torsdag 19 februari 2009

Fyra bibliska motiv i vår gemenskap, del 2

Här kommer andra delen av det jag delade på sammankomsten för kristna kommuniteter. Det handlar om de bibliska motiv som format vår gemenskap på Råslätt. Den första delen av budskapet finner du här.

Bibliskt motiv 3. Guds rike (Matt 6:33)

Guds rike är huvudtemat i Jesu undervisning. Det är också centralt i vårt sätt att tänka om att vara en kristen gemenskap. Guds rike betyder att Gud är kung! Guds rike är där Gud regerar och hans vilja sker. En dag i framtiden kommer Guds rike att komma till jorden i sin fullhet, men redan nu är det en verklighet. Det finns mitt ibland oss i en liten skala, som ett litet frö som planteras i jorden eller en surdeg som får hela degen att jäsa (Matt 13:31-33). Det är det Jesus syftar på när han lär oss att be: "Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen" (Matt 6:10).

Visionen om Guds rike är nyckeln till den så viktiga helhetssynen i den kristna gemenskapen. Det är lätt hänt att vi delar upp verkligheten i andligt och socialt och ställer evangelisation mot socialt arbete, helande mot fredsarbete och frälsning mot ansvar för skapelsen. Så bör det inte vara.

Som jag ser det är det visionen om Guds rike som ger helheten, därför att Guds rike omfattar hela livet: andligt liv och pånyttfödelse, omvändelse och räddning, helande och befrielse, rättvisa, fredsarbete, ansvar för skapelsen, miljöarbete, socialt arbete och fattigdomsbekämpning, gemenskap med Gud och med varandra, kärlek till min nästa och mina fiender, Andens gåvor och Andens frukt samt en radikalt annolunda livsstil när det gäller pengar, sex och makt. Guds rike är riket annorlunda och vi kan börja leva ut det redan här och nu som en försmak av det som ska komma.

Församlingen är tänkt att vara en himmelsk koloni i världen. Om människor vill veta hur det är i Guds rike ska de inte behöva vänta tills Jesus kommer tillbaka. Det ska räcka med att besöka en kristen gemenskap där människor redan nu lever i Guds rikes verklighet. Inte fullkomligt naturligtvis, men på riktigt. Församlingens uppgift är att se till att Guds rike redan nu blir synligt och verkligt här på jorden. Det är en utmaning! När Jesus säger "Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också" (Matt 6:33), menar han att vi ska göra Guds rike till vår högsta prioritet. Det vill vi göra på Råslätt.

Bibliskt motiv 4. Sök stadens bästa (Jer 29:7)

Det fjärde och sista bibliska motivet jag vill peka på är hämtat från Jeremias brev till de judar som blivit bortförda till Babylon. Dessa undrade hur de skulle förhålla sig till den stad där de tvingats att bosätta sig. I Jeremias långa svar finns följande mening: "Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång" (Jer 29:7). I den gamla översättningen står det: "sök den stads bästa, dit jag har fört er" och det har alltid varit ett motto för oss. Sök stadens bästa! Sök Råslätts bästa!

För oss har det inneburit att vi vill göra skillnad på Råslätt. Vi vill förändra samhället och göra Råslätt till en bättre plats att leva på för alla. Genom åren har det handlat om många olika saker. Vi har engagerat oss i flyktingmottagning och flyktingfrågor, Vi har jobbat med integration. Vi har ett omfattande arbete bland barn och tonåringar på Råslätt, Vi är engagerade i skolan och i idrottsföreningar. Vi driver en förskola och en secondhand-butik och skapar på så sätt både bra service och arbetstillfällen. Vi har engagerat oss i föräldrautbildning, och samarbetar med andra goda krafter i engagemanget för området, vare sig det är ideella föreningar eller kommunala verksamheter. Liksom judarna i Babylon vill vi göra allt för att den plats vi bor på ska blomstra. Det är ett bibliskt motiv som driver oss än idag.

Avslutning

Nu har det snart gått 30 år sedan jag och Kerstin flyttade till Råslätt och var med och startade Råslätts fösamlingsgemenskap. Vi är fortfarande kvar i det sammanhanget. När jag ser tillbaka är det mycket jag är tacksam för. Det är mycket som varit fantastiskt. Det finns också en hel del som inte blev som vi hade tänkt. Vi har brottats med brister och svårigheter, svaghet och synd. En del saker har gjort ont. Men mitt i allt detta har vi fått se många bevis på Guds nåd. Det är Guds nåd som ger mig hopp om framtiden. Jag tror fortfarande att det är möjligt att leva i gemenskap och jag är tacksam för den förnyelse av gemenskapslivet som vi upplever nu. Den våg av nya gemenskaper som växer fram i vårt land är en stor välsignelse och uppmuntran även för oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar