onsdag 30 december 2015

En bok om anabaptistisk spiritualitet

Året går mot sitt slut och jag konstaterar att det inte blivit så många blogginlägg under 2015. Ett och annat boktips har det dock blivit. Jag håller på att läsa flera böcker som jag tänker presentera så småningom. Idag kommer dock årets sista boktips.

Jag vill presentera en annorlunda bok om anabaptismen. Den heter Following in the Footsteps of Christ - The Anabaptist Tradition och är skriven av historikern C.Arnold Snyder. Den är annorlunda därför att den handlar om anabaptistisk spiritualitet. De flesta som inspireras av anabaptismen fokuserar på teologiska och etiska frågor. Det är inte så konstigt, eftersom den anabaptistiska traditionen betonar lärjungaskap, kristen livsstil och livet i församlingen. Ofta missar man att den anabaptistiska rörelsen på 1500-talet bars av ett starkt och djupt andligt liv. Det är just den aspekten av anabaptismen som Arnold Snyder lyfter fram i den här boken och han gör det mycket bra. Den här boken på drygt 200 sidor är den första breda introduktionen till anabaptistisk spiritualitet.

Boken ingår i en bokserie som heter Traditions of Christian Spirituality Series. Serien har ca 25 titlar som behandlar spiritualitet i olika kristna traditioner. C. Arnold Snyder är en av de främsta auktoriteterna när det gäller anabaptistisk historia och väl skickad att skriva boken om anabaptistisk spiritualitet. Jag har tidigare presenterat två av hans andra böcker om anabaptismens historia och teologi.I det första kapitlet introduceras ämnet och författaren ger en historisk översikt över anabaptismen på 1500-talet. Den översikten är nödvändig eftersom resten av boken refererar till och citerar många av rörelsens tidiga ledare. I de följande kapitlen behandlas sedan en rad olika ämnen som berör hur de tidiga anabaptisterna såg på och upplevde livet i gemenskap med Gud. Det handlar om omvändelsen, pånyttfödelsen, Anden och dopet. Det handlar om gemensamma praktiker i församlingen. Ett mycket intressant kapitel tar har rubriken Anabaptist spiritual disciplines och tar upp bibelanvändning, bön, sång och gemensam tillbedjan hos de tidiga anabaptisterna. Det framgår tydligt hur de hämtade inspiration ur både katolsk och protestantisk fromhet när de utformade en korsmärkt spiritualitet som är både bibelcentrerad och självförsakande.

Jag rekommenderar den här boken. För den som redan läst en del om anabaptismen kan det vara uppfriskande att betrakta den från ett nytt perspektiv. För den som inte vet något om anabaptismen, men kanske är intresserad av spiritualitet kan den här boken vara en god introduktion till en kristen tradition som verkligen har något att bidra med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar