onsdag 12 april 2017

Bokpresentation: Nya sätt att vara kyrka

Häromveckan talade jag på en dag för församlingsledare och hade ett seminarium om nya sätt att vara kyrka. Då använde jag bland annat tankar från den bok jag vill tipsa om idag.

Jag har tidigare skrivit (här) om att jag har fått mycket inspiration från Fresh Expressions of Church i England. Sen en tid tillbaka lanseras Fresh Expressions i Sverige under devisen "Nya sätt att vara kyrka". Projektledare i Sverige är Björn Gusmark och Tin Mörk och hittills är det främst inom EFS och Svenska kyrkan som "Nya sätt" har fått fäste. På sikt hoppas man dock att det ska bli mer ekumeniskt, precis som det är i England. Som jag tidigare har skrivit tror jag att frikyrkorna har mycket att lära av Fresh Expressions när det gäller församlingsplantering och nya sätt att vara kyrka.

Därför är det en stor glädje att presentera Björn Gusmarks nya bok i ämnet. Den har fått titeln Nya sätt att vara kyrka och är en utmärkt och kortfattad presentation av grundtankarna inom Fresh Expressions för en svensk publik.

En stor fördel med den här boken är att den är på bara 60 sidor. Den är lättläst och kan spridas till många. Jag blir imponerad av att Gusmark lyckas med att säga så mycket på så få sidor.

Boken är indelad i tre delar med rubrikerna Vad? Varför? och Hur? Den första delen förklarar vad "Nya sätt" handlar om och vad som kännetecknar nya sätt att vara kyrka. Det finns fem tydliga kännetecken för att en gemenskap ska kunna räknas in i Nya sätt:

  • Den är Jesusfokuserad - Jesus Kristus och evangeliet om honom är i centrum
  • Den är missionell - den inriktar sig på att nå nya människor som inte har kontakt med någon kyrka
  • Den är kontextuell - den vill passa in i den kultur som den vill nå och är beredd att gå långt i kulturell anpassning
  • Den är formande - fokus är på att forma och träna lärjungar
  • Den är kyrkoförankrad - den vill fullt ut vara församling, utan att vara som en traditionell församling, men samtidigt uppkopplad mot den större kristna gemenskapen/kyrkan. 

Den andra delen är mer teologisk och handlar om varför vi behöver nya sätt att vara kyrka. Här går Gusmark igenom begrepp som Guds rike och Missio Dei och visar hur de hänger ihop med Guds plan för församlingen. Han presenterar också den relationella kyrkosyn som präglar och formar Fresh Expressions. En biblisk församling präglas av fyra relationer:
  • Upp - relationen till Gud, bön lovsång, tillbedjan m.m.
  • In - relationen till varandra, gemenskap, kärlek, omsorg, undervisning m.m.
  • Ut - relationen till världen, mission, evangelisation, diakoni, vittnesbörd m.m.
  • Till - relationen till den världsvida kyrkan, moderförsamling, samfund m.m.

Den tredje delen är mer praktisk och ger exempel på hur det kan gå till när man startar en ny församling som når nya människor. 

Boken har många fina illustrationer. Bilden till höger finns i del 3 och presenterar den kärlekens strategi i fem steg som Fresh Expressions använder när man planterar en ny församling. Det börjar alltid med att lyssna till den helige Ande och till de människor som man vill nå med evangeliet. Observera att det också finns ett sjätte steg där den nya gemenskapen sänder ut människor och gör det igen. Det är det vi vill se i framtiden, församlingar som planterar församlingar. 

Jag vill verkligen rekommendera Björn Gusmarks bok. Den kan bli till välsignelse både för dem som som jobbar med förändringsprocesser i gamla församlingar och för dem som planterar nya församlingar. Eftersom den är så kort och lättläst är den också en utmärkt studiebok för ett team, en styrelse eller en ledargrupp. Läs, samtala och lyssna in vad Gud vill att ni ska göra i ert sammanhang. Kanske är det dags för er att sända människor in i nya sammanhang och plantera nya församlingar som ser ut på nya sätt och når nya människor som ni inte når idag. 

Boken köps billigast på Nya Musik i Jönköping. Där finns också bra rabatter ifall man köper många. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar