onsdag 2 november 2011

Bokpresentation: Against Calvinism

Den teologiska diskussionen mellan kalvinism och arminianism är ständigt aktuell. Den handlar om hur man ska förstå förhållandet mellan Guds suveränitet och människans frihet, eller förhållandet mellan förutbestämmelse och fri vilja om man så vill. Jag har tidigare beskrivit konflikten här.

Idag vill jag presentera en nyutkommen bok i ämnet. Det har titeln Against Calvinism och är skriven av den amerikanske teologen Roger E. Olson. Han har tidigare skrivit Arminian Theology - Myths and Realities i samma ämne. Den har jag presenterat här.

Roger E. Olson är en ledande företrädare för arminianismen. I den tidigare boken har han förklarat och försvarat arminiansk teologi på ett förträffligt sätt. Nu följer han upp detta med att skriva en hel bok på 200 sidor för att argumentera mot kalvinismen. Är det verkligen nödvändigt? Ja, svarar Olson, och pekar på att det finns en stark och växande kalvinistisk strömning bland evangelikaler i USA. Det är till dessa unga radikala kalvinister han vänder sig i den här boken. I Sverige har vi inte riktigt samma situation. Kalvinismen är ganska svag i vårt land, men debatten är ändå relevant och intressant även för svenska läsare.

Boken diskuterar fyra av kalvinismens huvudteser. Det är de fyra punkter där konflikten med arminianismen syns tydligast. De fyra punkterna är 1) Guds suveränitet innebär att han har fullständig kontroll på allt som sker. Allt är förutbestämt av Gud. Inget kan ske som inte han har planerat och bestämt. 2) Gud har villkorslöst utvalt vilka som ska bli frälsta. Gud har utvalt en del till frälsning, och han låter andra gå evigt förlorade. Det är ingenting hos människan som avgör detta, utan endast Guds beslut. 3) Jesus dog inte för alla människor utan endast för de utvalda och genom sin död vann han deras frälsning för evigt. 4) Guds nåd är effektiv och oemotståndlig. Gud räddar av nåd och människan kan inte säga nej eller förkasta Guds nåd. Dem som Gud ger sin nåd blir frälsta.

Olson analyserar de fyra punkterna i fyra olika kaptiel. Kapitelrubrikerna ger en fingervisning om vad han kommer fram till:

Yes to God's Sovereignty, No to Divine Determinism

Yes to Election, No to Double Predestination

Yes to Atonement, No to Limited Atonement/Particular Redemption

Yes to Grace, No to Irresistable Grace/Monergism

Naturligtvis diskuterar författaren relevanta bibeltexter, men det här är inte en exegetisk bok i första hand. Olsons specialområde är historisk teologi och det är inom det området boken har sin styrka. Författaren går igenom hur ledande kalvinistiska teologer och pastorer har tolkat bibeltexter och förklarat de olika huvudpunkterna i kalvinistisk teologi. De som får den mest ingående granskningen är Jean Calvin (1509-1564), Jonathan Edwards (1703-1758), Loraine Boettner (1901-1990), R.C. Sproul (född 1939) och John Piper (född 1946). Det är en mycket grundlig metod, men det gör också att många saker upprepas flera gånger. Boken kunde gjorts kortare och mer koncentrerad.

Olson vill visa att kalvinistisk teologi inte förstår bibeltexterna på rätt sätt. Han vill också visa att en konsekvent kalvinism gör Gud ytterst ansvarig för synd och ondska, och att på så sätt Guds kärlek och godhet kan ifrågasättas. Han argumenterar grundligt och övertygande. Det här är en bok att brottas med för både kalvinister och arminianer. Det är en debattbok av högsta klass. En styrka hos Olson är att han verkligen anstränger sig för att vara rättvis i sin beskrivning av sin meningsmotståndare. Något han också får beröm för i bokens förord, som är skrivet av kalvinisten Michael Horton. Michael Horton har skrivit boken For Calvinism. I den är det Roger E. Olson som skrivit förordet. De två böckerna hänger ihop. Debatten lär fortsätta.

Det här är en bok jag rekommenderar till pastorer och andra teologiskt intresserade.

Relaterade ämnen: Dagen presenterar den 3/11 en enkät som frågat svenska pastorer om deras syn på helvetet och kommenterar den på ledarplats.

1 kommentar:

 1. Sann kalvinism tror på båda.
  Vi tror att männskan hålls ansvarig inför Gud samt att gud styr allt.
  Vi ser ett bra exempel i berättelser i 1 mos kapitel 8-11 där det står 6-7 gånger att Gud förhärdade faraos hjärta, samtidigt som det står att Gud håller Farao ansvarig för att han inte släppte hans folk.
  Samma sak ser vi i Jer 10.
  Där Gud aktivt använder en kung men sedan håller honom ansvarig för sina handlingar.
  Sann kalvinism lär ut att Gud är samtidigt suverän överallt och att han håller människan ansvarig för sina handlingar.

  Sedan att Gud utväljer till frälsning är ganska tydligt i skriften.

  Jeremia var utvald och till och med helgad innan han en var född
  Jer 1:5
  "Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken."

  Om han nu var helgad innan han var född ja då var han ju minnsan utvald till frälsning.
  Paulus samma sak.
  " Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd," - Gal 1:15
  Även Paulus var utvald innan han ens var född.
  Sedan har vi ju många andra texter så som 2 Thess 2:13, Ef 1:4-5,11: Rom 8:29-30: Upp 13:8 ; 1 Petr 1:2

  Jag har läst många arminaianska bloggar och de vill få dessa versar till att det inte handlar om individer. Men vi ser både Paulus och Jeremia var individer som var utvalda innan de var födda till frälsning inte på grund av att Gud tittade in i framtiden för att se vilka som skulle tro utan på grund av sin makt ach sitt val och välja vem han vill för att de visa skall stå där med skam .
  " Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam," I kor 1:27

  SvaraRadera