fredag 22 februari 2008

Det handlar om Jesus

Jag kan inte skriva om kristen tro utan att skriva om Jesus.
Jag kan inte skriva om lärjungaskap utan att skriva om Jesus.
Jag kan inte skriva om församlingen och dess uppdrag utan att skriva om Jesus.

Alltihop handlar nämligen om Jesus; att tro på Jesus, att följa Jesus, att leva med Jesus varje dag och att dela Jesus med andra. Det är inte konstigt att Paulus skriver att Jesus Kristus är grunden för församlingen. Till de troende i Korinth skriver han så här om församlingen: "Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus" (1 Kor 3:11).

På Barnabasbloggen tänker jag presentera viktiga bibliska principer för församlingen och det här är den första: Jesus Kristus är församlingens grund. Allt utgår från honom och det har faktiskt stor betydelse.
Det är hans liv och gärningar som visar oss vem Gud är och hur vi själva ska leva. Det är hans undervisning som ska forma våra liv och våra värderingar. Det är hans död och uppståndelse som försonar oss med Gud, räddar oss och ger oss evigt liv. Det är hans liv i oss som förvandlar oss nu och ger oss kraft att varje dag dela hans liv med andra. Kort sagt: det handlar om Jesus från början till slut. Med Runar Eldebo vill jag säga: "tillbaka till Jesus".

Det finns bara en väg för kristenheten i Sverige om vi vill vända trenden och nå ut till människorna som lever runtomkring oss och den går tillbaka till Jesus. Det finns ingen annan grund än Jesus Kristus.

Hur kan det då komma sig att en del påstår att det är apostlarna (eller apostelns tjänst) som är församlingens grund eller att det är Petrus som är klippan på vilken Jesus bygger församlingen?

Dessa missuppfattningar beror på feltolkning av ett par bibeltexter. Dels handlar det om Ef 2:20 där Paulus enligt Bibel 2000 skriver att församlingen är "den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten." Folkbibeln översätter istället så här: "Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv". Jag tror att det är folkbibeln som fångar vad Paulus vill säga. Det är inte apostlarna och profeterna som är grunden, utan det är de som har lagt grunden. Grunden är Jesus Kristus och det är apostlarna och profeterna som har lagt den grunden genom att förmedla berättelserna om Jesus och uppenbarelsen om honom.

Den andra texten som missförstås är Matt 16:16-20 där Jesus säger att han ska bygga sin församling på klippan. Är det verkligen Petrus som är klippan som församlingen ska byggas på? När man läser Bibel 2000 kan man få känslan att det är det Jesus menar. Han säger: "du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka" (Matt 16:18). Folkbibeln översätter mer korrekt: "Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling", och då anar man att Jesu ord är en ordlek som bygger på Petrus' namn. Det grekiska ordet petros betyder sten eller klippblock och petra betyder klippa. Petrus är visserligen en viktig person, men han är inte klippan församlingen byggs på. Klippan är Jesus Kristus själv om vilken Petrus just har bekänt: "Du är Messias, den levande Gudens son" (16:16). Eddie Hyatt skriver om Ef 2:20 och Matt 16:18 och det kan du läsa här.

Så jag avslutar med att gå tillbaka till vad Paulus skriver i 1 Kor 3:11: "Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus." Menno Simons (1496-1561) är en av mina historiska förebilder. På Barnabasbloggen kommer du framöver att få veta mer om honom och andra troshjältar som gått före. Menno hade 1 Kor 3:11 som sitt valspråk och han skrev den texten på försättsbladet i alla sina böcker. Det finns ingen annan grund! Det handlar bara om Jesus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar