onsdag 19 juni 2013

M4 - träning för pionjärteam

En av många intressanta saker jag varit med om under mitt första år i SAM är att få vara med att bygga upp M4 i Sverige. M4 kommer från Norge och är ett verktyg för att utbilda och träna församlingsplanterare och deras team. I Sverige är det fem samfund som samarbetar i M4. Det är EFK, EFS, SAM, Equmeniakyrkan och Frälsningsarmén och det här första året har det varit sex team som deltagit i utbildningen.

En M4-process löper över fyra terminer. Varje termin är det en tvådagarsträff då alla team samlas för undervisning och gemenskap. Mellan träffarna jobbar man med sin teamprocess med hjälp av en handledare. Det finns också två M4-böcker och en webplattform.

M4bokenUnder det första året har jag varit med i M4 mest som observatör, för att lära mig hur det fungerar. SAM har inte haft något team i den första vändan, men när den andra omgången startar i oktober 2013 hoppas jag på att vi har med minst ett team från SAM. Jag har jobbat med utbildning av församlingsplanterare på Mariannelunds folkhögskola, där jag under några år ledde både en ettårig distansutbildning och kortkurser i församlingsplantering. Jag ser stora möjligheter med M4. Den största skillnaden mot vad jag gjort tidigare är att M4 tränar team, och inte bara enskilda personer. Andra starka sidor är att processen går över två år och att varje team har en handledare under hela processen. Jag tror att M4 kommer att få stor betydelse för församlingsplantering i Sverige.

Det är också en ekonomisk utmaning att bygga upp en ny utbildningsmodell. Vi försöker nu bygga upp ett startkapital för att kunna komma igång ordentligt och få en stabil ekonomisk grund. Du kan vara med och bidra. M4 har ett eget konto hos EFK. Man kan sätta in sin gåva till M4 på plusgiro: 900403-7 eller bankgiro: 900-4037 och märka betalningen med projektnummer: 41146 – M4. Det är EFK som administrerar kontot men pengarna går helt och hållet till M4 träningen. Vi är tacksamma för alla bidrag.

Om du vill veta mer om M4 kan du läsa här:

M4M4 Sverige

M4 Europe

M4 EFK

M4-boken del 1, kan beställas här
.
Nästa omgång av M4 startar på Liljeholmens folkhögskola den 4-5 oktober. Sista dagen att anmäla sitt team är den 31 augusti. Kontakta något av de samarbetande samfunden om du vill veta mer. Mina kontaktuppgifter finns här.

Detta inlägg har också publicerats på Pionjärbloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar