fredag 25 juli 2014

Att hantera sin vrede

Det här texten är den andra delen i en serie med tre predikningar från 1990. Jag har använt materialet i min undervisning sedan dess. De två andra delarna finns på följande länkar:
Del 1. Bibeln och våra känslor
Del 3. Ett annat sätt att se på förlåtelse

Alla människor blir arga nu och då. En del har problem med att de brusar upp snabbt och lätt får vredesutbrott, andra reagerar långsammare och döljer sin vrede bakom en fridsam fasad. Många skulle önska att de aldrig blev arga och tror att det är idealet.

Vi har olika sätt att hantera vrede. Hur vi gör beror både på vår personlighet och på våra erfarenheter. När det gäller att hantera vrede brås vi ofta på våra föräldrar. Omedvetet har vi lärt oss mönster och beteenden genom deras exempel. En del av oss behöver få kontroll över sin vrede, andra behöver faktiskt bli lite mer arga. I detta studium ska vi se närmare på vad Bibeln säger om vrede och presentera en biblisk modell för hur man kan hantera och uttrycka sin vrede. Vi ska utgå från ett sammanhang i Efesierbrevet 4:25-32 där Paulus skriver om relationer. Nyckelversen är Ef 4:26, där Paulus citerar från Ps 4:5 och skriver: ”Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede.”

 
Vrede - en resurs

Ef 4:26 och Ps 4:5 visar att man kan vara arg utan att synda. All vrede är inte synd.  Bibelns grundsyn är att vreden är en positiv resurs i människan. En resurs som är i livets tjänst. Gud har skapat oss med förmåga att känna och våra starka känsloresurser hjälper oss att leva. Fruktan skärper oss inför en fara. Sorg hjälper oss att komma igenom en personlig förlust. Vrede hjälper oss att övervinna motstånd och ger oss en stark motivation att kommunicera med andra.

Vrede kan alltså å ena sidan vara en positiv känsla, en tillgång. Å andra sidan kan vreden också vara ett negativt beteende. Det är mycket vanligt att vreden visar sig i ett negativt beteende och det är detta Bibeln syftar på när den ofta angriper och varnar för vreden. Ett sådant exempel finns i vårt sammanhang, där Paulus skriver: "Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska" (Ef 4:31). Om vi låter vreden leda oss till ett negativt, felaktigt beteende blir det synd, men att känna sig arg behöver inte alls vara fel. Det kan i själva verket vara mycket bra och kan uttryckas på ett rättfärdigt sätt.

 
Bibliska exempel på positiv vrede
Det finns flera bibliska exempel på denna positiva vrede. Jag vill peka på tre.

1. Moses var "en mycket ödmjuk människa" (4 Mos 12:3), men ändå kunde han bli arg när det behövdes. Han fylldes av vrede när farao vägrade släppa folket (2 Mos 11:8b) och på Israels folk när de inte lydde Guds befallning (Mos 16:20) och tillbad tjurkalven (2 Mos 32:19-22). Bibeln antyder inte att Mose vrede var fel eller synd. Det var en rättfärdig vrede. En gång läser vi dock om att han brusade upp, tappade kontrollen och syndade (se 4 Mos 20:10-12, Ps 106: 32-33).

2. När Paulus skriver till församlingarna i Galatien är det uppenbart att han är arg, och han uttrycker det tydligt för att visa dem hur allvarlig situationen är (se Gal 1: 6-9, 3:1-4).

3. Jesus, den syndfrie, blev också rejält arg vid vissa tillfällen. I synagogan i Kafernaum står det att han såg på människorna "fylld av vrede och sorg över att de var så förstockade" (Mark 3:5). Han blev förargad när lärjungarna hindrade barnen att komma fram till honom (Mark 10:14). Han tycks ha varit rasande när han drev ut försäljarna ur templet (Mark11:15) och när han skällde ut de skriftlärda och fariseerna tog han i ordentligt (Matt 23:13-36).

Min slutsats av dessa bibliska exempel är att det finns en rättfärdig vrede och att vreden kan vara en positiv resurs i våra liv och i vår tjänst.  Vi kan definiera rättfärdig vrede så här: ”Vrede är rättfärdig när den är riktad mot något som är fel, och uttryckt under kontroll.”   Jag ska strax utveckla den tesen. Först ska vi se närmare på fem negativa sätt att hantera sin vrede.

 
Negativa sätt att hantera vreden

1. Vredesutbrott är det mest utåtriktade sättet att hantera sin vrede. Man släpper ut den, skäller ut den andre och låter vreden ta kontrollen. Det kan kännas bra för stunden, men det skadar och sårar andra och det är inte förenligt med kärlek. Man säger och gör saker som man senare ångrar.

2. Irritation är ett annat sätt att visa sin vrede. Istället för att få ett utbrott blir man väldigt irriterad. På alla sätt visar man att något inte är bra; det märks på rösten, blicken och kroppsspråket. Man skapar osäkerhet hos andra och det blir en otrevlig atmosfär, eftersom man undviker direkt kommunikation. Varianter på samma tema är att bli sur och tjurig eller att bli helt tyst och sluta prata.

3.  Negativism kan också vara ett sätt att uttrycka sin ilska. Man vågar inte visa att man är irriterad, utan är istället negativ. Man är särskilt negativ till den man är arg på och motståndare till alla nya förslag som kommer från det hållet.  Man är kritisk mot andra, och ser fel överallt, kan inte visa tacksamhet och är aldrig nöjd.

4. Bitterhet kan vara ett uttryck för vrede hos en mer inåtvänd person. Man håller fast vid sitt agg mot någon, man ältar det som har hänt och ger näring åt vreden i sitt hjärta. Bitterhet förgiftar själen även om den inte syns så tydligt utåt. Den som är bitter skadar sig själv mer än han skadar andra.

5. Depression kan också vara ett sätt att hantera vreden hos en person som konsekvent tryckt ner och förträngt alla arga känslor.  Man blir inte arg, bara ledsen. Detta är det mest inåtvända sättet att hantera vreden. Depression kan ha många olika orsaker, men många menar att en orsak kan vara förträngd vrede som man inte vill eller kan erkänna.
 
Vilka av dessa fem negativa beteenden kan du känna igen dig i?

Vreden kan alltså mycket lätt leda till ett negativt beteende som skadar mig själv och andra. Vreden kan leda till synd. Därför varnar Paulus: ”Grips ni av vrede, så synda inte”. Nu ska vi till slut se på positiva och bibliska sätt att hantera känslor av vrede och ilska, och nu är det dags att se närmare på vad Paulus faktiskt säger i Ef 4:26. Texten har tre tydliga punkter.

En biblisk modell att hantera vrede

1. Tryck inte ner vreden. Det borde egentligen översättas ”Var arga, men synda inte”. Det är faktiskt en uppmaning. Verbet står i imperativ både i Ef 4:26 och i Ps 4:5. I den gamla översättningen från 1917 stod det "Vredgens, men synden icke". Om du blir arg, så var arg! Var inte rädd för att känna dig arg. Förneka det inte och förträng det inte. Erkänn dina känslor för dig själv och för Gud. Det är två felaktiga tankar som vi måste göra oss av med. Den ena är att en kristen inte får vara arg, den andra är att det är synd att känna sig arg.

2. Uttryck vreden rättfärdigt, ”synda inte”. Du får känna vrede, men var försiktig när du uttrycker den så du inte syndar. Det är lätt att säga och göra fel när man är arg. Tänk efter före! Räkna till tio innan du handlar. Psalmisten uttrycker det så här: ”Säg där ni ligger på er bädd: Var stilla!” (Ps 4:5). Det finns olika sätt att uttrycka sin vrede:

  • Ibland är det möjligt att ”tala ut i vrede”. Tala direkt med den du är arg på och gör det på tu man hand. Uttryck dig klart i ord och tonfall. Låt vreden uttryckas i kommunikation och konfrontation, men gör det kärleksfullt och utan förolämpningar och elakhet.
  • Men ibland går det inte att ta en konfrontation. Då kan man omvandla vreden till tålamod och uthållighet så att man får kraft att inte ge upp.
  • Man kan också omvandla vreden till kamp mot det man är arg på (tex miljö-förstöring, orättvisor, barnmisshandel mm). Arga människor förändrar världen
 
3.  Gör upp så snart som möjligt, ”låt inte solen gå ner över er vrede”. Låt inte vreden bli långvarig. Låt den bli den korta och övergående känsla som den är ämnad att vara. När vreden uttrycks positivt  och konstruktivt släpper den sitt grepp. Detta ska inte tolkas som att man måste göra upp allt samma dag. Ibland kan det vara nödvändigt att sova på saken, vilket antyds i Ps 4:5 (se ovan).

Det finns mycket mer att säga om detta, men dessa tre punkter är en bra biblisk modell för att hantera sin vrede. Var arga och tryck inte ner vreden. Synda inte, utan uttryck din vrede på ett rättfärdigt och gott sätt. Gå inte och dra på det, utan gör upp så snart som möjligt.

Det är två små böcker som inspirerade mig till innehållet i den här texten.
Vad gör jag med min vrede? av Fredrik Brosché från 1983 och The Angry Christian - How to control and use your anger av Bert Ghezzi från 1980.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar