torsdag 9 juni 2016

Anabaptistiskt bibliotek i Jönköping

Idag har jag glädjen att meddela att det nu finns ett anabaptistiskt bibliotek i Jönköping. I biblioteket finns mer än 330 böcker och lika många tidskrifter, som handlar om anabaptistisk historia, teologi och praktik. 

Biblioteket har skänkts av Stephen Longley och Margot Kottelin-Longley (bilden).


Margot är finlandssvenska och Stephen är engelsman. De träffades för över fyrtio år sedan när de jobbade inom YWAM. De kom i kontakt med anabaptismen genom London Mennonite Center på 70-talet och var med i den kommunitet och den församling som fanns där. Efter sju år som mennonitmissionärer i Nepal flyttade de till Åbo i Finland där Margot läste teologi och Stephen arbetade som ekonom. Margot är teol. mag. och skrev sin avhandling om Schleitheimbekännelsen. Nu bor de på Korpo i Åbolands skärgård och är med i en liten ekumenisk kristen gemenskap där. De har under många år byggt upp ett anabaptistiskt bibliotek, som nu alltså får ett nytt hem i Jönköping och det är deras förhoppning att det ska bli till glädje för många.

Biblioteket finns i vårt hus på Cirkelvägen 2 i Jönköping. Det går bra att komma till hem till oss och använda biblioteket. En del kan man bara läsa på plats, annat kan man låna med sig. Vi har även ett gästrum om man vill stanna några dagar.

Några tips:

I biblioteket finns nästan alla nummer av Mennonite Quarterly Review från 1928-2015. Det är forskningsartiklar om anabaptismens historia och teologi av högsta kvalitet. Kom och läs eller be mig skanna en artikel du vill läsa. Här finns ett index online där du kan söka efter artiklar.

Där finns en hel del källmaterial från 1500-talet i engelsk översättning. Bland annat finns alla volymer (utom den sista) i Classics of the RadicalReformation (se nedersta bilden).


Det finns även ett stort antal titlar som behandlar fred och ickevåld, församlingssyn, etiska frågor och systematisk teologi ur ett anabaptistiskt perspektiv. Förhoppningsvis ska jag kunna katalogisera allt så småningom. 

Det känns fantastiskt att kunna ställa detta bibliotek till alla intresserades förfogande. Jag hoppas att det ska bidra till en växande kunskap om anabaptismens historia och teologi. Om du har frågor om biblioteket kan du kontakta mig via mail: jonasmelin59(at)gmail.com


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar