tisdag 19 maj 2015

Intensifiera församlingsplantering - är det möjligt?

Det blev en fantastiskt bra och välbesökt årskonferens på Gullbrannagården under kristihimmelsfärdshelgen. Det var fullsatt i Skeppet på de flesta mötena och det betyder drygt 800 personer. Konferensen genomsyrades av bön, Andens vind blåste och Guds närvaro var påtaglig. Hela gården var full av människor i alla åldrar och barnkonferensen hade knappt hundra deltagare. För att ni ska förstå hur det kändes kan jag säga att det här är SAM:s Nyhem eller Torp. Ni kanske förstår jämförelsen? De stora mötena filmades och om man vill titta på dem i efterhand så finns de här.

På lördagen hade jag ett seminarium med rubriken Intensifiera församlingsplantering - är det möjligt? I programmet presenterades det så här: "SAM föddes i 1800-talets väckelserörelse. Kan SAM åter bli en rörelse där antalet församlingar ökar? Pionjärkonsulent Jonas Melin talar om vision och strategi för en ny tid."

Jag började med att peka på den snabba tillväxten inom Jönköpings Missionsförening/Alliansmissionen för hundra år sedan. Antalet predikoplatser ökade från ca 380 till 1000 på fyrtio år (1886-1927). När Alliansmissionen blev ett frikyrkosamfund på 1950-talet fanns det ca 680 församlingar och föreningar. Sen dess har antalet minskat och idag är det 165 församlingar i SAM. Är det möjligt att vända den utvecklingen? Vi är vana vid minussiffror. Vi är glada om det går med plus. Men vågar vi tro på multiplikation? Jag pekade på fyra saker som jag tror är nycklar för att SAM ska kunna bli en församlingsplanterande rörelse där antalet församlingar ökar.

1. En stor vision
Min första punkt var vikten av en stor vision. När Gud talade till Abraham sa han till honom att hans ättlingar skulle bli lika många som stoftkornen på jorden (1 Mos 13:15) och stjärnorna på himlen (1 Mos 15:5). Det var verkligen en stor vision för en man som ännu inte hade fått några barn. När Nehemja var i Persiens huvudstad Susa fick han den stora visionen att åka hem till Jerusalem och bygga upp den nedrivna staden (Neh 2:5, 12). Apostlarna var inte många, men Jesus gav dem uppdraget och visionen att gå till alla folk och till jordens yttersta gräns (Matt 28:19, Apg 1:8). En stor vision skapar drömmar och kreativitet. Vi behöver en stor vision av vad Gud kan göra. SAM har idag 165 församlingar. Vågar vi drömma om att bli 200, 300 eller 500 församlingar?

2. Bön och fasta
Den andra punkten handlade om vikten av bön och fasta. Det är en andlig kamp och det är viktigt att vi inte glömmer bort den sidan av saken. Vi har en inre sekularisering att kämpa med och därför behöver hela tiden påminnas om betydelsen av bön och fasta. När Nehemja fick höra de dåliga nyheterna från Jerusalem började han be och fasta (Neh 1:4) och det var under bönen han fick den stora visionen om att åka hem och bygga upp staden. Jesus bad och fastade i fyrtio dagar innan han började sin offentliga tjänst (Luk 4:1-2) och han drog sig ofta undan för att be, särskilt inför viktiga beslut (Luk 6:12-13). Om det var viktigt för Jesus att be och fasta, hur mycket viktigare är det då inte för oss? Även för apostlarna var bön och fasta en viktig del i missionsarbetet (se Apg 13:1-3, 14:23). Inom SAM satsar vi nu på bön och fasta den första måndagen varje månad. Det har faktiskt djupa rötter i vår historia på 1800-talet.

3. Församlingar som grundar församlingar
Den tredje nyckeln till att bli en församlingsplanterande rörelse är att församlingar planterar församlingar. Det är det som är grunden för multiplikation. Vi kan göra en jämförelse mellan elefanter och kaniner. Elefanter är dräktiga i drygt 600 dagar (nästan 2 år) och får en unge. Kaniner är dräktiga i ca 30 dagar (4-5 veckor) och får 5-6 ungar i varje kull. Vi behöver församlingar som är som kaniner; små och snabba att föröka sig. Det är det som är multiplikation. Jag tror mer på många små församlingar än några få stora. Visst kan det vara bra med en och annan megakyrka i storstäderna, men den viktigaste tillväxten kommer att ske genom multiplicerande tillväxt av små församlingar. Det är bara ett fåtal personer som kan starta och leda en megakyrka, men det är många som kan starta och leda små församlingar, som växer och förökar sig. Nu utmanar vi våra större församlingar att sända ut en del av sina medlemmar till nya planteringar och göra en tidsplanering där man planterar en ny församling vart tredje eller vart femte år. Vilken SAM-församling blir först att anta utmaningen?

4. APEHL - Fem tjänstegåvor i funktion
Till sist lyfte jag också fram behovet av alla de tjänstegåvor som Paulus nämner i Ef 4:11. Där skriver han att Gud har gett apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare (förkortas APEHL) till sin församling. Jag tror att vi behöver alla dessa ledargåvor idag och att det är en av nycklarna för SAM att bli en rörelse där antalet församlingar ökar. Särskilt viktigt tror jag att det är att vi har den apostoliska tjänsten i funktion. Det kan vara lite känsligt och kontroversiellt att tala om apostlar idag. Jag tror att man måste göra en tydlig skillnad mellan de tolv apostlarna som hade en särskild roll i kyrkans historia (se Matt 19:28, Upp 21:14) och den senare apostoliska gåvan, som jag tror finns kvar genom kyrkans historia. Apostlar är visionärer, strateger, grundläggare, och entreprenörer som utvecklar nya missionella arbeten och övervakar deras utveckling.
Inom SAM har vi många herdar och lärare, men jag ser att det finns en brist på apostlar, profeter och evangelister. Jag tror att vi behöver uppmuntra och lyfta fram de tjänsterna så att vi får en bättre bredd och mer utrymme för pionjäranda och entreprenörskap. Jag har skrivit mer om tjänstegåvorna i ett inlägg om tre sorters gåvor och i en bokrecension av Neil Coles bok Primal Fire. I boken The Shaping of Things to Come lägger Alan Hirsch och Michael Frost fram en intressant modell för hur de fem tjänstegåvorna inte bara är ledargåvor, utan även representerar fem olika områden av församlingslivet (se bilden). Både som lokala församlingar och som rörelse behöver vi hela bredden av APEHL.

Jag tror att Gud vill tillväxt. Intensifiera församlingsplantering - Är det möjligt? Mitt svar är JA. Men då måste vi ta vara på nycklarna Gud ger oss och satsa allt. Vill du vara med?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar