måndag 6 juli 2009

Tankar under trädgårdsarbete


Idag har jag ägnat några timmar åt trädgårdsarbete. Jag har grävt upp buskar i en hög gammal häck. Nu ska den bort och vi får in lite mer ljus i trädgården. Det var hårt jobb. Under arbetet har jag tänkt på arbetet i Guds rike. Det finns många paralleller mellan trädgårdsarbete och församlingsarbete.

I 1 Kor 3:6 skriver Paulus: "Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten." Han talar om hur det gick till när han var med och startade församlingen i Korinth och Apollos sen kom och fortsatte arbetet. Paulus skriver vidare: "Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är Guds åker, Guds bygge" (1 Kor 3:9).

Paulus var alltså en församlingsplanterare. Liksom en trädgårdsmästare förberederer han jorden, sår, planterar och vattnar. Även andra arbetare hjälper till. Men det är Gud som ger växten. Växt kommer naturligt när man planterar, vattnar och sköter om trädgården. Församlingsväxt är egentligen något väldigt naturligt. Allt som lever växer! Därför talar man om Naturlig församlingsutveckling och Naturlig församlingsplantering. Församlingsarbete är som trädgårdsarbete.

Paulus byter plötsligt bild i 1 Kor 3:9. Församlingsarbete är också som ett husbygge! Han fortsätter:

"Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm, och det skall visa sig hur var och en har byggt. Den dagen skall avslöja det, ty den kommer med eld, och elden skall pröva vad vars och ens arbete är värt." (1 Kor 3:10-13)

Paulus har lagt grunden för församlingen i Korinth. Han var också en församlingsgrundare. Andra bygger vidare. Men nu blir texten verkligen allvarlig. Man måste se upp och tänka på hur man bygger. Man kan bygga bra och man kan bygga dåligt. Man kan bygga med uselt material som brinner upp och man kan bygga med hållfast material som klarar eldprovet. Det här är en allvarlig text för alla oss som är församlingsledare eller församlingsarbetare. Gud ska pröva vårt arbete.

Det är en stor glädje och en stor nåd att få vara med och bygga Guds församling. Det är ett oerhört viktigt arbete och en stor förmån att få vara med. Men det är också viktigt att påminna sig om att det är allvarligt och att vi ska avlägga räkenskap inför Gud för hur vi har skött vårt arbete. Samma sak nämner även Hebreerbrevets författare: "Lyssna till era ledare och foga er efter dem. De vakar över era själar eftersom de en gång skall avlägga räkenskap." (Hebr 13:17) och Jakob: "Mina bröder, bli inte lärare allesammans, ni vet att vi får en strängare dom" (Jak 3:1).

Församlingsarbete är som husbygge. Församlingsarbete är som trädgårdsarbete. Detta var vad jag tänkte på när jag grävde upp buskarna idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar