torsdag 29 december 2016

Bokpresentation: The Emotionally Healthy Church

Idag vill jag presentera en av de bästa böcker jag läst under 2016. Det är The Emotionally Healthy Church - A Strategy for Discipleship that Actually Changes Lives av Peter Scazzero.

Det talas mycket om lärjungaskap i våra dagar, men alltför ofta verkar lärjungaskap definieras ganska ytligt. Den här boken utmanar till att gå på djupet och visar att man inte kan ignorera den känslomässiga hälsan om man vill bli lik Jesus och bygga sunda församlingar. Känslomässig hälsa och lärjungaskap hänger ihop. Det visar Peter Scazzero på ett övertygande sätt. Bokens grundtes formuleras i inledningen:

"The overall health of any church or ministry depends primarily on the emotional and spiritual health of its leadership."

Författaren bygger på sin egen erfarenhet som församlingsgrundare och pastor i den mångkulturella och multietniska församlingen New Life Fellowship Church i New York. Efter åtta år som pastor fick han ompröva mycket i sitt liv och de lärdomar som han presenterar i den här boken är resultatet av den dramatiska förändringen. 2010 kom den uppdaterade och utökade utgåvan som jag nu har läst.

Peter Scazzero är några år äldre än mig och hans resa har många likheter med min. Vi planterade båda församlingar på 80-talet och båda gjorde liknande omprövningar av synen på det kristna livet vid ungefär samma tidpunkt. Mina lärdomar presenterade jag först i tre predikningar 1990 och de är nu tillgängliga i tre blogginlägg.

Bibeln och våra känslor
Att hantera sin vrede
Ett annat sätt att se på förlåtelse

För Peter Scazzero blev det istället en bok där han först lägger den bibliska grunden och sen presenterar sju principer för känslomässig hälsa.


  1. Titta under ytan. En människa är som ett isberg och det finns mycket som inte är synligt. Vi behöver bli medvetna om vad som döljer sig under ytan både hos oss själva och hos andra.
  2. Bryt makten i det förflutna. Vi påverkas alla av vårt förflutna, både egna och andras synder kan ha makt över oss. Vi kan inte fly det förflutna utan måste hantera det så att vi blir fria.
  3. Lev i brustenhet och sårbarhet. Vi är alla trasiga på något sätt. Det är därför viktigt att våga visa svaghet och vara sårbar, även som ledare. 
  4. Ta emot begränsningarnas gåva. Vi har alla våra begränsningar. Istället för att klaga på dem kan man ta emot dem som gåvor och försonas med dem. 
  5. Omfamna sorg och förlust. Förluster och sorger kan berika våra liv och göra vår tjänst djupare och mer empatisk.
  6. Gör inkarnationen till din modell för att älska på rätt sätt. Jesus är vår förebild i att älska. Hur kan vi älska andra som han har älskat oss?
  7. Sänk tempot för att leda med integritet. Vi behöver inte stressa för att hinna med allt. Om du lever långsammare och har goda andliga vanor, blir ditt ledarskap mer fruktbärande.

Boken riktar sig framför allt till pastorer och ledare. Den är praktisk och ger många goda råd. Jag har fått mycket att tänka på och jag rekommenderar den till alla som planterar, leder och/eller bygger församlingar. Vi behöver församlingar som är sunda och goda miljöer, där människor kan växa och bli lika Jesus, församlingar där människor inte bara dras in i kristna aktiviteter, utan där de förändras på djupet och blir verkliga lärjungar. Den här boken kan hjälpa oss att skapa sådana församlingar.

Så tänker jag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar