tisdag 18 mars 2014

M4 - ett utmärkt verktyg för att träna pionjärteam

Den gångna helgen var jag med på den fjärde modulen i M4-träning för pionjärteam. Nu har de första fyra teamen snart gått igenom hela processen och ytterligare sex är snart halvvägs. Vi träffades två dagar på Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa och körde modul 2 och modul 4 parallellt.

M4 är utvecklat i Norge och används i flera europeiska länder. När vi nu har genomfört den första omgången med pionjärteam i Sverige kan jag konstatera att det är ett mycket bra processverktyg, som verkligen får teamen att utvecklas och förverkliga sin vision. De tio team som nu är med i processen är utspridda över Sverige och kommer från EFK, EFS, EK och SAM. Det är dessa fyra samfund som nu samarbetar aktivt i M4. Frälsningsarmén är också med, men har ännu inte haft med något team.

M4 bygger på missionsbefallningen i Matt 28:18-20 och består av fyra moduler som alla har ett tema som börjar på m. Därav beteckningen M4.

M -1 Master. Den första modulen är Master ("Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden") och den tar upp Guds rike och att det är Jesus som bygger församlingen. Den tar också upp frågan om vem som kan vara en församlingsplanterare, vikten av en tydlig vision och hur man bygger ett team.

M2 - Mission. Den andra modulen fokuserar på att nå ut till nya människor ("Gå därför ut"). Den handlar om att vara älskad och sänd, att ta sig ut ur sin bekvämlighetszon och hur vi behåller ett utåtriktat fokus. Det handlar också om hur vi lyssnar till skörden och om att förkunna evangeliet inte bara med ord, utan också med goda gärningar och under och tecken.M3 - Multiplication. Den tredje modulen handlar om att göra lärjungar och att antalet lärjungar ska multipliceras ("och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er."). Bland de ämnen som tas upp finns lärjungaskap i dagens kultur, apostlarnas lära, bön, gemenskap och lärjungaträning.

M4 - Movement. Den fjärde och sista modulen handlar om hur man formar en rörelse av församlingar som planterar församlingar ("Och jag är med er alla dagar till tidens slut."). Det handlar om att Gud vill tillväxt av antalet lärjungar, antalet ledare och antalet församlingar. Den fjärde modulen handlar också om hur man som ledare tar vara på sig själv och lever på ett sätt som är hållbart i längden.

Under varje modul får man dels lyssna till undervisning, men också jobba med att bearbeta undervisningen, sätta upp mål och göra en handlingsplan för kommande sex månader. Mellan modulerna har teamen en handledare som håller dem ansvariga till handlingsplanen och ger dem stöd och hjälp i processen. Under träffarna är det också tid för bön och förbön. Det finns en stark profetisk dimension i M4 och vi förväntar oss att Gud ska tala och leda.

Till hösten startar en ny omgång. Träffarna är alltid fredag-lördag vecka 40 och vecka 11. Om du är intresserad av att veta mer om M4 är du välkommen på informationsträff kl 18-21 onsdagen den 2 april 2014. Vi träffas samtidigt på fem olika platser i ALT:s lokaler i Göteborg (Saronkyrkan), Jönköping (June Folkhögskola), Malmö (Hyllie Parks Folkhögskola), Stockholm (Filadelfiakyrkan) och Örebro (Örebro Missionsskola). Anmäl dig genom att mejla senast 26 mars till martin.alexandersson@efs.nu och anmäl då även till vilken av platserna du vill komma.

Om du är med i ett pionjärteam som skulle vilja vara med i nästa omgång av M4-träningen kan du kontakta den som samordnar församlingsplantering i något av de samarbetande samfunden. Om du vill jobba inom Svenska Alliansmissionen kan du kontakta mig.

Mer information om M4 finns på pionjär.nu och m4europe.com.

Undervisningen i M4 finns tryckt i två böcker som kan beställas från EFK.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar