torsdag 31 juli 2014

En handbok för kristna kommuniteter

Idag är det dags att presentera ytterligare en av de böcker jag läst i sommar.

På senare år har det uppstått en ny våg av kristna kommuniteter i västvärlden. Många längtar efter att följa Jesus på ett mer konkret och radikalt sätt genom att leva i gemenskap och dela livet i vardagen. Gemenskaper, kollektiv, storfamiljer och kommuniteter bildas på olika platser. En liknande rörelse var jag själv del av på 1970-talet. Detta har jag skrivit om tidigare i mitt inlägg Kommuniteter och drömmen om gemenskap. Jag har också tipsat om några böcker som påverkade mig på den tiden i Boktips om kristna kommuniteter.

Mycket av inspirationen till att leva i gemenskap kommer nu som då från USA. Nu är många inspirerade av Shane Claiborne och kommuniteten The Simple Way, som de kan läsa om i hans bok Den oemotståndliga revolutionen. Då var många inspirerade av Reba Place Fellowship i Chicago.

Nu har det äntligen kommit en handbok för kristna kommuniteter skriven av David Janzen som levt i Reba Place Fellowship sen 80-talet och med förord och rekommendation av Shane Claiborne och Jonathan Wilson-Hargrove. Boken heter The Intentional Christian Community Handbook, den kom ut 2013 och är på 330 sidor. Den är en riktig guldgruva för alla som är intresserade av att leva i en kristen kommunitet eller annan kristen vardagsgemenskap.

David Janzen har lång erfarenhet av att leva i en nära kristen gemenskap och är väl skickad att skriva en handbok för kommuniteter. Han hämtar mycket stoff ur egna och andras erfarenheter och de personliga berättelserna är många. Boken ger också mycket god kunskap om olika aspekter av gemenskapslivets andliga och praktiska aspekter. Den drar lärdomar både från äldre kommuniteter som l'Arche, Catholic Worker, Koinonia, Jubilee Partners och Sojourners, samt från nya kommuniter inom den rörelse som brukar kallas New Monasticism med sina tolv kännetecken. Det här är en bok som handlar om lärjungaskap i praktiken. Den har sex innehållsrika delar.

  • Den första delen handlar om vår tid och varför så många längtar efter djupare gemenskap, samtidigt som så mycket också hindrar oss att leva i nära gemenskap med varandra. Den ger också en introduktion till olika typer av kristna gemenskaper och funderar över det faktum att många kollektiv blir kortvariga experiment under några år mellan ungdomstiden och det etablerade vuxenlivet. Janzen utmanar till mer långvariga och hållbara kommuniteter.
  • Den andra delen handlar kallelsen till lärjungaskap och gemenskap och ställer dig inför frågan om du är kallad att leva i kommunitet. Att leva i gemenskap är helt enkelt en viktig aspekt av att följa Jesus.
  • Den tredje delen handlar om några viktiga saker att tänka på innan man startar, som tex vikten av en gemensam dröm och överlåtelse, betydelsen av medlemskap och förståelse av missionsuppdraget. Även andra värderingsfrågor är viktiga att tänka igenom innan man flyttar ihop.
  • Den fjärde delen tar upp några viktiga frågor som man måste ta ställning till under det första året, som beslutsfattande, ledarskap, relationer till församlingar och andra kommuniteter.
  • Den femte delen  handlar om hur man får kommuniteten att fungera på lång sikt och handlar om överlåtelse, andligt liv, gemensam ekonomi, miljöansvar m.m.
  • Den sjätte delen tar upp några ytterligare viktiga ämnen, som inre helande av sår som hindrar gemenskap, att utveckla gemensamma projekt, familjer i kommuniteten, plantera nya kommuniteter och ett avslutande mycket intressant kapitel om problemet med att ha kändisar (exceptionally gifted persons) i en kommunitet.
I Sverige tycks vi ha svårt att få gemenskaper att fungera hållbart på lång sikt. Jag hoppas att den här boken kan bidra till att vi får starka, sunda och levande kristna kommuniteter i vårt land. Därför rekommenderar jag den varmt till den som är intresserad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar