måndag 14 februari 2011

Jesus som pedagog


I en kristen församling talar man mycket om Jesus. Någon undervisar om Jesus. Vem han är och vad han har sagt och gjort. Det här är viktiga saker för en kristen församling, men ofta glömmer man en sak: Jesus var lärare! Han var en pedagog, den mest lysande pedagogen av alla, och därför kan vi också lära oss något av hur han undervisade.

Detta har ofta kyrkan missat totalt och kört fast i en ganska ensidig pedagogik där monolog och föreläsning (predikan) har fått en alltför dominerande roll. Jesus predikade faktiskt inte speciellt ofta på det sätt som vi gör i våra kyrkor (en person talar och ingen får avbryta, ställa frågor eller komma med inlägg och invändningar). Kyrkan har helt enkelt missat att ha Jesus som förebild när det gäller pedagogiken och det tar vi mycket skada av.

Det krävdes faktiskt en person utifrån för att hjälpa oss att se detta. När pedagogikprofessorn Tomas Kroksmark skrev sin avhandling om Jesus som pedagog var det många som höjde på ögonbrynen. Kroksmark är inte bekännande kristen, men han hade undersökt hur Jesus undervisade och gjort förbluffande upptäckter. Avhandlingen är publicerad i boken Didaskalos.

Lennart Henrysson gör en fin sammanfattning av Krokmarks bok i artikeln Jesus - den verklige pedagogen, som jag hittade på nätet.

Kroksmark pekar på den stora variationen i Jesus metodik och delar in den under fyra huvudrubriker:
1. Förmedlande metoder, som t.ex. föreläsning, berättelser och skrivna texter
2. Interaktiva metoder, som t.ex. samtal, diskussion, frågor och motfrågor
3. Aktivitetsmetodik, som t.ex. förevisande, dramatik och projektmetod
4. Övriga metoder, som t.ex. examination, programmerad undervisning och upprepningens metodik

Kroksmark konstaterar alltså den stora variationen och anpassningsförmågan i Jesu undervisningsmetodik. Hans lärjungar lär sig genom en kombination av erfarenhet, observation, teori och praktik som gör att de verkligen lär sig något och växer som lärjungar och människor.

Så min utmaning till dig som undervisar i kristna sammanhang är att ta Jesus som pedagogisk förebild. Det gäller pastorer, ungdomsledare, söndagskollärare och alla andra som försöker hjälpa lärjungar att växa. Det är inte bara vad du säger som är viktigt. Det är också hur du arbetar. Det gäller att se till att människor verkligen växer, utvecklas och förändras. Det är ett livslångt lärande det handlar om. Så lär känna Jesus som pedagog!

Uppdatering 15/2. Dagen berättar en fin historia om Torsten Åhman och hans lärare Thomas Ehde. Den illustrerar lärarens betydelse på ett tydligt sätt.

1 kommentar:

  1. Tack för en bra sammanfattning! Ortberg har också ett fantastiskt bra kapitel om Jesus som lärare i Kärleken jag längtar efter. Jesus är the man, helt enkelt!

    SvaraRadera