måndag 20 juni 2016

Samfundsledarna uttalar sig

Förra veckan publicerades rapporten Frikyrkokartan ritas om. Ledarna för nio olika samfund och rörelser i Sverige har nu gjort ett gemensamt uttalande om utmaningen att plantera fler församlingar än vi lägger ner. Uttalandet är publicerat både i Dagen och i Världen idag. Och idag publiceras det även här på Barnabasbloggen. Sprid det gärna vidare. Det är viktigt att det blir känt att alla samfund står bakom att det planteras nya församlingar i Sverige. Så här skriver samfundsledarna: 

Vi har tagit del av resultatet av rapporten ”Frikyrkokartan ritas om” och den ger oss både glädje och oro, samtidigt som den förnyar vårt uppdrag i att sprida evangeliet om Jesus Kristus i vårt land. Vi gläds över att grundandet av nya församlingar innebär att nya människor nås av evangeliet, inte minst i våra större städer. Vi gläds också över att den nedåtgående medlemskurvan håller på att planas ut, men vi är oroliga över att vi fortfarande lägger ner fler församlingar än vi planterar. Det vill vi ändra på.

Undersökningen visar att det är i de områden där det planteras flest nya församlingar som det totala antalet medlemmar växer.  Nya kristna gemenskaper innebär inte att redan kristna bara flyttar runt utan att nya människor nås av evangeliet och kommer till tro. Rapporten visar på en försiktigt positiv utveckling i några regioner, men i större delen av landet fortsätter den kraftiga tillbakagången i både antal medlemmar och antal församlingar.  Det finns alltså positiva tecken, men utmaningarna är fortfarande gigantiska.

Därför formas en innerlig bön hos oss som ledare för olika rörelser och samfund i Sverige. Vi ber om Guds hjälp att på ett än mer fördjupat vis ta gemensamt ansvar för att predika evangeliet, göra lärjungar och plantera församlingar i vårt land. Vår bön och längtan är att vi ska få se alltfler människor komma till tro och hitta in i både lärjungaskap och församlingsgemenskap. Här ser vi också vikten av att vi som kristenhet i Sverige verkar tillsammans oavsett vilken kyrkofamilj vi tillhör.

Rapporten ”Frikyrkokartan ritas om” lyfter fram utmaningar som ger förnyad tyngd åt det missionsuppdrag vi har fått av Herren Jesus Kristus. Vi vill fokusera våra böner och våra resurser på att göra Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd. Därför menar vi att det är högsta prioritet att plantera nya församlingar och kristna gemenskaper över hela vårt land. Låt oss tillsammans se till att vi i fortsättningen planterar fler församlingar och gemenskaper än vi lägger ner. 

Kjell Larsson, Svenska Alliansmissionen
Daniel Alm, Pingst fria församlingar i samverkan
Erik J Andersson, Evangelisk Luthersk Mission/BV
Janne Blom, Trosrörelsen
Göran Hansen, Adventistsamfundet
Jörn Hjort, Vineyardrörelsen
Daniel Norburg, Evangeliska frikyrkan
Lasse Svensson, Equmeniakyrkan
Marie Willermark, Frälsningsarmén

Alliansmissionens missionsföreståndare Kjell Larsson blev intervjuad av Världen idag med anledningen av undersökningen och han betonar att Alliansmissionen nu satsar på att plantera nya församlingar. Vill du vara med? Läs mer här.

2 kommentarer:

  1. Tack för att du delar det här. Jag har även delat det nu på min blogg. Sen är det ju just detta som inte får hända men som är så lätt hänt, nämligen att det hamnar bara där hos dessa samfundsledare och sen kommer det inte ett steg varken längre eller vidare. Därför är detta inte i första hand en huvudsak för kristenheten, i första hand är det en hjärtefråga det handlar. Det är utifrån den positionen, när vi förstår vad det hela faktiskt handlar om som vi kan utföra vår uppgift och vårt kall på största, bästa möjliga sätt. Sen att det finns många kristna som överhuvudtaget inte har en aning om nånting, det underlättar inte precis det här så svåra arbetet. Men det bara måste gå.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tack för din kommentar. Det är inte meningen att detta ska stanna vid ett uttalande av samfundsledarna. Det kommer att bli praktisk handling av detta, var så säker. Det kommer att visa sig snart!

      Radera