söndag 13 februari 2011

Mer äkta, mindre perfekta

En gång i månaden kallar vi vår gudstjänst för Bibelfokus. Det betyder att vi ändrar formatet på samlingen och låter undervisningen vara mer som i ett klassrum; med mer interaktivitet, samtalsgrupper och diskussion. Jag har ofta ansvaret för undervisningen när det är bibelfokus och jag gillar den formen. Jag tror dessutom att den är mer effektiv än traditionell predikan för att skapa lärande och tillväxt hos dem som deltar. Den liknar ju också Jesus pedagogik mycket mer än vad en vanlig predikan gör, även om det förstås finns utrymme även för sådana ibland.

Idag gick vi igenom Lukas 12:1-12 som bland annat handlar om hyckleri och jag hade valt temat "mer äkta, mindre perfekta". För några år sedan hörde jag den norske pastorn Egil Svartdahl tala på en konferens. Han talade om hur församlingen ska nå ut i en postmodern kultur. En av punkterna var att vi måste vara mer äkta, mindre perfekta. Jag fastnade för den formuleringen och därifrån kommer idén till dagens tema.

I texten säger Jesus: "Akta er för fariseernas surdeg, hyckleriet" (Luk 12:1b). Lite tidigare hade han kritiserat fariseerna för just hyckleri: "Ni fariseer, ni rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av vinningslystnad och ondska. Begriper ni inte att han som har gjort utsidan också har gjort insidan?" (Luk 11:39-40) Hyckleri är att inte vara äkta, att inte vara samma på insidan som på utsidan. Det är det Jesus säger att vi ska akta oss för. Allt kommer nämligen att bli avslöjat, förr eller senare; "Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt" (Luk 12:2). Hyckleri är en av de stora farorna för oss kristna. Hyckleri förstör vår integritet och vår trovärdighet. Vi behöver inte vara perfekta, men vi måste vara äkta. Hur är det med dig? Är du samma på insidan som på utsidan? Är du på samma sätt när du är ensam och ingen ser dig, som när du är tillsammans med andra?

Jesus fortsätter med att tala om att vi ska frukta Gud, eftersom gudsfruktan är det bästa skyddet mot hyckleri. Var inte rädda för människor, säger han och fortsätter: "Jag skall tala om för er vem ni skall frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta i helvetet. Ja, jag säger er: honom skall ni frukta" (Luk 12:5) och det är uppenbart att det är Gud han talar om. Om man har en sund respekt för Gud och tänker på att han alltid ser vad man gör, säger och tänker gör det att man får ett skydd mot hyckleriet. Man strävar efter att hålla Guds bud, både när man är ensam och när man är tillsammans med andra. Man behöver inte visa upp något annat än sanningen eftersom Gud ändå ser allt. Gud förväntar sig inte att du ska vara perfekt, men han vill att du ska vara ärlig.

Att frukta Gud betyder inte att man behöver vara rädd för Gud. Därför fortsätter Jesus att tala om Guds stora omsorg om sina barn. Han talar om att Gud tar hand om varje liten sparv och säger sen: "Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar" (Luk 12:7). Kan man älska en Gud som man fruktar? Kan man lita på hans omsorg och kärlek? Ja, säger Jesus. Gud älskar oss och tar hand om oss. Han är vår far! Vi är mer värda än många sparvar och han har till och med koll på våra hårstrån. Kan man verkligen både älska Gud och frukta honom? Jag tror att det här är två saker som ska hållas i balans i det kristna livet. Vi kan både lita på hans kärlek och ha respekt för hans helighet. Det är det Jesus säger här. Håller du med?

Jesus tar sedan resonemanget ett steg vidare. Den allra viktigaste punkten när det gäller att frukta Gud och inte vara rädd för människor är att kännas vid Jesus inför människorna. "Jag säger er: var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall också Människosonen kännas vid inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar" (Luk 12:8-9). Det här är skarpa ord. Att bekänna sin tro på Jesus är helt avgörande. "Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning", skriver Paulus i Romarbrevet 10:10.

Det finns faktiskt en stor nyfikenhet på Jesus i vår tid, så ladda för att berätta om Jesus för dina vänner. Gör en liten lista med dina favoritgrejor om Jesus; citat, händelser, mirakel, liknelser, undervisning, möten och annat. Var beredd att berätta när du får chansen. Nästa gång din arbetskamrat är sur på en kollega kan du säga: "Jesus sa att man ska gå till den som gjort fel och prata i enrum för att reda ut det. Det kanske du ska pröva." Sen får du se vad som händer.

Men ibland kanske man missar tillfället. Ibland gör man som Petrus och förnekar Jesus. Ibland är man inte ärlig utan försöker visa upp en fin fasad. Ibland är man en hycklare. Ibland misslyckas man. Då finns det förlåtelse! Du får en ny chans gång på gång. Bara du är ärlig och ber om förlåtelse. Gud vill använda dig! Du behöver inte vara perfekt för att tjäna Gud, men du måste vara äkta. Det är när vi är äkta och ärliga som vi blir trovärdiga. Det är när vi vågar våra sårbara och visa även våra brister och vår svaghet, som människor kan attraheras av vår tro och vår gemenskap. Därför är det viktigt att vi är mer äkta och mindre perfekta.

2 kommentarer:

  1. Att vi ska vara äkta och ärliga är oerhört viktigt, och något kyrkan absolut måste bli bättre på. Men jag tycker formuleringen "mindre perfekta" är missvisande. Jesus uppmanar oss att vara fullkomliga, prefect enligt de engelska översättningarna (Matt 5:48). Vi måste inte vara perfekta för att få frälsning, och eftersom alla är syndare har ingen utom Jesus levt ett alltigenom perfekt liv, men i helgelsen får vi kraft av Gud att leva ett liv fyllt med goda gärninar och bli mer och mer fullkomliga.

    SvaraRadera
  2. Poängen med att säga "mindre perfekta" är att befria kristna från att visa upp en "perfekt" fasad av präktighet och lycka. Det är ok att visa svaghet, misslyckanden, trasighet och annat som är svårt. Det är till och med bra för trovärdigheten eftersom man är mer trovärdig när man är äkta. Jag håller naturligtvis med om att helgelsen gör oss mer och mer lika Jesus och mer fullkomliga. Men det är en annan sak. Och man behöver inte vara fullkomlig för att bära frukt i Guds rike.

    SvaraRadera