söndag 19 juni 2016

Frikyrkokartan ritas om

För min del har den här veckan präglats av rapporten Frikyrkokartan ritas om. Jag var på plats på Götabro i måndags när Öyvind Tholvsen presenterade rapporten för ett femtiotal inbjudna. Det var bl.a. samfundsledare, nätverket för församlingsutveckling (NäFU) och det församlingsgrundande nätverket i Sverige (FG-nätverket). Det här var den fjärde mätpunkten i Tholvsens omfattande statistik över frikyrkornas utveckling i Sverige och vi har nu en tydlig bild av hur det har sett ut från 2000 till 2015. Undersökningen görs på uppdrag av nätverken får församlingsutveckling och församlingsgrundande.

Så här sammanfattas rapporten av Öyvind Tholvsen

"Frikyrkan går igenom en geografisk omfördelning som har ett påfallande mönster. Frikyrkorna fortsätter att tappa i de områden av Sverige där hon traditionellt har stått som starkast, som till exempel Småland, Östergötland och Västerbotten. Däremot växer frikyrkan i län som Mälardalen och i storstäderna Malmö och Göteborg. I flera delar, och särskilt i Stockholm, är växten dessutom större än befolkningsväxten. I Stockholms län har frikyrkornas medlemsantal växt med 14,4 % mellan 2010 och 2015. Frikyrkan flyttar till staden och i synnerhet till storstaden.
                                                                                  
Frikyrkornas medlemsminskning har avstannat. Under senaste femårsperioden från 2010-12-31 till 2015-12-31 har frikyrkan inte minskat nämnvärt i antal medlemmar. Detta beror på 1) att antalet församlingar som grundas har ökat ganska dramatiskt under senare år, 2) att nya ej samfundsanslutna församlingar etableras främst i storstäderna, 3) att medlemsminskningen i de traditionella samfunden också har avtagit. Alla dessa faktorer hänger i sin tur samman med 4) invandringen till Sverige som bidrar till att såväl nya församlingar etableras som att befintliga församlingar inom samfunden får nya medlemmar.

Antalet församlingar i Sverige minskar däremot fortfarande kraftigt. Särskilt gäller detta i mer glesbefolkade områden av landet, men inte bara där. Detta beror främst på att fler och fler av de många små församlingar som funnits väljer att lägga ner sin verksamhet.

Läget är lite ljusare, utmaningarna lika stora."

Tidningen Dagen skriver om rapporten här: Nu flyttar frikyrkan från landet till stan.

Hela rapporten kan laddas ner gratis här: Frikyrkokartan ritas om.

Efter presentationen i måndags fortsatte vi med bön och strategiska samtal på måndagen och tisdagen. Det var mycket inspirerande. Ett resultat av detta blev det gemensamma uttalande som samfundsledarna gjorde i Dagen och Världen idag. Det kan man läsa här: Glädjande rapport - men utmaningarna kvarstår. Det är ett välformulerat uttalande och jag gillar avslutningen: 

"Därför menar vi att det är högsta prioritet att plantera nya församlingar och kristna gemenskaper över hela vårt land. Låt oss tillsammans se till att vi i fortsättningen planterar fler församlingar och gemenskaper än vi lägger ner."

Precis så är det! Nu måste vi prioritera församlingsplantering. Inte bara i storstäderna, utan även i de län där vi backar mest, som t.ex. Kalmar och Blekinge. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar