söndag 23 juni 2013

Att lära av historien

Som församlingsplanterare och församlingsbyggare kan man lära sig mycket av historien. Kyrkohistorien har varit en ständig inspirationskälla för mig under mer än trettio år som församlingsledare. Jag brukar ofta tala om att man ska se församlingen genom tre linser: Bibeln, kulturen och historien. Först och främst måste vi vara trogna mot Bibeln, för det andra måste vi också vara relevanta i vår kultur, men vi får inte glömma att vi också har mycket att lära av historien.

Under mitt första år i Alliansmissionen har jag lärt mig en hel del om Alliansmissionens fascinerande historia. Den var jag inte så bekant med tidigare. Det finns många viktiga rörelser under hela kyrkohistorien och vi kan lära oss en hel del av fornkyrkan, den keltiska kyrkan, valdensarna, lollarderna, de böhmiska bröderna, reformationen och anabaptismen, pietismen och herrnhutismen, metodismen, baptismen, open brethren, pingstväckelsen och många fler. Här är tre av mina favoritböcker i ämnet. Alla tre ger mycket hjälp i församlingsbyggandet:

1. The Pilgrim Church av E. H. Broadbent. En fantastisk klassiker från 1931 (senaste tryckningen 1999). Berättar historien från 30-1930 e.Kr. på ett överraskande och fascinerande sätt. Det var denna bok som väckte mitt intresse för kyrkohistoria för mer än 30 år sedan.
 
2. The Believer's Church - The History and Character of Radical Protestantism av Donald F. Durnbaugh från 1968 (andra upplagan 1985, tredje upplagan 2003). Den tar upp frikyrkorörelser från medeltiden fram till 1900-talet och analyserar dem även teologiskt.
 
3. Radical Faith - An Alternative History of the Christian Church av John Driver från 1999. Tar upp ett tjugotal olika rörelser från hela den kristna historien. Den är mycket välinformerad och välskriven och bjuder på härliga citat från många olika personer och tider.

Det är ingen hemlighet att det framför allt är 1500-talets anabaptistiska rörelse som inspirerar mig när det gäller lärjungaskap och församlingsliv. Därför har jag varit med och startat ett anabaptistiskt nätverk i Skandinavien (anabaptist.nu) och jag har skrivit en hel del om anabaptismen här på Barnabasbloggen.

Greg Boyd skriver på sin blogg om varför han tror att anabaptismen behöver bli känd bland kristna i vår tid. Det är en mycket läsvärd artikel med rubriken: A Word to My Mennonite Friends (mennoniterna är anabaptismens historiska arvtagare). Här följer två korta citat:

Millions of people are abandoning the Christendom paradigm of the traditional Christian faith in order to become more authentic followers of Jesus. From the Emergent Church movement to the Urban Monastic Movement to a thousand other independent groups and movements, people are waking up to the truth that the Kingdom of God looks like Jesus and that the heart of Christianity is simply imitating him.
 
The only tradition that embodies what this rising breed of Kingdom radicals is looking for is the Anabaptist tradition (which the Mennonites are heir to).
 
En annan historisk rörelse som jag tror är viktig för kyrkan i vår tid är den keltiska missionen från medeltidens första århundraden. I Sverige är det främst Johanneskyrkan Kornhill i Halmstad och Per-Eive Berndtsson som hämtat inspiration från den keltiska kyrkan. Det kan man läsa om i hans utmärkta bok Vindarna från väster. Jag har skrivit om den keltiska missionen här och här.

Så min uppmaning till dig är att läsa lite kyrkohistoria i sommar. Det har man nytta av även som församlingsledare och församlingsplanterare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar