tisdag 13 december 2016

De tio budorden (eller kanske snarare: De tio orden)

Vilket är det andra budet? Svaret på den frågan är inte helt givet. Det finns faktiskt tre olika svar, vilket du kan se i listorna nedan.

De tio budorden gavs till Israels folk och de finns nedtecknade två gånger i Bibeln. Först i 2 Mos 20:1-17 när Moses tog emot dem på berget Sinai och sen i 5 Mos 5:6-22 när folket fyrtio år senare skulle gå in i Kanaans land. I texterna är inte buden numrerade och därför är det lite svårt att veta hur de ska delas in. Vi vet dock att det ska vara tio. Det står nämligen nämnt vid tre tillfällen, 2 Mos 34:28, 5 Mos 4:13 och 5 Mos 10:4. Jag citerar ett av dem:

"Han (Gud) förkunnade sitt förbund för er och befallde er att hålla det: de tio budorden, som han skrev på två stentavlor" (5 Mos 10:4).

Hur ska man då få det till tio? Det finns faktiskt tre huvudalternativ. I Sverige följer vi i regel den lutherska och katolska indelningen av buden. Den ser ut så här: (Av utrymmesskäl citerar jag inte alla bud i deras helhet.)

 1. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig...
 2. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds, namn...
 3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig...
 4. Visa aktning för din far och din mor...
 5. Du ska inte dräpa.
 6. Du ska inte begå äktenskapsbrott.
 7. Du ska inte stjäla.
 8. Du ska inte vittna falskt mot din nästa.
 9. Du ska inte ha begär till din nästas hus.
 10. Du ska inte ha begär till din nästas hustru... eller något annat som tillhör din nästa.
Svagheten med den indelningen är att det sista budet mot begär delas upp i två bud. Det är faktiskt ganska ologiskt, särskilt om man jämför 2 Mos 20:17 med 5 Mos 5:21. Eftersom ordningsföljden i verserna är olika kan man dra slutsatsen att det bara är ett bud mot begär, inte två. 

Den här svagheten slipper man om man istället följer den indelning som används av ortodoxa och reformerta kyrkor. Den är vanlig i många olika protestantiska samfund runtom i världen och används till exempel av Bill Hybels i boken Hjärtats lagar - de tio budorden för moderna människor. Den ortodoxa och reformerta indelningen ser ut så här:

 1. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.
 2. Du ska inte göra dig någon bildstod, eller avbild av något uppe i himlen eller nere på jorden... Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem...
 3. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds, namn...
 4. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig...
 5. Visa aktning för din far och din mor...
 6. Du ska inte dräpa.
 7. Du ska inte begå äktenskapsbrott.
 8. Du ska inte stjäla.
 9. Du ska inte vittna falskt mot din nästa.
 10. Du ska inte ha begär till din nästas hus, eller till din nästas hustru... eller något annat som tillhör din nästa.
Här har man istället delat upp det första budet i två bud och tagit med förbudet mot att göra bilder och tillbe dem, som det andra budet. Svagheten med det är att bildförbudet snarare verkar vara en undertext till det första budet om att inte tillbe några andra gudar. Om det bara fanns dessa två alternativ att välja på skulle jag ändå välja den reformerta/ortodoxa indelningen. Jag tycker att det är mer logiskt att dela upp det första budet, än att dela upp det sista. Men jag är inte riktigt nöjd med något av alternativen och det finns faktiskt ett bättre sätt. 

Det judiska sättet att dela in budorden är klart bäst, enligt min uppfattning. Det tar fasta på att det i grundtexten inte står "de tio budorden", utan "de tio orden". Så här översätter Folkbibeln 5 Mos 4:13.

"Han förkunnade för er sitt förbund som han befallde er att hålla, de tio orden, och han skrev dem på stentavlor."

Det här är den judiska indelningen av de tio orden:
 1. Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret.
 2. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig...
 3. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds, namn...
 4. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig...
 5. Visa aktning för din far och din mor...
 6. Du ska inte dräpa.
 7. Du ska inte begå äktenskapsbrott.
 8. Du ska inte stjäla.
 9. Du ska inte vittna falskt mot din nästa.
 10. Du ska inte ha begär till din nästas hus, eller till din nästas hustru... eller något annat som tillhör din nästa.
Jag ser två stora fördelar med den judiska indelningen. Först och främst visar den att förbundet börjar med Gud och Guds handlande. Det första ordet är ett frälsningsord. Gud har räddat sitt folk från slaveriet. Det är Guds frälsning som är grunden för att folket ska hålla Guds bud. 

För det andra slipper man i denna indelning att dela upp det första eller det sista budet och det tycker jag är mer logiskt. 

Om vi som kristna ska använda de tio orden anser jag att vi kan skriva om det första till ungefär: "Jag är Herren din Gud som har räddat dig från slaveriet under synden genom Jesus död och uppståndelse." Guds förbund börjar alltid med att Gud handlar och inte med våra gärningar. "Vi älskar därför att han först älskade oss" (1 Joh 4:19). 

Hur tänker du? 

4 kommentarer:

 1. Jonas, det är märkligt hur Gud kan beröra en och tala till en i situationer man inte har väntat sig. När jag började läsa om de tio orden på din blogg, blev jag plötsligt starkt berörd av Guds Ande. Det var inte vad jag väntat mig vid läsandet av budorden. Jag såg så mycket mer i dem än bud och förbud. Guds intentioner med dem är så mycket mer.

  SvaraRadera
 2. Vilket är det förnämsta budet?
  - Älska din Fader i himmelen av hela ditt hjärta, kraft och förstånd.
  Detta innefattar bud 1-3,4 och bör kunna uttydas i budorden.

  Därefter, sa Jesus, kommer budet att älska din nästa. Vilket innefattar bud 3,4-10.

  Den gyllene regeln är behandla och göra mot andra, som du själv vill bli behandlad.

  Att Gud har dragit oss ur Egypten är väl inget bud?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din kommentar, Peter. Som jag skriver i min text, så ser inte den judiska tolkningen det som tio bud, utan som förbundets tio ord. Det första förbundsordet handlar om vad Gud har gjort för sitt folk och de nio följande förbundsorden är Guds bud till sitt folk.

   Radera