fredag 28 mars 2014

Den fria församlingen är ingen historisk parentes

Idag har jag en debattartikel i tidningen Dagen. Den handlar om att frikyrkan har en historisk förankring och är grundad i en alternativ syn på kyrkan och kyrkans historia. Jag anser att det behövs ett försvar för en frikyrklig församlingssyn i denna tid då många attraheras av de historiska kyrkorna. Därför har jag skrivit den här artikeln. Så här inleds den:

"Nyheten om att Ulf Ekman har blivit katolik har orsakat en debatt om kyrkans sanna natur. Det verkar som att många utgår från att det är de historiska kyrkorna som står för den historiska kontinuiteten med urkyrkan. Frikyrkorna betraktas som en historisk parentes. De katolska och ortodoxa kyrkorna med sina rika traditioner attraherar många. Peter Halldorf är en av dem som vill leda frikyrko­folket i den riktningen och det lyser igenom i hans artikel om en evangelisk katolicitet (Dagen 19/3). Jag vill här peka på en frikyrklig teologi om församlingen och en alternativ syn på kyrkans historia.

Peter Halldorf skriver i sin artikel att den svenska frikyrklighetens förgrundsgestalter inte hade för avsikt att bilda nya kyrkor, utan bara ville förnya den Svenska kyrkan. Det stämmer inte alls. Den svenska frikyrkans pionjärer var baptister och de hade en helt annan vision.
Deras vision var inte att förnya den institutionella kyrkan, utan att återupprätta den nytestamentliga församlingen. De menade att allt som är nödvändigt för att bygga församlingar finns i Bibeln och att de historiska kyrkorna hade lämnat Nya testamentets enkla församlingsordning och infört praktiker och traditioner som stod i strid med Skriften."

Om du vill läsa hela artikeln finns den här. Om ett par dagar kommer jag att lägga hela texten här på Barnabasbloggen. 

2 kommentarer:

  1. Tack Jonas, för en väldigt klargörande artikel. Jag tycker att många som i debatten klargjort att de inte delar Ekmans syn på katolska kyrkan ändå accepterat hans beskrivning av protestantismen och frikyrkorörelsen som splittrande. Med ett sånt synsätt blir idealet en enda kyrkoorganisation, som har kontroll och styrs med auktoritet. Du visar att det finns starka skäl att tänka utanför den ramen.

    SvaraRadera
  2. Bra Jonas!
    Helt otroligt att Peter fått stå så oemotsagd med så mycket historiska faktafel och vinklingar utom från ditt inlägg. Har pingstpastorer ingen historisk referens?

    SvaraRadera