lördag 5 november 2011

Uppförandekod för samhällsengagerade

Kristen tro får sociala och politiska konsekvenser. Så har det alltid varit och så bör det vara. Vi är kallade att vara salt och ljus i världen och det betyder att vi bör ta ansvar för det samhälle vi lever i. Men hur ska vi göra det? Det viktigaste är att leva ut Guds rikes livstil som en alternativ gemenskap i en mörk värld. Att vara "en stad uppe på ett berg", som Jesus uttryckte det (Matt 5:14). Men det kan också handla om opinionsbildning, aktioner, partipolitiskt arbete och mycket annat.

Detta tas upp i en debattartikel i Dagen idag. Det är en mycket välskriven artikel där författarna bland annat skriver att vi kristna är kallade att "både ge radikal kritik av vårt omgivande samhälle och vara konstruktiva medborgare... Speciellt ska vi visa omsorg om marginaliserade människor och utmana orättvisor och förtryck." Artikeln ger också flera historiska exempel på hur kristna påverkat samhällsutvecklingen i en positiv riktning.

Artikelförfattarna (bland dem Stefan Gustavsson) kommer från den Europeiska Evangeliska Alliansen, som har tagit fram en uppförandekod för kristet samhällsengagemang och en sociopolitisk arbetsmetod för att vägleda kristna i det sociala och politiska arbetet. Båda dokumenten är mycket läsvärda. De ger bra och konkret vägledning inom ett mycket svårt område. Jag rekommenderar dem varmt och tror att många kommer att få god hjälp för sitt engagemang i olika samhällsfrågor. Du hittar dokumenten här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar