onsdag 24 september 2014

En europeisk rörelse av nya församlingar

Jag har varit några dagar i Estlands huvudstad Tallinn. Här har jag deltagit i M4 Learning Community tillsammans med ledarteam från fem europeiska länder: Sverige, Norge, Estland, Lettland och Tjeckien. Det är våra fem länder som i nuläget använder oss av M4 som ett verktyg för att träna församlingsplanterande team. M4 startade i Norge och nu sprids det över Europa. I Sverige är det fyra samfund som samarbetar i detta: EFS, EFK, EK och SAM.

Huvudämnet dessa dagar har varit hur vi kan skapa förutsättningar för en församlingsplanterande rörelse i Europa. Nyckelorden som hörts gång på gång i samtalen är på engelska mission, multiplication and movement. Vi ser knappast detta någonstans i Europa just nu, men det är på gång.

En av dem som talat dessa dagar är Dietrich Schindler från Tyskland. Han har planterat flera församlingar och har varit ledare för församlingsplantering inom Freie Evangelische Gemeinde (Alliansmissionens systerkyrka i Tyskland). Nu jobbar han med samma frågor i hela Europa. Han talade om församlingsplanterande rörelser utifrån sin bok The Jesus Model - Planting Churches the Jesus Way. Boken är något av en lärobok i församlingsplantering och har det intressanta greppet att inte utgå från Paulus och Apostlagärningarna i första hand, utan istället utifrån Jesus och evangelierna. Författaren presenterar Jesusmodellen för församlingsplantering och lyfter fram åtta olika principer som han finner i Jesus verksamhet. Jag har själv varit inne på detta ämne tidigare och även Stuart Murray har skrivit om Jesus som modell för församlingsplantering i sina böcker, men jag har inte tidigare sett någon utveckla det här perspektivet så konsekvent. Författaren presenterar sin grundmodell och visar sedan steg för steg hur det kan fungera i praktiken. Boken är lite spretig och ojämn, men innehåller många bra tankar och praktiska tips. Det avslutande kapitlet om "Intentional Multiplication" handlar om hur man skapar en rörelse och känns särskilt relevant och utmanande för mig som jobbar med att samordna och utveckla församlingsplantering inom Svenska Alliansmissionen. Det var också detta som var fokus på dagarna i Tallinn.

Just nu är det sex team som går M4-programmet och vi ska träffa dem nästa vecka på Liljeholmens folkhögskola för den tredje modulen av fyra. I mars 2015 kör vi igång med nästa omgång och då är det öppet för nya team att haka på det tvååriga träningsprogrammet.

Jag har skrivit mer om M4 här. Kontakta mig om du är intresserad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar