tisdag 22 juli 2014

Bokpresentation: Clusters av Bob Hopkins

Jag har tänkt presentera några böcker jag läst på senare tid. Jag började förra veckan med Ett sötare blod, och idag fortsätter jag med Clusters - creative mid-sized missional communities av Bob Hopkins och Mike Breen. Boken handlar om nya missionella sätt att vara kyrka i efterkristendomstidens Europa och jag tror att den kan vara viktig för alla som jobbar med frågorna om kyrkan och kyrkans uppdrag i Sverige idag.

Författarna är ledare i en växande anglikansk församling i Sheffield i England och hör hemma inom Fresh Expressions, som jag skrivit om tidigare vid flera tillfällen (se här). Boken bygger på deras erfarenheter av församlingsplantering och församlingsutveckling i olika sammanhang. Budskapet är att medelstora gemenskaper på ca 25-55 personer är en viktig byggsten i församlingen och den mest effektiva enheten för mission i närmiljön. Det är dessa medelstora gemenskapsgrupper som författarna kallar för clusters. Namnet kommer av att gemenskapen är ett kluster av cellgrupper. Författarnas erfarenhet från England är att cellgrupper oftast blir inåtvända och inriktade på gemenskap och omsorg. De menar att en större gemenskap på ca 25-55 personer är mer effektiv i mission, har lättare för att vara utåtriktad och få med nya, samtidigt som det fortfarande är möjligt att ha en nära gemenskap. Därför föreslår de att vi medvetet bygger församlingslivet på tre parallella nivåer. De kallar de tre grundnivåerna för cell (3-12), congregation (25-55) och celebration (stor fest, ju fler desto bättre). Detta känner vi igen även från tidigare modeller, men det nya är betoningen på congregation. Alla tre nivåerna är viktiga, och boken är ett försök att återupprätta mellannivån och ge den en större betydelse för gemenskap och mission. Smågrupperna har fått stor uppmärksamhet under de senaste 40 åren, men nu behöver vi sätta fokus på den medelstora gemenskapens betydelse. Boken ger många spännande tankar.

När jag läser den funderar jag mycket på hur det kan överföras till svenska förhållanden. Jag kan tänka mig att stora församlingar i städer kan utveckla en struktur där församlingen består att flera olika kluster som når ut till olika grupper. Jag kan tänka mig att församlingar som är i klusterstorlek kan använda många av tankarna för att utveckla sin potential (tex församlingar på mindre orter och på landsbygden). Den lilla församlingen har enorma styrkor och möjligheter, just på grund av sin storlek. Jag ser också många möjligheter att använda klustertänkandet i församlingsplantering, t.ex. när en moderförsamling planterar en dotterförsamling för att nå en ny grupp av människor.

Det är en mycket praktisk bok och läsaren får många råd och tips. Den beskriver hur man introducerar kluster i en traditionell församling, hur man planterar nya församlingar/kluster, hur man kan arbeta med barn och ungdomar i den här strukturen och mycket mer. Den ger också många inspirerande berättelser hur man gjort på olika håll i England. Nu gäller det för oss att utforska hur man kan använda det här tänkandet i Sverige.

Boken är på 340 sidor och inte speciellt lättläst. Men för den som är intresserad av ämnet och vill få en inspirerande utmaning att tänka nytt är den väl värd sin tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar