måndag 11 augusti 2014

Boktips: The Anabaptist View of the Church

Idag fortsätter jag med att presentera den andra av två klassiska böcker om anabaptismen. Den första presenterade jag här: The Reformers and Their Stepchildren.

The Anabaptist View of the Church kom ut 1958 och den var banbrytande i den historiska forskningen om 1500-talets anabaptism. Under flera hundra år hade bilden av anabaptismen präglats av illvilja, missuppfattningar och fördomar. Under 1900-talets första hälft blev mängder av nyupptäckt källmaterial tillgängligt för forskarna och bilden av anabaptismen förändrades drastiskt. Franklin H. Littells bok var en av de första samlade redogörelserna av den nya mer korrekta bilden. Den är fortfarande mycket intressant och aktuell. Den är också viktig därför att den på ett systematiskt sätt presenterar en frikyrklig kyrkosyn. I vår tid är det en intensiv diskussionen mellan olika typer av kyrkosyn (katolsk/ortodox/luthersk/reformert/baptistisk m.fl) och den här boken har ett viktigt bidrag till det samtalet.

http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_LittelFranklin H. Littell (1917-2009) var metodistpastor. När han skrev den här boken var han professor i kyrkohistoria vid Emory University i Atlanta, Georgia. Han forskade inom olika områden, men är mest känd för sina insatser i forskningen om förintelsen. Han benämns ofta som the father of Holocaust studies. Detta kan man läsa om i New York Times.

Man kan tycka att bokens titel är lite missvisande. Boken handlar egentligen inte bara om församlingssynen, utan om anabaptismens historia och forskningen kring den. Titeln kommer av att Littell anser att det är församlingssynen som är det centrala och mest utmärkande för anabaptismen. Det är visionen om återupprättandet av den nytestamentliga församlingen som är anabaptismens kärna. Det är i församlingssynen som anabaptismen skiljer sig på ett avgörande sätt från både reformatorerna och från andra radikala grupper. (Jämför gärna med Harold Benders minnesvärda föreläsning The Anabaptist Vision från 1943.)


I ett mycket intressant kapitel visar författaren på missionsbefallningens (Matt 28:18-20 och Mark 16:15-16, Ps 24:1) betydelse för anabaptisterna. Han menar att "No texts appear more frequently than the above in the confessions of faith and court testimonies of the Anabaptists, and none show more clearly the degree to which Anabaptism was different in conviction and type from the intact and stable ways of magisterial Protestantism" (sid 109). 1500-talets anabaptister var verkligen föregångare för senare tiders missionsrörelser och frikyrkorörelser.

I ett avslutande kapitel med rubriken The Changing Reputation of the Anabaptists ger Littell en översikt över rådande uppfattningar om anabaptismen från 1500-talet till 1900-talet och visar hur forskningen i hans egen tid helt förändrat synen på rörelsen.

För vidare läsning om den aktuella diskussionen om kyrkosyn kan du se mina inlägg:
Ulf Ekman, påven och kyrkans enhet
Frikyrkan historiskt förankrad
Har frikyrkan en framtid? del 2

Mina texter om anabaptismens historia finner du här.

Jag rekommenderar den här boken varmt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar