torsdag 31 december 2009

Ett ord för 2010

Det är nyårsafton och vi står inför ett nytt år, ja ett nytt årtionde. Nyårsafton betyder för mig att utvärdera det som varit och tänka framåt mot nya mål. Jag har bett om ett ord för 2010 och har fastnat för Mika 6:8. Det blir mitt motto för det kommande året. Så här står det:

"Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud."

Det är en enkel och tydlig sammanfattning av hur vi ska leva som Jesu lärjungar. Det är också det ord som Jesus anspelar på i Matt 23:23 när han säger: "Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra."

1. Att göra det rätta handlar om att i varje situation sträva efter att göra gott och rätt mot alla människor och mot Gud. Det handlar också om att agera för rättvisa för dem som är förtryckta, fattiga och orättvist behandlade. När det gäller det senare är Bengt Sjöberg en god förebild. Jag är glad över att han blivit uppmärksammad i Dagen. Jag hoppas att många följer hans exempel under 2010 och engagerar sig för flyktingarnas situation i vårt land.

2. Att leva i kärlek handlar om att vara barmhärtig och generös mot människor, speciellt mot dem som misslyckas och trasslar till sina liv. Folkbibeln översätter den här punkten med "att du älskar barmhärtighet" och det är också med ordet barmhärtighet som Jesus sammanfattar den här punkten. Det är lätt att den som är noggrann med att göra det rätta blir obarmhärtig mot dem som misslyckas. Det är det Jesus kritiserar fariseerna för. Därför är det en så underbar balans här mellan att å ena sidan göra det rätta och å andra sidan vara barmhärtig. Precis som Jesus!

3. Att troget hålla sig till Gud handlar om att vandra med Gud och leva med honom i bönen och ordet. Folkbibeln översätter "vandrar i ödmjukhet med din Gud" och det är också en bra beskrivning. Det går inte att frikoppla lärjungaskapet från gemenskapen med Gud. Det hänger ihop!

En underbar låt som bygger på Mika 6:8 är You Have Shown Us. Den finns på skivan CompassionArt. Här följer den tänkvärda texten.

You have shown us Oh God what is good
You Have shown us Oh Lord what you require
You have heard all our songs
Of how we long to worship you
Yet you've told us the offering you desire

To do justly, to love mercy
To walk humbly with our God
You said to do justly, to love mercy
To walk humbly with you God

You have shown us the riches of your love
You have shown us your heart for those in need
Lord you're opening our ears to the cries of the poor
You have called us to be your hands and feet

To do justly, to love mercy
To walk humbly with our God
You said to do justly, to love mercy
To walk humbly with you God

To the oppressed and the broken
To the widow and the orphan
Let the river of Your justice flow through us

Let Your river flow, let Your river flow
Let the river of Your justice flow through us

To do justly, to love mercy
To walk humbly with our God
You said to do justly, to love mercy
To walk humbly with you God

Med dessa ord vill jag önska bloggens läsare ett gott nytt år och jag hoppas att även ni vill göra 2010 till ett år då ni gör det rätta, lever i kärlek och barmhärtighet och troget vandrar i ödmjukhet tillsammans med Gud. Det vill i alla fall jag göra!

1 kommentar: