen Dagen gjort en stor intervju med mig. Den publiceras idag med den slagkraftiga rubriken: Kyrkan måste göra något radikalt för att inte dö ut. Nu är det förstås inte kyrkans överlevnad som är det främsta motivet för församlingsplantering, utan Guds rikes utbredande och människors frälsning, men något radikalt måste göras om vi ska lyckas med det uppdrag Herren har gett oss. Tillsammans med artikeln finns också en faktaruta med mina tio bästa råd till församlingsplanterare.

I anslutning till intervjun med mig har Dagen också besökt familjen Andreasson i Kärrtorp i Stockholm. De flyttade från Jönköping till Kärrtorp för några år sedan och är med i Alliansmissionens pionjärarbete där. Läs deras spännande berättelse här: Vi är en helt vanlig pionjärfamilj.

Dagen har också passat på att fråga några olika samfund hur de arbetar med församlingsplantering och vad deras representanter säger kan du läsa här.

Själv har jag varit inne på det här området i över 30 år. 1982 var jag 23 år och blev intervjuad i den lilla kristna veckotidningen Svenska Posten, som gavs ut i Jönköping. I den artikeln står det så här:

"Jonas tror att det finns många förorter där det finns behov av att grunda nya församlingar. Många kristna behöver vakna upp för att det finns stora områden som praktiskt taget är oevangeliserade. De som bor i Småland är bortskämda med att det finns en församling i varje liten ort. Men i Skåne och Stockholmsregionen och Göteborgsregionen finns det många områden där det behövs nya församlingar. Jonas säger vidare att vi krista skulle göra detta till ett böneämne, att evangelisera Sverige. Särskilt vi kristna i Småland skulle fråga Herren om han inte vill att vi ska flytta till orter där det inte finns några kristna. Vi kan flytta oss strategiskt, söka utbildning och jobb där det behövs byggas upp en församling. Jonas tycker att mycket skulle vara vunnet om många vaknade upp för det här behovet att grunda nya församlingar i Sverige. Med bön, offer och personlig insats."

Trettio år senare är behovet av nya församlingar ännu större, både i storstäderna, i mindre städer och på landsbygden. Det känns inspirerande att jag idag får vara med och leda det arbete med församlingsplantering i Sverige som jag drömde om och frågade efter för trettio år sedan.

Jag hoppas att du också vill göra en insats i detta arbete. Vi kan alla vara med på något sätt. Kontakta mig om du vill veta mer. Du finner mina kontaktuppgifter här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar