tisdag 5 juli 2016

Bergspredikan börjar med nåd

Har du läst bergspredikan? Det är en undervisning av Jesus som finns nedtecknad i Matteusevangeliet, kapitel 5-7. Många tycker att bergspredikan är svår att förstå och känner att Jesus kommer med omöjliga krav och hårda bud. En del anser att bergspredikan är lag och inte evangelium. Jag menar att det är en missuppfattning. Låt mig förklara varför. 

Om man ska förstå bergspredikan rätt är det viktigt att läsa inledningen ordentligt. Den börjar med åtta saligprisningar (se Matt 5:1-12). Jesus talar om vilka som är saliga (saliga betyder ungefär lyckliga och välsignade, på engelska översätts det med blessed). Det finns en tydlig och viktig struktur i saligprisningarna.

De fyra första är grunden och handlar om att vi kommer tomhänta inför Gud. Jesus visar att frälsningen och gemenskapen med Gud bygger på Guds nåd och inte på gärningar.

De tre som kommer sen handlar om hur vi ska leva som Jesus lärjungar och vårt uppdrag i världen. Ordningen visar att nåden kommer först och att livet är en frukt av nåden.  

Den sista saligprisningen handlar om konsekvenserna av att följa Jesus. Det kommer att kosta på. Priset lärjungarna får betala är förföljelser och förtal. Den sista saligprisningen utvecklas med en extra förklaring. 

Jag har skrivit om alla åtta saligprisningarna i separata inlägg tidigare. Här nedan finns korta förklaringar och länkar för den som vill gräva djupare. 


Grunden

"Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket." Det handlar om att vi kommer tomhänta inför Gud. Vi har inga egna gärningar att komma med, utan är helt beroende av hans nåd.  

"Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade." Det handlar om att vi sörjer över synden och bristen i våra egna liv och i världen. 

"Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet" ("ärva jorden" SFB 15). Det handlar om att komma med ödmjukhet inför Gud och erkänna sitt beroende av honom. Ödmjukhet inför Gud leder också till ödmjukhet inför människor. 

"Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade." Det handlar om att längta efter ett rätt förhållande till Gud, efter den rättfärdighet som man inte kan bygga upp med egna gärningar, utan som man får som gåva av Gud, Den rättfärdighet som överträffar de skriftlärdas och fariseernas och som också kommer att synas i livet. (se Matt 5:20).


Man kan jämföra dessa fyra saligprisningar med Lukasevangeliet 18:9-14, där Jesus berättar en liknelse om en tullindrivare och en farisé som ber i templet. Farisén kommer med sina egna gärningar och är nöjd med sig själv. Tullindrivaren kommer tomhänt, sörjande, ödmjuk och hungrande efter rättfärdighet, och det är han som blir rättfärdig, säger Jesus. Det är alltså han som är salig! Jesus talar om hur en människa blir rättfärdig inför Gud. Det är en gåva och bygger inte på egna gärningar. Bergspredikan handlar också om att leva rättfärdigt och det är viktigt att förstå att det är en frukt av gemenskapen med Gud. Det är inte en prestation. Det börjar med nåd.


Uppdraget

Efter denna tydliga beskrivning av grunden går Jesus över till att beskriva kärnan i lärjungarnas uppdrag. Vad de är kallade att göra och hur de är kallade att leva. Han sammanfattar det i tre begrepp: De ska vara barmhärtiga och  renhjärtade och de ska skapa fred och frid. Dessa tre begrepp är nycklar till att förstå resten av bergspredikan. 

"Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet." Det handlar om den grundattityd som lärjungarna ska ha till andra människor och det betonas gång på gång av Jesus (se Matt 9:13, 23:23).

"Saliga de renhjärtade, de ska se Gud." Det handlar om att leva rent inför Gud och människor. En renhet som inte bara gäller det yttre, utan framför allt hjärtat. Det handlar om äkthet och integritet. 

"Saliga de som håller fred (skapar frid SFB15), de ska kallas Guds söner." Det här handlar om vad lärjungarna ska göra. Det är något aktivt. På engelska översätts det ”Blessed are the peacemakers.” Det är en mycket bra översättning. Frid och fred hör ihop. Som lärjungar till Jesus har vi ett budskap om fred/frid med Gud, fred/frid mellan människor och fred/frid på jorden. Försoning är vårt ärende. Evangeliet är "budskapet om fred genom Jesus Kristus" (Apg 10:36). Evangelisation och fredsarbete hänger ihop. 


Priset

"Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket." Den sista saligprisningen handlar om vad det kostar att följa Jesus. Det här är enda gången som Jesus själv ger ett förtydligande (se Matt 5:11-12). Han vill att lärjungarna ska räkna med motstånd. Det finns olika nivåer av motstånd: skymfningar, förtal och förföljelser. Alla som följer Jesus kommer att nöta något av detta och Jesus tycker till och med att de ska vara glada när det händer. 

Det viktigaste jag vill säga med den här texten är att bergspredikan börjar med nåd. Det är inte omöjliga krav, utan befriande nåd. Bergspredikan är evangelium! 

Om du vill läsa mer om vad detta betyder i praktiken föreslår jag att du läser två av mina andra texter om bergspredikan. Där finns nycklar till att förstå hur bergspredikan kan bli ett sätt att leva. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar