onsdag 3 maj 2017

H3-metoden för bibelsamtal

Jag är med i en husförsamling. Vi träffas varje onsdagskväll i någons hem. En vanlig kväll består av
fika, gemenskap, lovsång, bibelsamtal och bön. Att få ett bibelsamtal att fungera bra och givande är alltid en utmaning. Vi har utvecklat en metod som vi använder. Jag kallar den för H3-metoden.

Vi går igenom en bibelbok i taget och samtalar om ett kapitel i veckan. Vi läste först igenom Johannesevangeliet och nu håller vi på med Apostlagärningarna. Det är en styrka att det är Bibeln vi läser tillsammans och inte någon annan bok. Vi får möta bibelordet direkt och det är lätt för nya att komma in i det. Det kräver inte heller så mycket förberedelser av deltagarna. Så här går det till:

Vi börjar med att läsa hela kapitlet högt tillsammans. Någon har förberett sig för att leda samtalet. De flesta har läst texten i förväg och funderat lite över den.

Ofta börjar samtalsledaren med att säga: "Vad har talat till er när vi har läst den här texten?" Någon tar upp en tanke eller en fråga och sen är samtalet igång. För att hålla rätt fokus i samtalet har vi H3-metoden till hjälp. Vi vill nämligen att bibeltexten varje vecka ska ge oss något för hjärtat, något för huvudet och något för händerna.

Idén med H3 kommer från Niklas Bjernhagen som var ansvarig för församlingens bibelskola för ett par år sedan. Numera är han pastor i Borensbergs baptistförsamling (EFK). Så här skrev Niklas i bibelskolans material för vårterminen 2015.


Till varje tema finns orden händer, huvud och hjärta. Dessa ord står för det som är kursens målsättning, nämligen att deltagarna för varje tema ska få med sig kunskap (huvud), bli berörda av budskapet så att man fördjupas i sitt lärjungaskap (hjärta), samt att detta ska omsättas i konkret handling (händer). Till varje tema formulerar deltagarna minst en sak till varje ord som man tar med sig från studierna.

När vi startade en ny husförsamling hösten 2015 tillsammans med några av deltagarna från bibelskolan tog vi med oss dessa begrepp och har utvecklat det till en metod för bibelsamtal. Varje bibelsamtal ska landa i att vi får med oss något för hjärta, huvud och händer.

  • Hjärta - Vad berör mig/oss och vad talar till mig/oss? Hjärtat handlar om vilja och känslor. Det berör livet med Gud och med varandra i gemenskapen. Det berör vår djupaste identitet. 
  • Huvud - Vad kan vi lära oss av den här texten? Får vi någon kunskap om Gud och världen? Vad säger texten och hur ska vi tolka den? Vad får det för konsekvenser för det vi tror på? Finns det viktiga fakta att komma ihåg? 
  • Händer - Vad ska jag/vi göra utifrån den här texten? Finns det något konkret som jag/vi kan göra under den kommande veckan? Det handlar om att bli ordets görare och inte bara hörare. Tillämpning är också att ge vidare. Kan jag ge det jag lärt mig vidare till någon annan? 
För oss funkar det här som en väldigt bra och enkel metod att samla ihop samtalet om bibeltexten och ta med oss något konkret till den kommande veckan. Det går inte av sig själv och ibland är vi lite slarviga med att göra det praktiskt och tydligt, men nu har vi testat H3 ett tag och jag tycker att det är dags att dela med oss till andra. Därför har jag skrivit den här texten. 

Om du läser Bibeln i en grupp tillsammans med andra, eller om du vill starta en sådan grupp, kanske du ska testa H3-metoden för att få en bra struktur på samtalen. Lycka till! 

H3-metoden kan förresten även användas vid den personliga bibelläsningen.

Uppdatering: Den kristna tidningen Hemmets Vän uppmärksammar H3-metoden med att intervjua mig och Niklas Bjernhagen. Den artikeln finner du här: Huvud, hjärta och händer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar