måndag 29 maj 2017

Apollos hjälper församlingar att växa

I sitt första brev till församlingen i Korinth skrev Paulus så här:

"Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten" (1 Kor 3:6).

Han syftade på att det var han själv som hade planterat församlingen i Korinth, och att Apollos sedan hade kommit dit och fortsatt arbetet och hjälpt församlingen att växa. I Apostlagärningarnas artonde kapitel kan man läsa om hur detta gick till. Apg 18:1-17 handlar om Paulus i Korinth och Apg 18:24-19:1 om Apollos i Korinth (Achaia var landskapet där Korinth låg). Apollos hjälpte alltså församlingen att växa och därför har Alliansmissionens program för församlingsutveckling fått sitt namn efter honom.Jag har varit med och skapat Apollosprocessen och skrivit ett litet häfte som presenterar den (se nedan). Vi tänker att det finns fyra områden som en församling kontinuerligt behöver jobba med. De illustreras med den här bilden. 


En församling behöver en tydlig vision, så att den vet varför den finns och vart den är på väg. En vision ger tydlighet och riktning till församlingen och jag tror att det är bra att ha en nedskriven vision. De tre cirklarna kretsar runt visionen.

En församling behöver för det andra vara medveten om vilka behov som finns, både inom församlingen och i samhället och världen runtomkring. I Apollos finns flera olika verktyg för att utvärdera församlingens nuläge och för att göra en omvärldsanalys.


En församling behöver för det tredje jobba med sina värderingar. Värderingar handlar om vad vi tror på och vad som är viktigt för oss. Värderingar är det som skapar kulturen i församlingen. Det är lätt att gå direkt från behov till verksamhet, men vi är övertygade om att det också är viktigt att jobba med sina värderingar.

Det fjärde steget i Apollosprocessen handlar om engagemang, alltså vad vi gör tillsammans utifrån vår vision, våra värderingar och de behov som finns. Vi behöver ständigt utvärdera det vi gör, så att vi inte bara fortsätter att göra samma sak av gammal vana. Stämmer vår verksamhet med vår vision och våra värderingar och möter den verkliga behov?

Visionen ligger relativt fast och behöver inte förnyas så ofta. I min församling bearbetar och förnyar vi vår vision ungefär var tionde år. De tre cirklarna behöver vi däremot jobba med kontinuerligt och det blir som en ständigt pågående cirkelprocess. Jag hoppas att många församlingar inom Svenska Alliansmissionen ska ta fasta på den här bilden och använda Apollos. Det finns också handledare som kan hjälpa församlingen att göra ett varv i Apollosprocessen. Jag är själv handledare för ett par församlingar för tillfället.

I Apollos finns även en verktygslåda med hjälpmedel för hur man kan göra i de olika momenten. Där kan man få hjälp med hur man tar fram en vision, hur man gör en omvärldsanalys, hur man jobbar med värderingar och mycket mer.

Här kan du läsa mer om Apollos och ladda ner ett häfte som beskriver Apollosprocessen mer ingående: Apollos - för församlingens växt och förnyelse.

Hör av dig till mig om du vill veta mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar