tisdag 25 juni 2013

Bokpresentation: Den helige Andes århundrade


Vinson Synan föddes 1934. Han växte upp i Pentecostal Holiness Church, ett av de amerikanska pingssamfund som har sina rötter i väckelsen vid Azuza Street 1906. Vinson Synan blev med tiden akademiker, historiker, författare, pastor och samfundsledare. På ett unikt sätt överblickar han 1900-talets pingstkarismatiska historia i Nordamerika. Han kallar 1900-talet för den helige Andes århundrade och i den nyutkomna boken Den helige Andes århundrade - ett ögonvittne berättar ger han sin personliga skildring av en spännande epok i den kristna kyrkans historia.
 
Boken ger en kort introduktion till pingstväckelsens genombrott i början av 1900-talet och fokuserar sen på den andra halvan av århundratet, eftersom det är den som Synan själv är ögonvittne till. I tur och ordning berättar han om Latter Rain och helandeväckelsen på 50-talet, den karismatiska väckelsen bland protestanter och katoliker på 60- och 70-talen, den tredje vågen på 80-talet, Toronto och Pensacola på 90-talet och slutligen den apostoliska reformationsrörelsen vid övergången till 2000-talet. Vinson Synan har under hela perioden stått i händelsernas centrum och har en unik inblick och personlig kännedom om både händelser och personer. Läsaren får också en viss inblick i de många kontroversiella frågorna i den pingstkarismatiska historien; definitionen av Andedop, tungotalet som nödvändigt tecken, framgångsteologin, shepherding-rörelsen, torontovälsignelsen, apostlatjänsten och en del annat. Detta är dock ingen teologisk bok och frågorna analyseras inte på djupet och det är inte alltid författaren är tydlig med sin egen ståndpunkt.

För mig som drogs in i den karismatiska väckelsen 1975 är det här en mycket intressant bok. Den har många beröringspunkter med min egen historia. Och även om den nästan helt fokuserar på utvecklingen i Nordamerika, finns många beröringspunkter till Sverige, eftersom nästan allt som började i USA också hamnade här så småningom. Många av de kända namnen i USA var också välkända i Sverige. Och boken innehåller enormt mycket namn. För den som inte har någon personlig koppling till händelserna kan det nog bli rörigt, men för mig som var med är det oftast intressant. Men ibland tycker jag att Synan hamnar utanför ämnet och blir lite väl personlig, som när han redogör för sina politiska uppfattningar och berättar vilka presidentkanditater han röstat på.
 
Jag uppskattar särskilt kapitlet om rasmotsättningarna inom pingstsamfunden och berättelsen om "miraklet i Memphis" 1994 då svarta och vita pingstsamfund slutligen försonades med varandra. Det är ett av den helige Andes många mirakel under 1900-talet.
 
Men är det verkligen befogat att kalla 1900-talet för "den helige Andes århundrade"? Den helige Ande blev ju utgjuten för 2000 år sedan och har naturligtvis verkat genom hela kyrkans historia. Ja, även de andliga gåvorna och den karismatiska dimensionen har funnits genom hela historien, vilket Eddie Hyatt berättar om på ett övertygande sätt i boken 2000 Years of Charismatic Christianity (den presenterar jag här). Den kan man läsa som komplement till Synans bok. Så varför ska man då kalla 1900-talet för den helige Andes århundrade? Jag tycker faktiskt att det finns ett skäl för det.
 
När 1900-talet började trodde de flesta kristna i världen att de andliga gåvorna (tungotal, profetia, helande m.m.) inte längre var tillgängliga för den kristna kyrkan. När 1900-talet slutade var situationen helt förändrad. Då trodde miljontals kristna i hela världen på att dessa gåvor är tillgängliga och de hade en personlig erfarenhet av att fungera i dem. Det var tre rörelser på 1900-talet som hade skapat förändringen; pingstväckelsen, den karismatiska väckelsen och den tredje vågen. Det är detta Vinson Synan berättar om i sin spännande bok om den helige Andes århundrade. Du kan köpa den här.
 
Nu hoppas vi förstås att även 2000-talet blir den helige Andes århundrade. För den som vill leva i den karismatiska dimensionen nu är det viktigt att känna till historien. Därför är Synans bok så viktig även för en ny generation andliga ledare. Nätverket New Wine är en av de rörelser som tar den karismatiska dimensionen vidare in i vår tid. Därför åker jag på New Wines konferens i Vänersborg den här veckan. Kanske ses vi där.

Jag har tidigare skrivit om den karismatiska dimensionen här: Vi behöver det övernaturliga!

Uppdatering 27/6: Dagen skriver om New Wines konferens här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar