onsdag 20 juni 2018

Jag vill vara en Hero Maker

Alla vill vara hjältar, men de verkligt stora ledarna är inte de som själva är hjältar, utan de som gör andra till hjältar. Därför har församlingsgrundarnätverket Exponential i år temat Hero Maker på sina stora konferenser i Nordamerika. Det har också kommit en bok av Dave Ferguson med titeln Hero Maker - Five Essential Practicies for Leaders to Multiply Leaders.

Jag har inte läst boken än, men jag har lyssnat på Exponentials podcast-serie på sex avsnitt om ämnet (finns där poddar finns). Den är både inspirerande och utmanande och går igenom fem viktiga praktiker som präglar den som gör andra till hjältar. Alla handlar om att jag ska flytta fokus från mig själv och min tjänst till andra och deras tjänst i Guds rike. Jag skulle säga att min stora förebild Barnabas var en riktig förebild som Hero Maker.

Min kortfattade tolkning av de fem praktikerna blir så här:

  1. Tänk multiplikation. Lär dig att tänka multiplikation på alla plan. Gör inte allt själv, utan tänk hela tiden på hur du ska investera i andra och träna nya ledare.
  2. Ge tillstånd (säg ja!). Lär dig att säga ja när personer i din omgivning har visioner och idéer. Ställ dig inte i vägen för nya idéer utan ha alltid utgångsläget att du ska säga ja och låta folk få pröva.
  3. Multiplicera lärjungar. Investera din tid i lärjungar som själva också kan göra lärjungar. Det är då det kan bli multiplikation. 
  4. Aktivera andras gåvor. Be Gud välsigna och utrusta dem som du har hjälpt till att träna och sända ut. Hjälp andra att hitta och utveckla sina gåvor. 
  5. Bygg Guds rike, inte bara din församling. Räkna inte bara hur många medlemmar ni har och hur många som samlas på era gudstjänster. Räkna hur många ni sänder iväg och hur många nya församlingar ni planterar. 

Så här presenteras de fem praktikerna av Exponential själva:

Five Essential Practices for Multiplying Leaders

The personal scorecards of hero makers are measured not by what they do and accumulate, but rather by who they invest in and release the potential of.  Hero makers have shifted their focus from being the hero at the center of their own story to becoming the hero maker of others in God’s unfolding story.

Dave Ferguson, co-author of the new book Hero Maker: Five Essential Practices for Leaders to Multiply Leaders, stresses that these five practices derive from the characteristics we see in the life and ministry of Jesus, the ultimate hero maker, and in the leadership of contemporary hero makers.

The five practices are:

HeroMaker Practice 1: Multiplication Thinking
The first practice is a shift in thinking, as leaders move from thinking the best way to maximize ministry is through their own individual efforts to understanding that effective ministry actually happens through developing the leadership of others. 

HeroMaker Practice 2: Permission Giving
The second practice is a shift in seeing. Hero makers take the focus off their leadership and begin to see the leadership potential in the people around them.

HeroMaker Practice 3: Disciple Multiplying
The third practice is a shift in sharing. Leaders begin to share not just what they know to help others follow Jesus, but to also share their lives and invest in the development of leaders who become disciple makers and then do the same for other leaders.

HeroMaking Practice 4: Gift Activating
The fourth practice is a shift in blessing. Not only do leaders ask God to bless the gifts He has given them, but they also ask God to bless the leaders they have developed and sent out.

HeroMaking Practice 5: Kingdom Building
The fifth practice is a shift in counting. Hero makers are no longer only concerned with who’s showing up at their thing; they also count who’s doing God’s thing!


Jag vill vara en Hero Maker! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar