måndag 1 juli 2013

Några dagar med New Wine i Vänersborg

Förra veckan var jag på New Wines sommarkonferens i Vänersborg. Nu ska jag försöka summera mina intryck och dela något av det jag fått med mig hem. Det har varit fyra intressanta och givande dagar. Jag hade inte varit på något New Wine-arrangemang tidigare och ett av syftena med att åka var att lära känna New Wine lite närmare.

På inledningsmötet på onsdagskvällen angav Daniel Norburg (ordförande i New Wine Sverige) tonen i sin förkunnelse. Utifrån kung David i Gamla testamentet pekade han på de tre saker som New Wine framför allt betonar; tillbedjan, Guds ord och Andens kraft. Dessa tre betoningar präglade också hela konferensen. Det var mycket tid för lovsång och tillbedjan, en hel del bibelundervisning och en stark betoning på det profetiska och helande. En sak som jag noterade är att New Wine-ledare ofta kopplar ihop Bibeln och profetiska budskap när de talar om Guds ord. Det återkommer jag till i slutet av detta inlägg.

Jag tror att New Wines viktigaste bidrag till den svenska kristenheten är betoningen på det karismatiska och Andens gåvor. Det finns alltid en risk att vi tappar bort den nödvändiga karismatiska dimensionen i våra liv och våra församlingar. New Wine hjälper oss att inte glömma bort att Gud talar idag genom profetiska budskap, att han helar sjuka även i vår tid och att Anden kan leda oss på samma sätt som han ledde Paulus och Filippos i Apostlagärningarna. Det är också detta som jag framför allt tar med mig från konferensen. Även om Andens gåvor är en del av min vardag är det inspirerande att vara i en miljö där det är så många vittnesbörd om helande och så många konkreta profetiska budskap. Tron stärks när man ser att det fungerar. Faktum är att många menar att det blivit ett genombrott för helande i Sverige på senare år. Fler och fler vittnesbörd om kroppsligt helande rapporteras. Jag tror att New Wine och inte minst New Wine-inspiratören John Derneborg (pingstpastor i Vänersborg) har varit viktiga redskap i detta.

Internationella gäster på konferensen var New Wines internationella ledare Mark Aldridge från England och Danny Silk från Bethel Church, Redding, Kalifornien. De hade en del viktigt att säga, men jag blev ändå lite besviken på deras insats. Det var för mycket roliga historier och för lite substans för att vara i min smak, men där är vi olika. Jag är bibellärare och uppskattar när det är rejäl bibelutläggning. Istället var det seminarierna som var mest givande för mig. Vid sex olika tillfällen under konferensen var det tio olika seminarier att välja på. Jag fick en hel del av Per-Eive Berndtssons seminarier om befrielsetjänst och tjänstegåvor, Richard Cruz talade om församlingsplantering med husförsamlingsstrategi och Stefan Swärd hade ett intressant seminarium om Jesus i det offentliga rummet.

Just det här med tjänstegåvor kom upp i flera sammanhang. Det var flera (bl.a. Danny Silk) som talade om att vi behöver släppa fram apostlar och profeter i den svenska kristenheten. Det håller jag verkligen med om och vad som menas med det återkommer jag till senare. Efter debatten om apostoliskt ledarskap för några år sedan är det nog många som blir oroliga när man talar om apostlar i vår tid. Jag är dock övertygad om att alla fem tjänsterna i Ef 4:11 (apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare) behövs i kyrkan och att vi behöver förstå dem på rätt sätt. Min favoritbok i detta ämne är Body builders - Gifts to make God's people grow av den engelske pingstteologen David Petts. Boken går igenom de fem tjänstegåvorna i Ef 4 och de nio andliga gåvorna i 1 Kor 12 på ett både bibliskt och praktiskt sätt.

Konferensens tema var "Gud regerar - ett annat sätt att leva". På förmiddagarna talade Mark Aldridge om Guds rike utifrån Markusevangeliet. New Wine präglas mycket av den undervisning om Guds rike som har sina rötter hos George Eldon Ladd och förmedlats genom John Wimber. Det är en syn som jag helt och hållet delar sen jag själv läste Ladds bok "The Gospel of the Kingdom" i slutet på 70-talet.

Jag ser visionen om Guds rike som den viktigaste faktorn för att skapa en biblisk helhetssyn för kyrkan i vår tid. Det är en helhetssyn som rymmer både fredsarbete och evangelisation, social rättvisa och personlig frälsning, fysiskt helande och upprättad gemenskap, ansvar för skapelsen och befrielse från satans makt, församlingsplantering och samhällsförvandling, lärjungaskap och diakoni. Jag tror att New Wine delar denna helhetssyn och den återspeglas delvis i New Wines värderingar. Men under konferensen var betoningen oerhört stark på att Guds rike betyder helande och befrielse, och jag hade uppskattat om det målats med lite bredare penseldrag, så att den fulla visionen av Guds rike hade blivit mer tydlig. Det blir den förhoppningsvis en annan gång.

Så till sist en kommentar om detta med Guds ord och profetior. New Wine betonar att Gud verkar genom både Ordet och Anden. Det tycker jag är mycket bra. Märkligt nog hörde jag ett par gånger New Wine-ledare tala om profetiska budskap som Guds ord. Det tycker jag inte att man ska göra. Profetiska budskap och Andens tilltal hör inte hemma i kategorin Ordet, utan i kategorin Anden. När man talar om Ordet bör det bara handla om Bibeln (Guds skrivna Ord) och Jesus (Guds levande ord). Alla Andens gåvor, även profetia, hör hemma i kategorin Anden. Jag tror att det finns en stor fara i att tala om profetiska budskap som Guds ord och hoppas att New Wine blir mer försiktiga med detta. Detta återkommer jag troligen till i ett kommande inlägg om profetians gåva.

Till sist vill jag dock ge ett stort tack till New Wine för en fin sommarkonferens 2013. New Wine har en viktig uppgift i Sverige!

Världen idag rapporterar från konferensen här. Dagen skriver om konferensen här.

2 kommentarer:

 1. Tack så jättemycket för din rapport och dina reflektioner Jonas, jag håller med om att New Wine är oerhört viktigt för Sverige men att de gärna kan betona mer hur Guds Rike även innebär fred och rättvisa tillsammans med karismatiken. Det var de dock väldigt bra på att göra förra konferensen: http://helapingsten.wordpress.com/2012/07/03/under-oppen-himmel-del-5-sammanfattning/

  När det gäller att kalla profetiska ord för Guds ord är jag dock inte särskilt oroad, det gör Bibeln också. Job 23:12 syftar knappast på det skrivna Ordet, dels för att det förknippas med Guds läppar och tunga men framför allt för att Bibeln troligtvis inte var skriven när Job levde. Bibeln är Guds Ord på grund av att den inspirerad av Anden, precis som profetior är. Faktum är att jag inte kan komma på någon bättre definition av profetia än "ord från Gud".

  Dock är profetiska ord inte kanoniska. Jag förstår att anledningen till att du inte vill kalla dem Guds Ord är för att folk inte ska värdera dem lika mycket som Bibeln. Och det håller jag med om, och för enkelhetens skull kallar jag sällan profetior för Guds Ord utan snarare Guds röst eller liknande. Men rent bibliskt är båda Guds ord, det är bara det att Bibeln är vår kanon för att pröva om övriga profetiska tilltal är sanna. Protestantismen var länge cessationistisk, och så blev Guds Ord synonymt mot Bibeln. Men så länge en predikant inte anser att profetior är kanoniska har jag inga problem om hen kallar dem för Guds ord, för hen har Bibeln på sin sida.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din kommentar Micael. Jag återkommer inom kort med ett inlägg om profetians gåva, där jag också kommer att svara på din invändning. Jag hänvisar också till det Wayne Grudem (framstående evangelikal teolog med förankring i Vineyardrörelsen) skriver om profetians gåva i sin Systematic Theology (sid 1049-1061). Jag har samma syn som Grudem. Han menar att det är mycket viktigt att skilja på Profeter i GT och profetians gåva i NT. Profeterna i GT motsvaras av apostlarna i NT och de hade uppdraget att skriva Guds ord. Profetians gåva i NT är en helt annan sak och på en helt annan nivå. Grudem ger goda argument för detta.
   Job 23:12 tycker jag är helt irrelevant för den här frågan.

   Radera