onsdag 15 juli 2009

Agnostiskt manifest inspirerat av Jesus

Det offentliga samtalet om tro fortsätter i svenska media. Det är uppmuntrande. Idag presenterar Stefan Einhorn ett agnostiskt manifest i DN. Detta uppmärksammas också av Dagen. Einhorn efterlyser ett samtalsklimat där även de osäkra får vara med och samtala. Han är rädd att debatten ockuperas av de övertygade kristna och ateisterna. Jag kan förstå honom och håller med om att ett öppet och lyssnande samtalsklimat gör dialogen mer konstruktiv. Alla bör få vara med i samtalet.

Men även den som har en övertygelse bör framföra sin åsikt med ödmjukhet, respekt och öppenhet. Det är inte attityder som endast präglar den osäkre. Det agnostiska manifestet tycks delvis inspireras av det som Jesus har sagt, tex:

"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger." (Matt 7:12)

"Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet." (Matt 5:5)

"Du skall älska din nästa som dig själv." (Matt 22:39)

Denna uppmaning från Petrus till sina kristna vänner kan också vara på sin plats den här morgonen.

"Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak, så att de som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal." (1 Pet 3:15-16)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar